Практична робота №8 Позначення на контурній карті водних об’єктів України

Практична робота №8 Позначення на контурній карті водних об’єктів України

Мета: поглибити знання учнів про водойми України та їх місцезнаходження; навчати наносити географічні об’єкти  (водойми), дотримуючись правил; формувати
картографічні уявлення; розвивати пізнавальний інтерес
Обладнання: глобус, настінна карта України, контурні карти, олівці.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

II.    Актуалізація опорних знань

Бесіда

У яких агрегатних станах перебуває вода в природі?

За яких умов вода перехо­дите і одного агрегатного стану в ІНШИЙ?

Що являє собою колообіг води в природі?

За рахунок чого поповнюється вміст води у водоймах?

///. Повідомлення теми і завдань

IV Вивчення нового матеріалу

.      Вступне слово вчителя.

Подорож картою — дуже захоп­ливе заняття, доступне кожному з нас. Уважно розглядаючи та ви­вчаючи карту, ми можемо здійсни­ти далекі подорожі, не рушаючи з місця.

Блакитними змійками збігають струмки і, зливаючись разом, ут­ворюють могутні ріки, що несуть свої води в моря та океани.

— Які види водойм вам відомі?

2.    Робота з фізичною картою України.

Завдання

1)     Розгляньте фізичну карту України. Зверніть увагу, якими умовними знаками та яким ко­льором позначаються річки.

2)    Назвіть найбільші річки Ук­раїни за такими ознаками:

•      найповноводніша  річка (Дніпро);

  • • найбільша річка, що бере по­чаток у Карпатах (Дністер);
  • • найбільша річка, що почи­нається на Подільській височині (Південний Буг);
  • • найбільша річка, що протікає на сході України (Сіверський До­нець).

(Діти впізнають об’єкти. Вчи­тель показує їх на карті, навчає правильних прийомів демонстрації та робить короткі повідомлення про згадані ріки.)

3.Тренувальні вправи за на­стінною фізичною картою.

Один учень показує річки біля настінної карти, усі інші —їх у картах робочого зошита.

Діти знаходять на карті найбільші озера: Ялпуг, Світязь, Сасик (Кундук); моря, що омива­ють територію України; визнача­ють, куди впадають найбільші річки.

4.Виконання практичної ро­боти.

Як правильно працювати з контурною картою

Розміщуйте підписи назв річок уздовж їх географічного про­стягання.

Підписи робіть невеликими чіткими друкованими літерами охайно і розбірливо,  використову­ючи простий олівець або синій стержень.

Якщо назва об’єкта велика, позначайте його цифрою, а в умов­
них позначеннях розшифруйте.

Для позначення об’єктів ви­користовуйте ті умовні знаки, які є в атласі.

Завдання

1.Підпишіть на карті:

  • • Чорне та Азовське моря;
  • • річки: Дніпро, Дністер, Дунай,
    Південний Буг, Сіверський Донець;
  • • озера: Ялпуг, Світязь, Сасик (Кундук).

2.Знайдіть на фізичній карті України найбільші водні об’єкти Полісся та Житомирської області, підпишіть їх назви на контурній карті.

V.Підсумки уроку

VI.Домашнє завдання

1)Повторити § 22 підручника.

2)За бажанням: підготувати повідомлення про водні об’єкти нашого краю.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,344sec