Практична робота. Властивості етанової кислоти

Тема. Практична робота.  Властивості етанової кислоти.

Цілі : вивчити хімічні властивості оцтової кислоти: дію на індикатори, взаємодію з металами, основами й солями; закріпити вміння виконувати досліди й записувати рівняння хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти; виховувати акуратність та обережність.

Обладнання: штатив, пробірки, метилоранж, фенолфталеїн, натрій, натрій гідроксид, натрій карбонат.

Девіз заняття: Найвища людська радість – всемогутня радість пізнання.      (В.Сухомлинський)

 

                   

Хід заняття

      І. Організація класу.

ІІ. Оголошення теми та цілей заняття.

III. Інструктаж з техніки безпеки.

Учитель. Перш ніж дослід розпочати, треба правила згадати. Ви їх завжди пам’ятайте! Слухайте і виконуйте:

  1. 1.                В руки речовини не бери.
  2. 2.                Корок клади краєм догори.
  3. 3.                Перевір пробірку – чи ціла.
  4. 4.                На сусіда не спрямуй бува, коли будеш речовини нагрівати.
  5. 5.                Дослід за інструкцією проводь.
  6. 6.                Газ, що виділяється, нюхай обережно.
  7. 7.                Неполадки з учителем погодь.

IV. Повторення хімічних властивостей етанової кислоти.

V. Виконання роботи за інструкцією.

Інструктивна картка

Практична робота .

Тема. Властивості оцтової кислоти

Цілі: вивчити хімічні властивості оцтової кислоти, порівняти їх із властивостями неорганічних кислот; закріпити знання правил техніки безпеки під час роботи з кислотами й лугами, вміння виконувати досліди і складати відповідні рівняння реакцій; робити висновки.

Реактиви й обладнання; розчин оцтової кислоти, магній (стружка або порошок), індикатори — метилоранж, фенолфталеїн, розчин натрій гідроксиду, кристалічний натрій карбонат, пробірки, шпатель.

З правилами техніки безпеки ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх виконувати

(підпис)._____________________

ХІД РОБОТИ

Дослід № 1. Дія оцтової кислоти на індикатори Налийте в пробірку 1—2 мл оцтової кислоти й додайте 1-2 краплі індикатора метилового оранжевого.

Що ви спостерігаєте?

Поясніть про що свідчать ваші спостереження.

Запишіть рівняння дисоціації оцтової кислоти.

Дослід №2. Взаємодія оцтової кислоти з металами У пробірку налийте 1 мл розчину оцтової кислоти й обережно опустіть стружку магнію.

Напишіть що ви спостерігаєте.

Запишіть рівняння реакції в молекулярній, повній і скороченій йоній формах.

Дослід № 3. Взаємодія оцтової кислоти з основами У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду й 1-2 краплі розчину фенолфталеїну.

Що спостерігаєте?

Додавайте в забарвлений розчин по краплях розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину. Про що свідчить знебарвлення розчину?

Яка відбулася реакція? _

Запишіть рівняння цієї реакції в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Дослід №4. Взаємодія оцтової кислоти із солями У пробірку налийте 1 мл розчину оцтової кислоти й обережно внесіть 1 г кристалічного натрій карбонату.

Що спостерігаєте?

Напишіть рівняння в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Висновок:

Чого ви навчились у цій практичній роботі?

1.Які властивості оцтової кислоти подібні до властивостей неорганічних кислот?

 

Додаткові завдання

1.      Здійсніть перетворення:

СН4 -> С2Н2 -> СН3 – СНО -» СН3 – СООН -» СН3 – СООNa

Дайте назви утвореним речовинам.

2.      Яка маса натрій гідроксиду витратиться на нейтралізацію 24 г оцтової кислоти?

VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Карбонові кислоти в природі»

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,326sec