Позакласний захід хімії на тему: Подорож до країни Хімія

Позакласний захід хімії на тему: Подорож до країни Хімія

 Обладнання: портрет Д.І.Менделєєва, періодич­на система Д.І.Менделєє­ва, діаграма складу по­вітря, таблиця «Фотосин­тез і дихання », «Кругообіг води в природі»; хімічні реактиви: кислоти, луги, індикатори (фенолфталеїн і метиловий оранжевий), метал (цинк або магній); штатив із пробірками, сірники, амоній дихро­мат, набір малюнків та хімічних символів (Гідрогену, Оксигену, Нітрогену), магнітофон.

Учитель. Дорогі діти!Скоро ви станете п’ятикласниками, і вивчатимете новий пред­мет — природознавство, що містить теми з хімії, фізики, біології та географії. На сьогод­нішньому уроці ми здійснимо подорож у Краї­ну Хімії.


Учитель. Перш ніж почати нашу подорож і потрапити до Країни Хімії, нам потрібно «пе­рейти митний» кордон — відгадати загадку.

Цариця є серед наук,

Що математикою звуть,

Та є не менш важлива;

 Що зветься… вона.

Діти хором називають про­пущене слово хімія.

Наш поїзд рухається далі. Диспетчери, а яка слідуюча зупинка? Слідуюча зупинка «Хімічні знаки». Диспетчер вивішує послідовну назву зупинок, вивішує табли­цю періодичної системи Д.І. Менделєєва, його портрет; тихо грає спокійна музика.

 

Учитель: Ми потрапили в Країну Хімії.

Учень 1

Люблю хімію вивчати,

Все на світі хочу знати:

З чого робиться вода?

Із Сульфуру, Калію?

Може з Кальцію, Мангану,

Хлору, Брому і Танталу?

Ні! Напевно — з Гідрогену

І, звичайно, з Оксигену!

Я не сплутаю слівце, —

Азбука хімічна це!

Учень2

Виходить учень і показує хімічні знаки на таблиці Д.І. Менделєєва, читаючи вірш.

Друзів у мене є багато:

Натрій, Калій, Оксиген,

Хлор, Берилій, Нітроген,

Сульфур, Бром, Неон, Селен…

І з оксидами дружу я,

Головний в них — Оксиген.

Учень 3

Маємо науки знати,

Любим хімію вивчати…

З чого зроблена вода?

Що за слово — «кислота»?

Хочеш все це добре знати?

Хочеш хімію здолати?

Швидше цей предмет вивчай.

І все добре пам’ятай!

Диспетчер.

Увага! Увага ! підїжаємо до зупинки «Експериментальна»

Учні 8-го класу демонструють досліди, су­проводжуючи їх загадками.

 

 

Дослід №1. Поява забарвлення.

 У двох пробірках заздалегідь налито роз­чин кислоти і лугу. Подіяти на них індикато­ром.

Індикатор чарівний

Колір змінить вмить він свій:

У кислому — почервоніє,

А у лужнім — посиніє.   (Лакмус.)

Дослід №2. Зникнення забарвлення.

 У пробірку з лугом долити індикатор мети­ловий оранжевий. До малинового забарвлення додати по краплинах кислоту до зникнення за­барвлення.

Якщо подіяти лугом,

А може — кислотою,

Він колір вмить свій змінить,

І стане всім відомим.  (Індикатор.)

Дослід № 3. Виділення водню.

 У пробірку помістити гранули Цинку або порошок Магнію. І долити кислоти.

Газ невидимий — це я!

Водень! — Ось моє ім’я.

Дослід №4. «Горіння хустки».

 Змочена водою хустка окроплюється ацето­ном і підпалюється сірником.

Реакція хімічна:

Горить вогнем ясним,

Окислює сполуки

Й тепло дає усім.(Горіння.)

Учитель. Тепер ви переконалися, що хімія — це справді наука про речовини та їхнє перетворен­ня. Наша подорож триває.

Диспетчер.

Наступна зупинка «Киснева».

Іде урок. 3 учні сидять за партою і відповідають на запитання вчителя.(учень у ролі вчителя)

1)Яке значення кисню в природі? (Кисень потрібний для дихання.)

2)Чи горить кисень?(Ні! Він підтримує горіння.)

3)    Чи поглинають рослини кисень? (Так, підчас дихання.)

4)    Як називають процес утворення кисню в природі? (Фотосинтез.)

(Диспетчер вивішує на дошці таблицю «Фо­тосинтез і дихання ».)

Висновок: Під час дихання рослини погли­нають кисню значно менше, ніж його виді­ляється в процесі фотосинтезу. Так само: вуг­лекислого газу виділяється менше під час ди­хання, ніж поглинається під час фотосинтезу.

Учень 1

Творцем і руйнівником природи

Зоветься ця речовина,

Газоподібна і проста,

Ще й трохи важча за повітря.

Як називається вона? (Кисень.)

Учитель

Учитель показує хімічний символ Оксигену.

Чому кисень називають творцем і руйнівни­ком природи? Можливо, загадка допоможе вам відповісти на це запитання.

Учень 2

Оксиди він утворює

Цей елемент хімічний,

І на планеті нашій

Найбільш займає місця.(Оксисен.)

Учитель

Окиснює сполуки, руйнує їх. Завдяки наяв­ності кисню в повітрі переважна більшість хімічних елементів не може перебувати у вільному стані.

Детальніше про це дізнаєтеся в старших кла­сах на уроках хімії, фізики, біології. Подорожуємо далі!

Диспетчер. Зупинка «Повітряна»

 

Учитель

1) Що таке повітря? (Суміш газів.)

2). Якого газу найбільше в повітрі? (Азоту.)

(На дошці вивішується діаграма складу по­вітря.)

Учень3

Не підтримую горіння,

Безжиттєвим звуся я.

А найбільш мене в повітрі.

Відгадай моє ім’я. (Азот.)

Учитель

Учитель показую хімічний знак Нітрогену—N і звертає увагу учнів на склад азоту і кисню у повітрі: 78 % і 21 % відповідно. Чим більше O2  у повітрі, тим більша ймовірність пожеж.

Дослід №5. «Вулкан» розкладання амо­ній дихромату.

Під час цієї реакції утворюється азот — газ безбарвний, без запаху та смаку. Більше інфор­мації отримаєте в старших класах на уроках хімії. (Робить і пояснює учень)

(Звучить спокійна музика.)

А тепер ми з вами вийдемо на наступній зу­пинці.

Диспетчер. Зупинка «Казкова»

Дідусь казкар розповідає казку під музичний су­провід. (На дошці —таблиця «Кругообіг води в природі».)

Казка про Водень і Кисень

У недалекому царстві, в такому собі воло­дарстві жили Водень і Кисень. Багато що мож­на розповісти про ці речовини. Зокрема, про їхні характери, смаки, звичаї, симпатії та антипатії. Адже вони належать до однієї родини — « прості речовини », та до одного роду, бо є газами за зви­чайних умов. Але мали вони й свої відмінності. Кисень був сильним і хоробрим парубком. Ніко­го і нічого не боявся, крім Фтору. Він сміливо втручався у процес тління та горіння, при цьо­му інколи спалахувало полум’я, хоча сам ніко­ли не горів. Водень приваблював своєю просто­тою й добротою, легкістю й щедрістю, чарував яскравим полум’ям.

Зустрівшись, вони бралися за руки і разом підіймалися високо в небо. Водень дорогою роз­повідав про свої володіння, про неосяжні про­стори Всесвіту, про зоряні небесні тіла.

Побратим Кисень спочатку погоджувався досягти кінця подорожі та з часом його настрій змінювався. Обличчя ставало кислим та похму­рим, він тяжчав, починав пхинькати, жалку­вати за рідними місцями, прагнув повернутися назад. Водень, щоб не залишати на шляху сво­го друга, повертався разом із ним на поверхню землі краплями дощу.

Над Землею світило Сонце, жебоніла вода в струмках, зеленіли поля й гаї, співали пташ­ки, а у вирії атмосферного повітря, ніби у хоро­воді, кружляли молекули кисню і водню, міцно тримаючись за руки. Іноді вони підіймалися високо в небо, та знову поверталися до початку подорожі.

Учитель

Так відбувається у природі процес кругообі­гу складної речовини — води, яка утворена з двох простих — водню і кисню.

Учень 1

Загадка

Вона важлива дуже

Для всіх живих істот,

В трьох станах агрегатних

Зазвичай, може буть.

І формула простенька

У неї є давно –

«Аш» 2, а «О» — одненьке,

То хто ж вона? Як звуть?

(Вода.Н2O.)

Отже, хімічна формула води — Н2O.

 

Учень 1  Вірш про кисень

Я — відомий елемент,

Я — підтримую горіння,

Газ безбарвний — з Оксигену,

А дружу я з Гідрогеном.

Не одне земне створіння

Не обходиться без мене.

Організмів незчисленну

Кількість я живлю собою,

І морського шум прибою —

Праця наша з Гідрогеном,

Кропітка, важка й натхненна.

(Оксисен, кисень, вода.)

Учитель

Наша подорож Країною Хімії закінчується.

Напишіть лист на ім’я вчителя хімії, де ви поділитися своїми враженнями про подорож, можливо щось забажаєте.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,312sec