Порівняння хімічних властивостей амінів і амоніаку

Тема. Порівняння хімічних властивостей амінів і амоніаку.
Цілі:
знати будову граничних аліфатичних амінів; вміти пояснювати залежність властивостей органічних сполук від їх   будови на прикладі амінів;пояснювати основні властивості у світлі протолітичну теорії;  порівнювати властивості аміаку і амінів як похідних аміаку.
Обладнання та реактиви: моделі молекул аміаку і метильної групи, реактиви, тести.
Хід заняття
I.Організаціонний момент.

II. Актуалізація опорних знань.                                                           Фронтальний опитування (мозковий штурм). Повторення деяких питань по темі «Кисневовмісні з’єднання»
1. Які класи кисневмісних сполук ми вивчили?
2. Назвіть функціональну групу спиртів.
3. Назвіть функціональну групу карбонільних сполук.
4. Назвіть функціональну групу карбонових кислот.
5. Назвіть якісну реакцію на одноатомні спирти.
6. Назвіть якісну реакцію на багатоатомні спирти.
7. Назвіть якісну реакцію на альдегіди.
8. Назва деревного спирту за систематичною номенклатурою.

Виступ учнів з повідомленням про виробництво цукру.

ІІІ. Оголошення теми і мети заняття.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

В органічній  хімії є речовини, що містять у своєму складі азот. Чи зустрічалися нам раніше органічні сполуки, що містять азот? (Нітропохідних УВ, наприклад, тринітротолуол, складні ефіри спиртів та азотної кислоти, наприклад, трінітрогліцерін).
До азотовмісних відносяться також аміни, амінокислоти, білки.
Аміни широко поширені в природі, так як утворюються при гнитті живих організмів. Наприклад, з тріметіламін ви зустрічалися неодноразово. Запах оселедцевого розсолу обумовлений саме цією речовиною. Повсякденне словосполучення “трупна отрута”, що зустрічаються в художній літературі, пов’язане з амінами.
Аміни – це похідні аміаку, в молекулах якого один, два або три атоми водню заміщені на вуглеводневі радикали.

Індивідуальна робота.
Завдання. Класифікація амінів.
Перша ознака. Число заміщених атомів водню в аміаку:
а) первинні СН3 – NН2, СН3 – СН2 – СН2 – СН2-NН2
б) вторинні СН3 – NН – С2 Н5

в) третинні СН3 – N (СН3) – СН3
Друга ознака. Природа радикала.
а) граничні (дивися вище)
б) неграничні СН2 = СН – NН2
в) ароматичні С6 Н5 – NН2
2а) + 2б) – це аліфатичні аміни.

СН3 – NН2 (метиламін), СН3 – СН2 – СН2 – СН2-NН2 (1-амінобутан)
СН3 – NН – С2 Н5 (метілетіламін)
СН3 – N (СН3) – СН3 (триметиламін)
СН2 = СН – NН2 (вініламін)
С6 Н5 – NН2 (фениламин, або амінобензоли)
Ізомерія:
ланцюга;
положення аміногрупи;
між класифікаційними групами амінів.
Робота в групах.

      Речовини Фізичні властивості Хімічні властивості
       Амоніак    
         Аміни    

Завдання.Визначити фізичні та хімічні властивості амоніаку і амінів.

Через запаху нижчі аміни довгий час приймали за аміак, поки в 1849 році французький хімік Шарль Вюрц не з’ясував, що на відміну від аміаку, вони горять на повітрі з утворенням вуглекислого газу. Він же синтезував метиламін і етиламін.
Аміни – органічні основи, які володіють великими основними властивостями, ніж аміак. Розглядаючи будову аміаку і амінів, ми відзначили, що основні властивості визначає вільна електронна пара атома азоту, а, оскільки, вуглеводневий радикал має позитивним індуктивним ефектом, то підвищує електронну щільність на атомі азоті. Виходячи зі сказаного, розташуєте наступні речовини в порядку посилення основних властивостей: метиламін, диметиламін, триметиламін, аміак. У тріметіламін електронна щільність на азоті максимальна, але менш доступна для приєднання протона, так як екранується трьома радикалами.
Основні властивості аміаку і амінів доведемо експериментально за допомогою індикатора.
Допишіть самостійно рівняння реакцій одержання амінів:
1.Алкіліруваня  аміаку і амінів:
а) CH3 – CH2 – Cl + 2 NH3 = б) CH3 – CH2 – Cl + CH3 – NH2 + NH3 =
2.Взаімодействіе аміаку і амінів зі спиртами:
а) CH3 – ОН + NH3 = б) CH3 – CH2 – NH2 + СН3 – ОН =
V. Узагальнення і систематизація знань.
1. Яка кількість речовини кисню буде потрібно для повного окислення 10 моль метиламіну. ​​(22,5 моль)
2.Як обсяг азоту (н. у.) Утворюється при горінні 20 л метиламіну. ​​(10 л)
VІ.Підбиття  підсумків заняття.
VІІ.Домашнє завдання.
Розв’язати задачу. Як обсяг азоту (н. у.) Утворюється при горінні 20 л метиламіну. ​​(10 л).

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,313sec