Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Тема. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Мета: познайомити учнів з особливостями побудови усного повідомлення на лінгвістичну тему, поглибити знання учнів про підвиди наукового стилю; удосконалювати вміння й навички самостійно аналізувати мовні поняття, явища, закони, порівнювати, систематизувати й узагальнювати відомості щодо творення займенників, визначати спільне й відмінне,за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу поглиблювати знання учнів з морфології.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

 Хід уроку

 Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

 Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

 Робота з текстом

Прочитати текст.Визначити тему й основну думку. До якого стилю мовлення належить цей текст?Які різновиди наукового стилю вам відомі?

Іменники в сучасній українській мові не тільки становлять великий розряд слів, а й активно поповнюються новоутвореннями. Вони являють собою об’єднану класами твірних основ мікросистем, елементи якої різняться не тільки лексичними значеннями твірних основ, а й типами словотворчих засобів і їх функціями.Іменники характеризуються найбільшою різноманітністю способів словотворення.Спосіб творення визначається за тим новим, що з’являється в структурі похідного слова порівняно з твірною базою. Іменники можуть утворюватися різними способами:афіксацією, основоскладанням, абревіацією та способами субстантивації.

 

Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Підготовка до моделювання висловлювання на лінгвістичну тему

 

Колективне опрацювання необхідного матеріалу з теми

Бесіда.

  • Яка частина мови називається займенником?
  • На які розряди за значенням поділяються займенники?
  • Для чого вживаються питальні займенники?
  • Яку роль відіграють відносні займенники?

Заповнити колонки таблиці відповідним матеріалом.

 

 

Основні ознаки наукового стилю

Основні види

висловлювання

Загальні особливості стилю

 

Лексичні

особливості

Мовні

особливості

       

 

Ознайомлення з планом повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Спільне і відмінне між питальними та відносними займенниками:

  1. Вступ.
  2. Схожість між розрядами займенників.
  3. Відмінність між розрядами займенників.
  4. Висновок.

 

Моделювання учнями повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

  • Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Спільне та відмінне між питальними та відносними займенниками», використовуючи пам’ятку.

 

Як працювати над складанням повідомлення на лінгвістичну тему

1.Відновити в пам’яті матеріал, необхідний для розкриття теми висловлювання.

2.Скласти план викладу.

3.Дібрати матеріал та аргументувати до кожного пункту плану.

4.Оголосити повідомлення на лінгвістичну тему.

 

 

Аналіз складених однокласниками повідомлень

Підсумок уроку.

 

Домашнє завдання.

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Займенник, його морфологічні ознаки і синтаксична роль».

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,637sec