Практична робота 3. Розв’язування експерементальних задач

Тема. Практична робота 3.Розв’язування експерементальних задач.

Мета. Розвивати навички та вміння розв’язувати експериментальні задачі, використовуючи знання про властивості основних класів неорганічних сполук у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію; показати значення експерименту в хімічних дослідженнях; виховувати пізнавальний інтерес до хімії; повторити правила техніки безпеки.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Обладнання: таблиця «Розчинність кислот, основ і солей у воді», таблиця «Якісні реакції на деякі йони», штатив із пробірками, лотки з розчинами речовин .

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

  • Які реакції називаються реакціями йонного об­міну?
  • За яких умов реакції йонного обміну відбува­ються до кінця?
  • Який процес називають електролітичною дисо­ціацією?
  • Яких умов треба дотримуватися при доборі речовин?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

(Формування компетенції дослідника)

Ми спробуємо перевірити та використати теоретичні знання на пратиці

III. Самостійне виконання практичної роботи

1. Перевірка знань із техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

2. Виконання практичної роботи згідно з інструктивною карткою.

Інструктивна картка

Практична робота3

Тема. Йонні реакції.

Мета. Експериментальним шляхом довести, що реакції обміну в розчинах електролітів відбуваються між окремими йонами. Закріпити знання про властивості основних класів неорганічних сполук у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію.

Обланання і реактиви. Штатив із пробірками, розчини аргентум нітрату, барій хло­риду натрій карбонату, ферум (III) хлориду, хлоридної кислоти, калій фосфату, каій бро­міду, натрій силікату.

Хід роботи

1. Підберіть з виданих реактивів ті, які необхідні для здійснення реакцій: а)Аg++СІ → АgСІ↓; б) Ва2+ + СО32- → ВаСО3↓;

в) Fе(ОН)3 + ЗН+ → Fе3+ + ЗН2О; г) ЗАg+ + РО43- → Аg3РО4 ↓.

Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонно-молекулярній формах.

2. Добудьте реакцією обміну за допомогою наявних на столі реактивів такі речовини: карбон (IV) оксид, аргентум бромід, силікатну кислоту. Напишіть рівняння реакцій в моле­кулярній, повній та скороченій йонно-молекулярній формах.

 

 

Додаткове завдання.

Як практично здійснити такі перетворення: фосфор (V) оксид → ортофосфатна кислота → натрій фосфат → кальцій фосфат? На­пишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонній формах.

IV. Аналіз виконаних завдань.Учитель враховує якість та оперативність виконання завдань.

V. Контрольне оцінювання

Оцінка – комплексна письмовий звіт (оформлення практичної роботи), усні відповіді під час уроку, результат спостереження над процесом виконання.

VI. Домашнє завдання.Наведіть чим більше прикладів хімічних реакцій нейтралізації, які відповідають скороченому йонному рівнянню:

H+ +OH = H2O.

Напишіть повні та скорочені йонні рівняння реакцій.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

18 (16.0 KiB, Завантажень: 59)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,403sec