Практична робота 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів

Тема. Практична робота 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

Мета. Практично підтвердити, що під час реакцій йонного обміну випадає осад, виділяється газ або вода; закріпити вміння складати рівняння реакцій обміну в молекулярній, повній та скороченій йонно-молекулярній формах; навчити самостійно проводити експеримент і записувати висновок про проведену роботу.

Обладнання,:таблиці «Якісні реакції на деякі йони», «Розчинність кислот, основ та солей у воді».

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Методи : практична робота.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

  • Які реакції називаються реакціями йонного об­міну?
  • За яких умов реакції йонного обміну відбува­ються до кінця?
  • Який процес називають електролітичною дисо­ціацією?
  • Які речовини називають: а) електролітами; б) неелектролітами?
 
  • Які речовини з погляду елекролітичної дисоці­ації називають: а) кислотами;

б) солями; в) основами?

  • Що показує ступінь електролітичної дисоціації?
  • Які електроліти називають: а) сильними; б) слаб­кими?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(Формування компетенції дослідника)

Ми спробуємо використати теоретичні знання та перевірити їх на практиці.

  1. 1.                  Інструктаж із проведення практичної роботи

Учитель роздає інструктивні картки.

2. Практична робота

Проводиться згідно з інструктивною карткою.

Практична робота проводиться в малих групах. Використовуються елементи взаємонавчання. Учитель коригує роботу груп, надає необхідну допомогу, іноді здійснює перевірку роботи. Необхідно прослідкувати, щоб кожен учень працював з реактивами, успішно впорався з поставленими завданнями.

Інструктивна картка

Практична робота №2

Тема. Реакції обміну між розчинами електролітів.

Мета. На основі проведених дослідів установити умови, за яких реакцій обміну проходять до кінця. Закріпити вміння складати рівняння реакцій обміну в молекулярній, повній та скороченій йонно-молекулярній формах;

Обладнання та реактиви: пробірки, розчини купрум(ІІ)сульфату, кальцій хлориду, алюміній сульфату, натрій гідроксиду, натрій фосфату, натрій нітрату, натрій карбонату, натрій сульфіту, фенолфталеїну, хлоридна кислота.

Хід роботи

Дослід 1. Реакції, що відбуваються з утворенням осаду

У три пробірки налийте по 2 мл розчинів солей:

а)у першу – купрум(ІІ) сульфату;

б)у другу – кальцій хлориду;

в)у третю – алюміній сульфату.

У першу пробірку долийте трохи розчину натрій гідроксиду. У другу – натрій фосфату. У третю – барій нітрату.

Що спостерігається в пробірках? Поясніть, чому це відбувається.

Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах.

Дослід 2. Реакції, що відбуваються з виділенням газу

У першу пробірку налийте 2мл розчину натрій карбонату. В другу – такий самий об’єм розчину натрій сульфіту. У кожну з пробірок долийте такі самі об’єми хлоридної кислоти. Що спостерігаєте, дайте пояснення? Зверніть увагу на запах газів, що виділяються. Пригадайте правило виявлення запаху невідомого газу.

Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах.

Дослід 3. Реакції, що відбуваються з утворенням малодисоційованої речовини

У пробірку налийте 1мл розчину натрій гідроксиду і додайте 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Що спостерігаєте, дайте пояснення.

Долийте краплями хлоридну кислоту до знебарвлення рідини.

Чому відбувається знебарвлення? Напишіть рівняння реакції у молекулярній та повній і скороченій йонних формах.

ІІІ. Підведення підсумків

Чого ми навчилися сьогодні на уроці?

Зробіть письмовий висновок у зошиті.

ІV. Домашнє завдання

Завдання :

  1. Ти – головний еколог на хімічному підприємстві. Тебе хвилює проблема, як запобігти забрудненню навколишнього середовища. Для очищення води від катіонів важких металічних елементів їх необхідно перевести в осад. Скориставшись таблицею розчинності, з’ясуй, у вигляді яких солей можна осадити ці йони. Наведи відповідні рівняння реакцій.
  2. Готуємось до конкурсу кросвордів.

Доповни свій хімічний енциклопедичний словник за пройденим матеріалом. Склади кросворд на тему «Електролітична Дисоціація».

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

16 (16.2 KiB, Завантажень: 52)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,551sec