Позакласний захід хімії на тему: Щасливий випадок

Позакласний захід хімії на тему: Щасливий випадок

Мета: відібрати тих учнів, котрі будуть приймати участь у шкільній олімпіаді.

Учитель. Сьогодні ми проведемо гру між учнями 8 класу, щоб визначити найсильніших з них. Учні готуючись до цієї гри розділилися на дві команди і обрали капітанів. Тож запрошуємо команди на вихід.

Ведучий Для оцінювання команд ми обираємо журі. (Журі обирається з учнів старших класів). Просимо їх зайняти свої місця. Починаємо з представлення команд.

Команди оголошують свій девіз та передають у журі свої емблеми (їх оцінюють в 1 бал).

Корот­ке звернення команд (до суперників та до журі):

Головна умова нашого свята:

Думати — колективно,

Діяти — оперативно,

Сперечатись — доказово —

Це для всіх обов’язково.

Ми покажемо, що вмієм,

Хай дивується весь світ.

Приготуйтеся, команди!

Наш хімічний всім — привіт!

Суперник сьогодні серйозний у нас.

О, славетні хіміки!

Вітаємо вас!

Шановне журі!

Ми передаємо вам:

Терези для зважування наших сил,

Рахівницю для підрахунку балів,

Лупу, щоб краще могли побачити

Наші позитивні якості.

І окуляри,  щоб бали пильнували.

Про команду супротивника прошу пам’ятати

Ми за неї будемо щиро вболівати,

Балів трішки можна їм додати,

Про це ніхто не буде знати

Від душі прийміть вітання

І найкращі побажання

 

Будем всім ми вам бажати

Чемпіонами не стати.

Команді вашій ми бажаєм:

Змагання нехай у фіналі

Вам срібні принесе медалі.

Ми люди скромні — тож собі

Бажаєм лише золоті.

Останні чи перші — які б не були,

Назавжди залишимось друзями ми.

Ведучий                 Гейм 1. «Далі, далі…»  

Упродовж 2 хв команда має продумати й дати відповідь на максимальну кількість питань сво­го блоку (кожне питання оцінюється в 1 бал).


Запитання для першої команди

 Закінчіть речення:

  1. Найпоширенішим елементом на Землі є … (Оксиген).

2.Складна речовина, яка містить атоми неметалічного елемента та Оксигену — це… (кис­лотний оксид).

3.Реакції між основами та кислотами, у про­цесі яких утворюються сіль і вода, називають­ся реакціями … (нейтралізації).

4. Гідроксильні групи завжди мають ва­лентність… (І).

  1. Трьохосновна кислота —… (ортофосфатна,H3PO 4).

6.Кількість атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми металічного елемента з ут­воренням солі визначають… (основність кис­лот).

  1. У результаті взаємодії води з активним металом утворюються… (луг і водень).

8.Валентність кислотного залишку в хлоридній кислоті… (І).


Запитання для другої команди

 Доповніть речення:

1.Найпоширеніший елемент у космосі —… (Гідроген).

2.Складна речовина, що містить атоми ме­талічного елемента та Оксигену, — … (основ­ний, амфотерний або кислотний оксид; пероксид і надпероксид).

3.Розчинні у воді основи мають назву … (луги).

 

4. (Індикатори) … — це речовини, які змінюють своє забарвлення під впливом лугів та кислот.

5. (Кислоти)… — це складні речовини, що містять Гідроген і кислотний залишок.

6. За складом кислоти поділяють на… (оксигеновмісні, безоксигенові).

7. У результаті взаємодії оксиду лужного елемента з водою утворюється… (луг).

8. Валентність кислотного залишку в суль­фатній кислоті… (II).

Ведучий Надаємо слово журі.

Ведучий  Гейм 2. «Заморочки з бочки»

Команди отримують по 4-5 завдань різної складності, які оцінюються 1 балом    На обдумування — 2—3 хв. Завдання підібрано згідно з чинною програмою.

Завдання для першої команди

1. Обчисліть масову частку Нітрогену в нітратній кислоті, (w = 0,22.)

2.   Закінчіть рівняння реакції взаємодії купрум (П) оксиду із хлоридною кислотою.

(СиО + 2НСІ = СиС12 + Н2O.)

3.    Закінчіть рівняння реакції К + Н2O =… +…
(2К + 2O = 2КОН + Н2↑.)

4.   Який об’єм водню виділиться під час взає­модії з водою натрію кількістю речовини 1 моль?

5.    Визначте молярну масу води.   (М(Н2O) = 18г/моль.)

Завдання для другої команди

1. Обчисліть масову частку Оксигену в купруму(П) оксиді.

(w(СиО) = 0,2.)

2.   Закінчіть рівняння реакції взаємодії алю­мінію із сульфатною кислотою.

(2Аl + 3Н2SO4 = Аl2(SO4)3 + 3Н2.)

3.    Закінчіть рівнянняреакції СаО+…= Са(ОН)2.

4.   Яка кількість речовини калію провзаємодіяла з водою, якщо утворилось

200 г калій гідроксиду?

5.    Визначте молярну масу вуглекислого газу.
(М(СO2) = 44 г/моль.)

Ведучий   Запитання отримують і вболівальники обох команд (за правильну відповідь по 1 балу). (Див. додаток 1.)

Гейм 3

Команди отримують по 2 завдання, які оці­нюється в 2 бали.

(На обдумуван­ня 2 хв.)

Перше завдання. «Знайди мене».

Скласти формули оксидів, використовуючи складові ча­стини, розташовані поруч по вертикалі або го­ризонталі на малюнку:

 

 

 

 

 

 

Са

 

 

 

 

Сu

O

А12

 

 

P

О

Fе2

О3

Li

 

K2

O

Ва

O2

Сiv

O

Рbiv

 

(СаО, СиО, Аl2O3 ,Fе2O3, ВаО, СО2, К2O.)


Друге завдання. «Біла ворона».

 Виявити у кожному ряді зайву речовину і вказати, чому вона зайва.

1.Н3РO4, НС1, Н2SO4, Н2O. (Кислоти — вода.)

2.СuО, К2O, NaОН, Н2O. (Оксиди гідрок­сид.)

3.NаОН, ВаО, Ва(ОН)2, Сu(ОН)2. (Гідрокси­ди оксид.)

Ведучий  Слово журі.

Ведучий

Гейм 4. «Гонка за лідером»

Команди отримують кросворд із даної теми. Максимальна кількість балів — 4. На обдуму­вання — 4 хв. (Див. додаток 2.)

Гейм 5. «Конкурс капітанів»

Правильні відповіді оцінюються у 2 бали. На обдумування — по 30 сек.

Перше завдання

1. «Хрестики-нулики».

Для першого капітана: указати виграшний шлях із кислотними оксидами. (СO2, SO2,P2O5)

Для другого капітана: указати виграшний шлях з основними оксидами. g2O, СаО, СdО.)

Аg2O С12O7 CO2
СаО Fе2О3 5O2
СdO N2O5 Р2O5

 

 

 

 

Друге завдання

Для першого капітана: у який колір зафар­бується розчин кислоти, якщо до нього додати метилоранж? (Рожевий.)

Для другого капітана: у пробірку з рідиною додали фенолфталеїн — розчин змінив колір на малиновий. Яке середовище у пробірці? (Лужне.)

Гейм 6. «Хто швидше»

Команди отримують набір карток із буква­ми. Треба скласти назву кислоти. На обдумування — 20—30 с. Правильна відповідь оці­нюється у 2 бали.

Набір карток для першої команди: (СУЛЬФАТНА).

 Набір карток для другої команди: (ХЛОРИДНА).

        Підбиття підсумків гри

Визначення переможців. Оцінювання учас­ників (оцінювання проводять капітани ко­манд).

Вчитель вручає переможцям запрошення на хімічну шкільну олімпіаду.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1  Запитання вболівальникам

 (Гейм 2. «Заморочки з бочки») Для вболівальників першої команди:

1.Що таке кислота?

2.Назвіть формулу сульфатної кислоти.

3.На які дві речовини розкладається вода під впливом електричного струму?

4.Що таке «індикатори»?

5.Які реакції є реакціями обміну?

6.Які прості речовини зображено на картці?


Для вболівальників другої команди:

1.Що таке « основа » ?

2.Назвіть формулу натрій гідроксиду.

3.Що утворюється під час взаємодії металу та кислоти?

4.Які реакції називають реакціями сполу­чення?

5.На скільки груп поділяють кислоти за основністю?

6.Які прості речовини зображено на картці

Завння кросворду

1. Хімічний елемент із порядковим номе­ром 36. (Криптон.)

2.  Елемент, що входить до складу води.  (Гідроген.)

3. Неорганічні сполуки, що мають складову частину (ОН). (Гідроксиди.)

4.  Він входить до складу води  і до складу вуг­лекислого газу. (Оксиген.)

5. Видатний учений, який першим склав витискувальний ряд металів.

(Бекетов.)

6. Складна сполука, яка містить Гідроген і кислотний залишок.(Кислота.)

7. Хімічний елемент із молярною масою 7 г/моль. (Літій.)

8. Лакмус іншим словом. (Індикатор.)

9.Перша частина назви одного з індикаторів. (Фенол)

 

Додаток 2

 КРОСВОРД «ХІМІЧНИЙ»

  1                 8  
  2                  
      3                  
  4                  
5                  
           
  6                
    7          
    9        
         

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Щасливий випадок (34.0 KiB, Завантажень: 28)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,515sec