Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

Тема. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

Мета: з’ясувати причини приходу до влади Володимира Мономаха; ро­зуміти наслідки посилення великокнязівської влади; розвивати вміння да­вати характеристику історичній особі; формувати навички роботи з істо­ричними джерелами.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1113р. — повстання у Києві; 1113—1125 рр. — період кня­зювання В. Мономаха.

ХІД УРОКУ

  1. Організаційна частина уроку
  2. Актуалізація знань учнів

Бесіда вчителя за запитаннями

1)  Чим було зумовлено посилення боротьби за владу між синами Ярослава?

2)  Як міжусобна боротьба позначилася на міжнародному становищі Київської Русі?

3)  Побудуйте логічний ланцюжок «Міжнародна боротьба та її наслідки».

III.    Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Присягу, яку дали князі в Любечі у 1097 р., було порушено вже через декілька місяців. Русь знову поринула у князівські чвари. Лише у 1113 р. з приходом до влади Володимира Мономаха держава отримала умови для нового піднесення. Чому це стало можливим, нам і належить з’ясувати.

 

IV. Викладання нового навчального матеріалу

1. Володимир Мономах — людина й політик

Учитель демонструє портрет князя Володимира Мономаха і ставить завдання спробувати за зовнішністю схарактеризувати риси характеру князя.

Бесіда з учнями

Які риси характеру, на вашу думку, необхідні князеві, щоб бути сильним державцем, полководцем, дипломатом?

Учитель зачитує опис зовнішності князя Володимира Мономаха, зроб­лений російським істориком Татищевим: «Він був гарний обличчям, очі в нього були великі, волосся рудувате й кучеряве, лоб високий, борода ши­рока. На зріст він був не дуже високий, але міцний тілом і дуже сильний».

Учител ь. Володимир народився в 1053 році, був сином князя Всево­лода. Мати його Марія — грекиня, донька царя Візантії Костянтина IX Мо­номаха. Саме тому його прізвище було Мономах. Княжич народився в Києві, але вже через рік сім’я князя Всеволода переїхала до Переяслава. У цьому невеличкому місті пройшли дитячі роки Володимира. У 15 років він уже брав участь у першій битві русичів з половцями 1068 р. Володимир став фактично мечем в руках свого батька, оскільки Всеволод не любив во­ювати, а читав книги, знав’5 іноземних мов.

У 22 роки, князюючи в Смоленську, Володимир Мономах одружився з англійською принцесою Гітою. В 1071 році, після смерті князя Ізяслава Ярославича, київським князем став Всеволод. Він посадив на

Чернігів­ський стіл Володимира. І той князював в Чернігові до 1093 року, до смерті батька. Майже щороку він організовував походи проти половців. Сівши на чернігівський стіл, Володимир вступив у конфлікт зі своїм двоюрідним братом Олегом Святославичем Тмутороканським. (Пригадайте географічні розташування Тмуторокані.)

Після кровопролитних боїв Володимир віддав Чернігів братові як за­конному спадкоємцю стола його батька, а сам пішов у Переяслав, де кня­зював 20 років (1094-1113).

Саме в цей час він виявив себе як здібний воїн і полководець. Разом з князем Святополком Володимир Мономах почав підготовку до боротьби з половцями. З цією метою він скликав з’їзд князів, на якому було виріше­но запропонувати половцям мир. Угода була підписана в місті Сакові в 1101 році. В ПОЗ році, зібравши сили 7 князів, Святополк і Мономах виступили проти половців і здобули значну перемогу. Протягом 1107-1113 років Володимир Мономах самостійно організував кілька походів на половців і щоразу перемагав. Це стало головною заслугою Володимира Мономаха перед Руссю, її народом.

Володимир змалку мав хист до військової справи, з раннього дитинства привчався сідати на бойового коня. Особливо вдалими були походи і ПОЗ, 1107, 1111 років. Внаслідок його перемог половці змушені були відійти аж до Грузії. Монома^ перемагав половців, хоч ті завжди переважали чисель­но, завдяки таланту полководця. Він чи не перший на Русі збагнув вигоди блискавичного удару, несподіваності обхідного маневру, спирався у похо­дах на виплекану князем бойову дружину.

Володимир Мономах був єдиним серед руських князів кінця IX — по­чатку XII ст., хто постійно перемагав половецьких ханів. Руський народ, що потерпав від безперервних набігів кочовиків, найбільшою доблестю князів вважав вміння дати відсіч ворогові. Тому з кожним роком авторитет Воло­димира Мономаха зростав. Саме тому його й запросили на княжий престол у Київ.

2. Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи

Робота з документом

Учні знайомляться з уривком тексту «Повісті минулих літ» та дають від­повіді на запитання.

• «Ранком в 17-й день 1113 року кияни зібрали раду і послали до Володи­мира Мономаха з проханням: «Іди, князю, на стіл батьківський і дідівський. А коли не прийдеш, то знай, що багато зла станеться, і не тільки Путятин двір, чи соцький, чи жидів пограбують, а ще й на ятрівку (невістку) твою нападуть, і на бояр, і на монастирі». Почув це Володимир і пішов до Києва.

Свою сміливу дружину.

 Ти князів до згоди кликав,

 Як дітей та рідна мати:

Знайте всі, що тільки згода

Може тривко будувати!

 І на смертному вже ложі

Дітям дав свої науки.

 Довго тим наш край держався,

 Що створили твої руки!

— Як оцінює поет князя? Доведіть справедливість оцінки князя Володимира як видатного пол­ководця і державного діяча свого часу.

Узагальнення

Велика роль Володимира в політичному житті держави. Він був ініціа­тором скликання князівських з’їздів, усіляко намагався примирити князів, припинити усобиці. Період правління Володимира Мономаха називають періодом розквіту Київської Русі після тривалих міжусобиць.

 

Завдання

Рівень А

1. Визначте основні напрями політики Володимира Мономаха. Поміркуйте над запитанням, чому в цьому фрагменті «Повчання» не знайшли відображення з’їзди князів та упорядкування князем законодавства.

  1. .Пригадайте історію середньовічної Європи та ідеали тогочасного су­спільства. Наскільки діяльність князя Володимира Мономаха відповідала цим ідеалам?
  2. Чому після смерті батька Володимир погодився віддати престол Оле­гові?

Рівень Б

Охарактеризуйте діяльність Володимира Мономаха за таким планом:

  1. Боротьба з половцями.
  2. Зміцнення держави.
  3. Методи, якими діяв Володимир Мономах.

Рівень В

Визначте, який внесок зробив князь Володимир Мономах у зміцнен­ня Русі.

3. Правління Мстислава Володимировича

Повідомлення учня

Продовжуючи справу Володимира, його син Мстислав І твердо тримав у покорі князів і був «в отця место». Року 1130 він захопив всю Білу Русь – Полоцьке князівство, а князів Полоцьких заслав до Греції. Поза його вла­дою залишилися лише Галичина Ростиславичів та землі, якими володіли Святославичі, не більше як 1/4 частина всієї території Русі. Навіть у Новго­роді, де князював Мстислав понад 20 років, до 1117 р., він користувався авторитетом та любов’ю. Між іншим, після смерті першої жінки Христини одружився Мстислав з дочкою посадника Новгородського Завидича.

Мстислав втручався в справи інших князів. У боротьбі за Чернігів Яро­слава Святославича з його небожем, Всеволодом Ольговичем, своїм зятем, Мстислав спочатку підтримував Ярослава, коли ж Всеволод почав погро­жувати тестеві війною разом з половцями, у Києві зібрався собор духовенс­тва — митрополита тоді не було — і увільнив Мстислава від присяги, що її він дав Ярославові. Літописець каже, що він усе життя каявся в тому. У Га­личині, де Володаревичі сварилися за землі, Мстислав теж узяв сторону правого. Він успішно продовжував боротьбу з половцями за підтримки всіх князів.

Помер Мстислав у 1132 р. З ним закінчився черговий етап історії Русі, коли традиція збирання земель довкола єдиного центру — Києва ще боро­лася з тенденцією відокремлення земель, що її підтримували князі з роду Всеволода.

Мстислав користувався серед сучасників великою пошаною за успішну боротьбу з половцями. В історії залишився він з епітетом Великий, а церк­ва незабаром після смерті визнала його Святим. Літописець каже, що Мстислав, передавши Київ братові Ярополкові, зобов’язав його передати столицю по смерті старшому племінникові.

Робота в групах

Опрацювати таблицю і зробити висновки про місце України серед єв­ропейських держав.

Зовнішньополітична діяльність Мстислава Володимировича

 

Ді Діти Мстислава Володимировича 3 ким брали шлюб
Інгеборга Данський принц Канут II, король ободритів
Мальфрідь Норвезький король Сігурд II, прославлений герой хрестових походів. Після його смерті одружилася з королем Данії Еріком-Емуном, братом Канута
Ірина Грецький царевич Андронік
Єфросинія — мала значний вплив на політику й сприяла поширенню української культури в Угорщині Угорський король Гейза II
Ізяслав Польська принцеса
Святополк Моравська принцеса, дочка короля Оттона II

Ці шлюбні зв’язки свідчать про місце України серед європейських держав.

 

V. Закріплення та повторення вивченого матеріалу

Підсумкова бесіда за запитаннями

1)Чи можете ви довести справедливість оцінки князя Володимира як ви­датного полководця і державного діяча свого часу? Відповідь обгрун­туйте.

2)Впізнайте особу за описом.

Князював він справедливо,

Був розумним сміливим,

Землі всі в руках зібрав,

Край він свій обороняв.

Взяв в полон вояк багато ,

Й на країну працювати

Долучив чужих князів,

Коли сам на троні сів.

Праці князь цей не цурався,

За убогих заступався:

Заступався.

Князював дванадцять років

Й край зробив собі нівроку

І щасливим, і багатим,

Розквітала кожна хата.

Слава йшла про нього всюди,

Поважали його люди.

А від цісаря гонець

Золотий привіз вінець.

Щоб не було зрад і сліз,

Всіх князів зібрав на з’їзд

Й залишив на згадку нам «Поученіє синам».

VI.    Викладання нового навчального матеріалу

Учитель узагальнює висновки, яких дійшли учні під час вивчення матеріалу, оцінює їхню активність на уроці.

 

Метод «Незакінчене речення»:

–         мені на уроці сподобалося…

–         Мені на уроці не сподобалося…

VII.   Домашнє завдання

  1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
    1. Скласти таблицю «Внутрішня та зовнішня політика князя Володимира Мономаха».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха (45.8 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,320sec