Практична робота. Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання неорганічних речовин

Тема. Практична робота. Розв’язування  експериментальних задач на розпізнавання неорганічних речовин.

Цілі: Розвивати навички та вміння розв’язувати експериментальні задачі, використовуючи знання про властивості основних класів неорганічних сполук; показати значення експерименту в хімічних дослідженнях; виховувати пізнавальний інтерес до хімії; повторити правила техніки безпеки.

Обладнання: таблиця «Розчинність кислот, основ і солей у воді», таблиця «Якісні реакції на деякі йони», штатив із пробірками.

                              Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань

  • Які реакції називаються реакціями йонного об­міну?
  • За яких умов реакції йонного обміну відбува­ються до кінця?
  • Який процес називають електролітичною дисо­ціацією?
  • Яких умов треба дотримуватися при доборі речовин?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

(Формування компетенції дослідника)

Ми спробуємо перевірити  та використати теоретичні знання на пратиці

IV. Самостійне виконання практичної роботи

1. Перевірка знань із техніки безпеки під час роботи в хімічному       кабінеті.

2. Виконання практичної роботи згідно з інструктивною карткою.

Задача 1:Визначити, яка речовина міститься в кожній з чотирьох пробірок (кристалічні речовини): натрій сульфат, натрій сульфіт, натрій хлорид, натрій карбонат.

                                  Хід роботи

Спочатку кристалічні речовини в 4-ох виданих пробірках необхідно розчинити у воді (речовини розчинні).

Для дослідження цих речовин необхідно взяти чотири чисті пробірки і в кожну з них налити по 2-3 мл розчину з пробірок (з контрольними розчинами, тобто розчинами, які досліджуються).

До цих 4-ох пробірок з робочими розчинами необхідно приливати розчин HCl. В двох з них будуть виділятись гази; один з цих газів матиме різкий запах. Це газ – сульфур (ІV) оксид – SO2, який утворюється в результаті взаємодії Na2SO3 і HCl:

Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SO2

Отже в цій пробірці – Na2SO3.

В іншій пробірці виділяється СО2, отже в пробірці Na2SO3.

Na2СO3 + 2НСl = 2NaCl + CO2↑ + H2O

До 2-ох пробірок, що залишились слід прилити розчин барій хлориду. В одній з них випаде білий осад. Значить, в пробірці – Na2SO4, бо реактивом на сульфат – йон SO42-

є йон барію Ва2+:

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl

Визначаємо за правилом виключення вміст 4-ої пробірки: це – NaCl.

Задача 2. В п’яти пронумерованих пробірках містяться розчини речовин: NaI, Cu(NO3), Fe2(SO4)3, AgNO3, BaCl2. Не використовуючи інших реактивів визначити речовину в кожній пробірці речовину.

V. Аналіз виконаних завдань. Контрольне оцінювання .

Учитель враховує якість та оперативність виконання завдань. Оцінка – комплексна письмовий звіт (оформлення практичної роботи), усні відповіді під час уроку, результат спостереження над процесом виконання.

VI. Домашнє завдання.

Наведіть чим більше прикладів хімічних реакцій нейтралізації, які відповідають скороченому йонному рівнянню:

H+ +OH = H2O.

Напишіть повні та скорочені  йонні рівняння реакцій.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,338sec