Практична робота. Порівняння вмісту Феруму в його природних сполуках (обчислення масової частки)

Тема. Практична робота. Порівняння вмісту Феруму в його природних сполуках (обчислення масової частки)

Мета: закріпити знання учнів про фізичні й хімічні властивості заліза, ознайомити з поширеністю хімічного елемента Феруму та застосуванням заліза.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Хід заняття

I.  Організаційний момент

    II.  Засвоєння нових знань

Представники від груп роблять повідомлення, у зошити записують ключові     моменти.

1.Найважливіші руди.

2.Біологічне значення Феруму.

3.Визначення корозії.

4.Засоби захисту від корозії.

Розв’язання задачі

Яку масу заліза можна одержати з 200 кг черво­ного залізняку. (Вважаємо, що виробництво здій­снюється без технологічних втрат.)

Розв’язання 1. Обчислити масову частку Феруму в оксиді Fе203.

W(Fе) = 112 \  160 = 0,7, або 70 %.

2. У будь-якій масі червоного залізняку буде міс­титися 70 % Феруму, тобто з неї можна одержа­ти залізо, маса якого складе 0 % від маси руди.

т (Fе) = т (руди) • W(Fе)

т (Fе) = 200 0,7 = 140 кг.

   Самостійна робота

Варіант 1

1.                               Вкажіть формулу простої речовини заліза:
а) Fе2;                      б) Fе;

в) FеО.

2.Формула магнітного залізняка: а) Fе203;     б) Fе304; в) FеО.

3.Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції:

Fе+02 → FеО

в)5;

а)3;

в) 7.

4. Масова частка Феруму у ферум(ІІ) оксиді:

а) 70,0%;                6)79,4%;

в) 77,8 %.
5._____ трапляється в природі у вигляді:

а)  простої речовини;

б)  оксидів;

в)  сульфідів.

Варіант 2

1.                                Вкажіть символ хімічного елемента Феруму:
а) Fе;                       б) Zn;

в) Мg.

2.     Формула червоного залізняка:

а) Fе203;                  б) Fе304;

в) FеО.

3.     Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції:

Fе+02 → Fе304

а) 3;                        6) 5;

в) 6.

4.                               Масова частка Феруму у ферум(ІІІ) оксиді:
а) 70,0%;                6)79,4%;

в) 72,4 %.
5.______ використовується:

а)  у техніці;

б)  у медицині;

в)  у побуті.

IV. Підбиття підсумків заняття

Мета: виявити знання і вміння учнів в обчисленнях за хімічною формулою.

Завдання 1.

 

    1 Ва(ОН)2    
  2 3  
    Мg(NO3)2 Аl(ОН)3    
  4 5 6  
    Мg(ОН)2 2(S04)3 Сг(ОН)3    
  7 8 9 10  
  Аl2(S04)3 Сг(N03)3 РЬ(ОН)2 Cu(N03)2  
11 12 13 14 15
Fе(ОН)2 Аl(N03)3 Zn3(Р04)2 Ва3(Р04)2 Fе(ОН)3

   Обчислити масові частки елементів у сполуках:

  1. 1.  Барій гідроксиді.
  2. 2.  Магній нітраті.
  3. 3.  Алюміній гідроксиді.
  4. 4.  Магній гідроксиді.
  5. 5.  Ферум (III) сульфаті.

6. Хром (III) гідроксиді.

7. Алюміній сульфаті.

  1. 8.  Хром (III) нітраті.
  2. 9.  Плюмбум (II) гідроксиді.

10. Купрум (II) нітраті.

11. Ферум (II) гідроксиді.

12. Алюміній нітраті.

13. Цинк ортофосфаті.

14. Барій ортофосфаті.

15. Ферум (IIІ) гідроксиді.

V.  Домашнє завдання

Розв’язання задач

  • Обчислити масову частку Феруму в Fе304, FеО, FеСl3. розташувати формули в порядку зростання масових часток;
  • Підготувати додаткову інформацію про Ферум та його природні сполуки;
  • Скласти кросворд по даній темі.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Практична робота Порівняння вмісту Феруму в його природних сполуках (обчислення масової частки) (25.3 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,541sec