Повітряна оболонка Землі. Температура повітря

Повітряна оболонка Землі. Температура повітря

 Мета: поглибити знання учнів про склад та властивості повітря; сформувати уявлення про атмо­сферу; продовжити розвивати вміння самостійно робити виснов­ки; виховувати бережливе ставлен­ня до повітряної оболонки.

Обладнання: свічка, скляний циліндр, скляні банки, гаряча вода, термометр, штатив, металева підставка, таблиця «Будова атмо­сфери».

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань

1)Повідомлення учнів про водні об’єкти Хмельниччини (див. до­машнє завдання уроку 24)

2)Бесіда

—Що таке повітря?

—З яких газів складається по­вітря?

— В якому агрегатному стані перебуває повітря?

III.Мотивація навчальної діяль­ності

Три скарби у Природи є: Вода, Земля і Повітря…

С.Вікулов

Чи насправді повітря є скарбом? Що ми повинні знати про нього? Чи можливе без нього життя? Чому? Де в побуті ми можемо ви­користати знання про повітря? На ці запитання ми знайдемо відповіді на сьогоднішньому уроці.

IV.    Вивчення нового матеріалу

1) Розповідь учителя

Земля є особливою планетою Сонячної системи тому, що лише вона оточена повітрям. Газоподіб­ну оболонку планет називають ат­мосферою. Атмосфера Землі — це повітряна оболонка приблизно до 3000 км. Повітря в атмосфері Землі зосереджене нерівномірно. Чим далі від земної поверхні, тим його менше. В атмосфері з висотою знижується не лише наси­ченість повітря, а і його темпера­тура. Піднімаючись у гори, по­трібно брати теплий одяг. На відстані 10—12 км від поверхні Землі температура атмосфери до­сягає -55—60 °С.

2)   Бесіда

—    Чому взимку в будинках ставлять подвійні вікна?

—   Для чого хліборобам потрібно знати висоту снігового покриву на полях?

3)    Демонстрування дослідів

Дослід № 1

Дослід має підтвердити, що по­вітря погано проводить тепло. Учи­тель виконує дослід за с. 91 і мал. 80 підручника*.

Дослід № 2

Учитель демонструє дослід за с. 90 і мал. 79 підручника.

4)Заповнення таблиці 15

Вміст газів у повітрі та їх значення

Речовини у складі атмосфери Землі Відсоток газу в атмосфері Значення речовини
Азот    
Кисень    
Вуглекислий газ    
Озон    

 

 

 

 

 

 

5)Проблемне навчання

Проблемні запитання

—   Чому на планеті Меркурій опівдні температура поверхні становить +400 °С, а вночі -200 °С? Чи спостерігаються такі перепади температур на Землі?

— Чому поверхня Місяця вкри­та кратерами? Як це можна пояс­нити?

Висновок. Отже, атмосфера за­хищає Землю від перегрівання, пе­реохолодження й шкідливого впли­ву космічних тіл.

6) Розповідь учителя

Повітря необхідне всьому жи­вому на Землі. Без їжі людина може існувати 5 тижнів, без води — 5 днів, без повітря — максимум 7 хв. За добу людина споживає 700 г кисню, а легковий автомобіль за 1 500 км пробігу використовує річну норму кисню, необхідну людині.

Нормальна життєдіяльність лю­дини вимагає не просто наявності повітря, але і його певної чистоти. Від якості повітря залежить здоро­в’я людей, стан рослинного і тва­ринного світу, води і грунтів. Ос­новним джерелом поповнення ат­мосфери киснем на суходолі є зе­лені рослини. Зменшення їх кількості призводить до скорочен­ня вмісту кисню, а згорання палива збільшує частку вуглекислого газу.

 

7)Проблемне навчання

                                     Проблемні запитання

—Який об’єм повітря очищу­ють від шкідливих газів 25 каш­танів, посаджених вздовж дороги, якщо відомо, що одне дерево очи­щує зону завдовжки 100 м, висо­тою 10 м, шириною 12 м?

—Як можна розв’язати пробле­му охорони повітря? Що особисто ви можете для цього зробити?

V. Закріплення нових знань

Розгадування кросворда

 

  1                  
2              
  3                  
        4                
    5            
        6          
      7          
        8              
        9                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Запитання

1.Стан, у якому перебуває ат­мосфера Землі.

2.Суміш газів атмосфери Землі.

3.     Прилад для вимірювання температури повітря.

4.Захисний шар, розташований на висоті 20—25 км.

5.Газ, який підтримує горіння.

6.     Газ, який шкідливо діє на озоновий шар.

7.Повітря погано проводить…

8.Які організми підтримують склад повітря?

9.Газ, на який припадає 78 % складу повітря.

Відповіді. 1. Газоподібний. 2. Повітря. 3. Термометр. 4. Озо­новий. 5. Кисень. 6. Фреон. 7. Теп­ло. 8. Рослини. 9. Азот.

На перетині — атмосфера.

VI. Підсумки уроку

Формулювання висновків

Висновки

  • Атмосфера — це повітряна оболонка Землі.
  • Атмосфера — це суміш газів,    дослідника (с. 93 підручника).
  • Атмосфера потребує охорони.

Домашнє завдання

1)                Вивчити ģ 23 підручника.

2)                Виконати завдання природодослідника (с.93 підручника)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Повітряна оболонка Землі (22.2 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,590sec