Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Тема. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню,  його біологічна роль.

Мета. Розширити і поглибити знання учнів про Оксиген як хімічний елемент  та кисень , як просту речовину;розглянути кругообіг Оксисену в  природі; з`ясувати основні галузі, що використовують кисень;  сприяти розвитку в учнів екологічної культури; виховувати дбайливе  ставлення до свого здоров’я, до навколишнього середовища.

Обладнання та матеріали. Періодична система хімічних елементів  Д.І.Менделєєва, таблиця „Кругообіг Оксигену у природі”, слайди  „Застосування кисню”.

Методи та прийоми роботи: бесіда, розповідь, групові, „коло ідей”,  пояснення.

Тип уроку. Комбінований.

Девіз: „Хімія широко простягає

руки свої у справи людські”.

Завдання для уроку.

1.Перевір себе, що ти знаєш про фізичні та хімічні властивості кисню.

2. Опрацюй схему колообігу Оксигену у природі.

3. Дізнайся як і де застосовують кисень.

4. Обґрунтуй яка біологічна роль кисню.

5. Виконай завдання учнівської сторінки.

Хід уроку.

І.Організаційний момент. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Які умови виникнення та припинення горіння?

2.Гра „Далі, далі!”.(Учитель зачитує питання , а учні по черзі дають швидко відповідь. Якщо учень не знає відповіді на запитання, то право відповідати переходить до наступного учня.)

Запитання для гри.

1.Назвіть оксид, найпоширеніший на Землі. (Вода.)

2.Яка валентність Гідрогену у сполуках? (1.)

3.Що означає запис 5О2 ?(5 молекул кисню.)

4.Цинк має сталу чи змінну валентність? (Сталу, ІІ.)

5.Залізний цвях – це тіло чи речовина? (Тіло.)

6.Яка валентність Сульфуру в сполуках? (ІІ, ІV, VІ.)

7.Процес горіння простих чи складних речовин – це явище фізичне чи хімічне? (Хімічне.)

8.Які речовини прості утворені атомами Оксигену? (Кисень, озон.)

9.Із яких речовин у лабораторії можна одержати (добути) кисень? (Перманганату калію, пероксиду водню, бертолетової солі.)

10.Що важче: повітря чи кисень? (Кисень.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Поширеність Оксигену у природі. (У вигляді діаграм.)

1) Масова частка у оболонці Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера) – 52%

2) Масова частка у повітрі – 25% (об`ємна – 21%)

3) В земній корі – 47% (за масою)

4) В гідросфері – 85,6%

2.Колообіг Оксигену в природі.

 

Прочитай! Весь кисень повітря через живу речовину проходить

приблизно за 2000 років.

3.Застосування кисню.

1)                У пілотуючи космічних апаратах (робота у відкритому космосі).

2)                У споряджені водолазів.

3)                В авіації під час польотів на великих висотах та під час сходження на високі гірські вершини.

4)                В екіпіровці пожежників

5)                У медицині для підтримання життя хворих із утрудненим диханням.

6)                Енергетика, металургія, хімічна промисловість

4.Біологічна роль кисню.

а)Підтримує дихання.

б)Відбуваються реакції окиснення поживних речовин.

в)вивільняється енергія для діяльності організму.

г)вивільняється теплота для підтримки температури тіла теплокровних тварин.

Фізіологічна дія кисню.

Підтримує дихання, завдяки яком у в живих речовинах, у результаті чого вивільняється енергія для діяльності організму й теплота для підтримки температури тіла теплокровних тварин.

Чистим киснем людина дихати не може: він отруйний для організму . В атмосферному повітрі кисню 21%. Якщо концентрація кисню в атмосфері Землі підвищиться до 30%, то всі процеси в живих організмах прискоряться, й організми почнуть швидко старіти. В разі дихання повітрям з підвищеною концентрацією кисню може виникнути стан ейфорії й так зване кисневе отруєння. З іншого боку, якщо рівень кисню в атмосфері впаде нижче 16%, людина почне задихатися.

ІV.Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в групах – „коло ідей”. Запропонувати заходи, які дозволять підтримувати необхідний відсотковий вміст кисню у складі повітря.

V.Домашнє завдання.

1.Опрацюй матеріал у підручнику.

2.Дай відповіді на запитання.

2.1.Де в природі трапляється кисень як проста речовина і до складу яких природних речовин входить хімічний елемент Оксиген?

2.2.Яку роль відіграє кисень у житті живих організмів?

Як відбувається коло обіг кисню в природі?

3*.Склади план характеристики простої речовини.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,657sec