Практична робота. Складання ландшафтної карти

Тема: Практична робота. Складання ландшафтної карти

Мета: навчити студентів складати ландшафтну карту території.

Обладнання: атлас Хмельницької області (фізична карта, геологічна карта, геоморфологічна карта, карта ґрунтів, карта рослинності), топографічна основа, прозорий папір (калька), простий олівець, лінійка.

 

Читання топографічної карти та виділення типів і елементів рельєфу як основи ландшафтно-морфологічних одиниць здійснюється за наступними пунктами:

 

а) виділити річкові долини, балки, яри;

 

б) визначити типи схилів за крутизною (рівні ділянки – від 0 до 30, похилі схили – від 3 до 90, середньої крутизни – від 90 до 180,  круті схили – більше 180;

 

в) визначити наявність типів рельєфу (яружно-балкового, долинно-балкового, заплавного, терасового, силового, привододільного, западинно-подового).

 

Урочища виділяються штриховкою, а типи місцевостей – кольором. Близькі кольори і тони слід використати для показу подібних ландшафтних виділів, а різницю показують різними кольорами. Починати роботу треба з ерозійної мережі, поступово переходячи до схилів та вододільних просторів. Певним типам місцевості відповідають певні типи урочищ: привододільним – привододільних схилів, скелястих денудаційних залишків, верхів’я ерозійної мережі; западинно-подовим – урочища подів та западин; заплавним – висока та низька заплава, стариці, русла; схиловим – ерозійні та ерозійно-денудаційні схили; долинно-балковим та яружно-балковим – відповідно урочища балок та ярів.

Опис місцевостей та урочищ повинен відображувати пункти:

а) форми поверхні та їх генезис;

б) літологічні особливості, характер залягання та генезис при поверхневих гірських порід;

в) умови клімату, зволоження і стоку;

г) генетичні властивості ґрунтів;

д) признаки сучасних геоморфологічних процесів;

ж) істотні особливості рослинних співтовариств;

з) види і ступінь антропогенних впливів.

Інколи вказують не всі, а лише основні признаки (рельєф і при поверхневі породи, ґрунти і рослинність). Дається короткий опис виявлених ландшафтних місцевостей та віднесених до їх складу урочищ. На основі цього опису складається текстова субординаційна або таблична легенда до складеної ландшафтної карти.

Текстова субординаційна легенда є багатоступінчастою, на кожному ступені якої слід вказати ті признаки, які є загальними для усіх віднесених до неї більш дрібних одиниць. Підлеглість морфологічних одиниць ландшафту показують різними технічними способами.

 

 Завдання

1. Прочитати топографічну чи фізичну карту і виділити основні типи рельєфу. Використовуючи ізогіпси топографічної карти, позначити місцевості за критерієм ухилів поверхні (вододільні – від 00 до 30, привододільних схилів – від 30 до 70, крутих схилів – більше 70, заплавні – до першої горизонталі від річки).

2. Виділити урочища і типи місцевості, використовуючи для цього геоморфологічну карту. Вододільні місцевості позначити жовтим кольором, привододільних схилів – світло-коричневим, схилові-терасові – коричневим, заплавні – зеленим.

3. Дати короткий опис типів місцевостей.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,325sec