ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕУСПІШНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА

Мета: підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів, саморегуляції, формування позитивної навчальної мотивації, робота над розвитком дрібної моторики руки.

Завдання:

1. Розвивати когнітивну сферу молодших школярів.

2. Розширювати можливості школярів, формувати в них необхідні знання, вміння та навички для підвищення результативності шкільної діяльності.

3. Формувати позитивну навчальну мотивацію.

4. Сприяти адаптації першокласників до школи.

Предмет корекції: когнітивна сфера першокласників.

Методи корекції: ігротерапія, проективний малюнок, психогімнастика.

Засоби корекції: ігри, вправи, бесіди.

Форми роботи: групова, індивідуальна, колективна.

Очікувані результати: підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів, саморегуляції, дрібної моторики руки, креативності.

ЕТАПИ КОРЕКЦІЇ

Діагностичний

Мета: діагностика готовності до школи першокласників, виявлення дітей із недостатнім розвитком когнітивної сфери, формування загальної програми корекції (одне заняття).

Настановний

Мета: встановлення довіри та взаєморозуміння між членами групи; зняття емоційної напруженості, скутості (чотири заняття).

Корекційний

Мета: розвиток пізнавальних процесів, саморегуляції, дрібної моторики руки, креативних навичок; формування позитивної навчальної мотивації (тринадцять занять).

Оцінки ефективності корекційного впливу

Мета: контроль ефективності корекційної роботи; покращення рівня розвитку пізнавальних процесів, саморегуляції, дрібної моторики руки (одне заняття).

 

 

ЗАНЯТТЯ 1

Мета: знайомство з учнями. Визначення рівня готовності до школи. Створення позитивної атмосфери.

Хід заняття

Знайомство (5хв)

Діагностика за методикою Керна — Йірасика (20 хв)

Підсумок заняття (3 хв)

Діти стають у коло й беруться за руки. Ведучий посилає «сигнал дружби» (наприклад, усмішку чи потискання долоні). Цей «сигнал» передають діти по колу.

ЗАНЯТТЯ 2

Мета: краще познайомитися з учнями; обговорити й ухвалити правила занять, розвивати доброзичливість, увагу.

Хід заняття

Вступна бесіда (2 хв)

Психолог повідомляє дітям мету й завдання занять.

Гра «Моє ім’я»

Психолог розповідає про себе. Потім діти, які виявляють бажання, розповідають про себе. Усі інші називають тільки своє ім’я або ім’я, яким вони б себе назвали.

 

 

Обговорення й прийняття правил (10 хв)

Правила пропонує психолог. Усі інші їх обговорюють, уточнюють. Ухвалені правила записують і залишають на видному місці в класі.

Зразок правил

1. Добровільність і активність. Не хочеш говорити або виконувати якесь завдання — не роби цього, але пам’ятай, що навчитись чогось, змінити щось можна лише проявляючи активність.

2. Не перебивай того, хто говорить, ні словом, ні жестом, ні мімікою — кожен хоче бути почутим.

3. Чесність і правдивість. Не існує правильних чи неправильних відповідей Правильною є та відповідь, яка насправді відбиває твою думку, твої почуття.

4. Конфіденційність. Ми не будемо розповідати про почуте на занятті іншим.Усе, що тут відбувається, має стати нашою таємницею.

5. Анонімність. Розповідаючи щось, не називай конкретних людей, які знайомі іншим. Ситуація має бути невпізнаною.

6. Тут і зараз. Говорити тільки за темою, не відволікайся.

7. Будь доброзичливим уставленні до інших.

8. Не оцінюй, не давай порад.

Рухлива гра «Ураган» (5 хв)

Ведучий розповідає про ураган, а учасники гри, коли чують це слово, швидко переходять на інше місце.

— Хто знає, що таке ураган?

— Коли він буває?

Ураган — це природна стихія з сильним вітром, дощем, іноді градом та блискавкою. Ураган наносить великої шкоди господарству. Сильний ураган зносить на своєму шляху дерева, стовпи, пошкоджує будинки тощо. Перед ураганом по радіо або телебаченню передають про небезпеку, тоді треба бути обережним. Коли ураган стихає, люди знову повертаються до своєї роботи. Ми також працюватимемо далі.

 

Підсумки роботи (3 хв)

Проаналізувати роботу групи щодо кожної вправи.

Домашнє завдання: намалювати «Малюнок сім’ї».

ЗАНЯТТЯ 3

Мета: зняття в першокласників напруження; з’ясувати, які взаємини між дорослими й дітьми в сім’ї, виявити дітей, які дружать між собою в класі.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Психолог пропонує учасникам, пританцьовуючи, привітатися один з одним різними частинами тіла: великими пальцями руки, ліктями, колінами, носами, вухами тощо.

Кожний учасник має привітатися з усіма іншими.

Презентація малюнків (10 хв)

Кожен учасник представляє свій малюнок, розповідаючи, що або хто на ньому намальований. Малюнки підписують і залишають ведучому, який пізніше робить детальний психологічний аналіз намальованого»

Бесіда «Хто такий друг?» (5 хв)

— Як ви розумієте слово «дружба»?

— Хто твій друг і чому?

— Коли ви подружилися?

— Яким повинен бути друг?

Правила поведінки з ровесниками (5 хв)

1. Завжди звертайся до іншого на ім’я.

2. Дотримуйся правил ввічливості в спілкуванні: вітайся,

прощайся, дякуй за допомогу, звертайся по допомогу чемно.

3. Ніколи не підвищуй голосу на іншого, навіть якщо він тебе розсердив. Спокійним тоном з’ясуй, що сталося.

4. Виявляй увагу, чуйність до інших.

5. Ділися з друзями. Не намагайся завжди взяти найкраще.

6. Спини іншого, якщо він намагається зробити щось погане. Якщо товариш не правий, скажи йому про це.

7. Не сварися через дрібниці, не дери носа, якщо тобі щось вдалося краще, ніж іншим, не заздри — радій успіхам інших разом із ними. Якщо вчинив недобре, не бійся зізнатися в цьому, попроси пробачення й визнай свою помилку.

8. Умій спокійно прийняти допомогу, поради й зауваження інших.

Вправа «Компліменти» (8 хв)

Починати зі слів : «Мені подобається в тобі…… Учень каже цю фразу учням у

групі. Інші учасники також кажуть компліменти всім іншим, бажано, щоб вони були різними.

Обговорюється, що відчували, коли учням казали компліменти, що сподобалося найбільше, що нового дізналися про себе.

Підсумки роботи (2 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2хв)

Учні стають у коло й беруться за руки. Психолог посилає «сигнал дружби» (наприклад, усмішку чи потискання долоні). Цей «сигнал» діти передають один одному по колу.

ЗАНЯТТЯ 4

Мета: сприяти виникненню позитивних емоцій у класі, поліпшенню стосунків між усіма учнями класу.

Хід заняття

Привітання долоньками(1 хв)

Вправа «Мій клас» (10 хв)

Один із учнів виходить за двері, де висить малюнок якогось предмета, що є в класі. Гравець дивиться на нього, запам’ятовує. Потім заходить у клас і мімікою та рухами рук намагається зобразити, що це й де воно знаходиться в класі.

Гра «Впізнай за голосом» (10 хв)

Діти утворюють коло, обирають ведучого. Він стає в центр кола із заплющеними очима й намагається впізнати дітей за голосом.

Гра «Вилучи зайве» (10 хв)

Ведучий пропонує ланцюжки слів, із яких потрібно вилучити зайві й залишити тільки ті, що пояснюють схожі предмети.

Потрібно знайти якнайбільше варіантів вилучення зайвого слова, а головне — більше ознак, що об’єднують пари слів, які залишилися. Виграє той, у кого варіантів відповідей більше. Наприклад:

— парта, стілець, трава;

— клас, учитель, дорога;

— небо, зошит, ручка;

— фарби, альбом, пенал;

— вікно, міст, стіна.

Підсумки роботи (2 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2хв)

ЗАНЯТТЯ 5

Мета: вчити дітей бути ввічливими, дотримуватися правил етикету; розвивати комунікативні здібності, увагу, пам’ять, мислення, жестикуляцію та міміку, розширювати мовний запас.

Хід заняття

Привітання (10 хв)

Діти утворюють півколо.

Ведучий. Якось ми з вами згадували слова привітання й з’ясували, що їх треба вимовляти доброзичливо. Але іноді буває так, що ваша подруга (друг) далеко від вас, ви не можете підійти до нього, а кричати слова вітання негарно. Як тоді можна привітати один одного? (Кивнути головою, махнути рукою.)

—А якщо друг або подруга дуже зайняті, наприклад, малюють, коли ви входите до класу, як тоді їх можна привітати? (Торкнутися плеча, руки, сісти поруч і легенько торкнутися плеча.)

— Як вітають один одного чоловіки, хлопчики? (Рукостисканням.)

— А зараз кожен по черзі виходитиме в центр, повертатиметься обличчям до групи й вітатиметься з усіма або з кимось одним, обираючи будь-який спосіб і намагаючись не повторювати ті, що вже були. Ми разом повторимо запропоноване привітання.

Після завершення вправи можна звернутися до групи із запитанням: Яке з привітань вам особливо запам’яталося (сподобалося) й чому?

Бесіда « Правила ввічливості» (10 хв)

— Що таке ввічливість?

— Яку людину називають ввічливою?

— Які слова ввічливості ви знаєте? (Будь ласка, спасибі, добрий день, будьте здорові, вітаю, здрастуйте.)

— Що таке чесність? Гра «Влови слово» (5 хв)

Ведучий читає ряд слів,серед яких звучать і слова ввічливості.

Учні, почувши таке слово або словосполучення, плескають у долоні. Переможе той, хто зробить найменше помилок.

Гра-пантоміма «Весела розмова» (10хв)

Двоє дітей демонструють бесіду, використовуючи слова ввічливості, а інші діти спостерігають і запам’ятовують ці слова.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 6

Мета: розвиток аналітико-синтетичних умінь, саморегуляції, уявлень про форми та їх різновиди; умінь встановлювати смислові зв’язки.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Під легку музику ведучий пропонує танцювати у вільній манері. У танці учасники заняття вітаються одне з одним не-вербально, за допомогою пантоміми.

Вправа «Склади узор» (5 хв)

Викладання з кольорових квадратиків візерунків за зразками.

Вправа на розвиток саморегуляції Намалювати на папері одночасно правою рукою коло, а лівою — квадрат. Потім навпаки: лівою — коло, а правою — квадрат.

Вправа «Домалюй фігуру» (10 хв)

Кожна дитина отримує малюнки, на яких лініями зображені різні недомальовані геометричні фігури. Кожен має домалювати фігури.

Гра «Я знаю….» (10хв)

За допомогою лічилки діти діляться на дві команди. Гравець першої команди б’є м’ячем.об підлогу й починає перераховувати:

• Я знаю 5 назв міст — Київ, Коростень..

• Я знаю 5 імен хлопчиків — Коля…

• Я знаю 5 видів транспорту —….

Кожну назву гравець супроводжує ударами м’яча об підлогу. Якщо гравець не може назвати наступне слово або губить м’яч, грає інша команда, а перший гравець передає м’яча наступному гравцю. Команді нараховується стільки балів, до скількох узагальнюючих понять він зміг навести по 5 прикладів.

Підсумок роботи (2 хв)

Ритуал прощання (1 хв)

ЗАНЯТТЯ 7

Мета: розвиток зорово-моторної координації, фонематичного слуху, вміння встановлювати логічні зв’язки між явищами.

Хід заняття

Привітання (2 хв)

Ведучий пропонує учням привітатися плечами, вухами під легку музику.

Вправа «Графічний диктант» (10 хв)

Кожній дитині ведучий показує звідки починати роботу на аркуші паперу в клітинку.

Й починає диктувати: одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка донизу. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, одна праворуч, одна донизу, а тепер продовж далі візерунок, який в тебе вийшов.

Розв’язування логічних силогізмів (10 хв)

Діти повинні відповісти, чи правильно зроблені висновки: Наприклад:

1. Усі коти люблять молоко. Петрик любить молоко. Отже. Петрик — кіт.

2. У всіх людей є вуха. У песика Джека є вуха. Отже, песик Джек — людина.

3. У всіх людей є серце. Миколка — людина. Отже, у нього є серце.

4. Деякі малюки часто плачуть. Юрчик — малюк. Отже, він часто плаче.

5. Усі зимові місяці холодніші за літні. Січень — зимовий місяць. Отже, він холодніший за серпень.

Гра «Назви слова» (8 хв)

Ведучий пропонує назвати 10 слів, що починаються звуком |д], а ще 10. що закінчуються звуком [д]. Назвати 10 слів, де звук [д] стоїть усередині.

Підсумок роботи (3 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 8

Мета: розвиток уміння визначати закономірності змін, встановлювати логічну послідовність подій: розвиток дрібної моторики рук: збільшення обсягу механічної пам’яті.

Хід заняття

Привітання долоньками (2 хв)

Вправа «Класифікуй квадрати» (10 хв)

Для роботи потрібно по 6 великих і маленьких чорних квадратів та по 6 великих і маленьких білих квадратів.

Завдання: розкладіть квадрати на такі групи:

— великі й білі квадрати;

— маленькі й чорні квадрати;

— великі й чорні квадрати;

— маленькі й білі квадрати.

Гра «Розвідники» (10 хв)

З групи гравців обирається один «розвідник». За сигналом «замри» група непорушно завмирає. Уважно вивчивши пози й зовнішній вигляд учасників, «розвідник» відвертається (або виходить із кімнати). В цей час інші гравці роблять кілька змін у позі, одязі, обстановці. Після того, як зміни будуть завершені, «розвідник» повертається. Його завдання — назвати всі зміни.

Вправа «Дай назву казці» (8 хв)

Якось повзла по дорозі Черепаха. Раптом із-за каменя виліз Скорпіон:

— Черепахо, візьми мене з собою.

— Ходімо, — каже Черепаха. Будеш моїм товаришем

Повзли вони, повзли й дісталися берега річки. Черепасі вода не перешкода. Увійшла вона в річку та й попливла. Потім озирнулася й бачить, що її приятель метушиться на березі, а увійти у воду боїться, бо не вміє плавати, «Недобре кидати товариша», — подумала Черепаха й повернулася назад. Посадила Скорпіона собі на спину й попливла до протилежного берега.

Раптом Скорпіон у неї на спині завовтузився.

— Чого тобі ? — запитує Черепаха.

— А мені дуже закортіло вжалити тебе. Така у нас, Скорпіонів, звичка — кусати всіх.

— Але ж ми з тобою друзі! — вигукнула Черепаха. —А друга хіба можна кусати?

— Нам, скорпіонам, байдуже кого кусати — друга чи ворога.

— Твоє жало для мого панцира — все одно що маленька колючка для кам’яної брили, — сказала Черепаха. — Тільки знай, що в кожного свої звички. Я, наприклад, дуже люблю пірнати. Тож вибачай!

І вона занурилася глибоко в воду. А з нею пірнув і зухвалий Скорпіон.

Підсумок заняття (3 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 9

Мета: розвиток уміння встановлювати логічну послідовність подій, зорово-моторну координацію, творче мислення, дружні стосунки в групі.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Потриматися зі своїм сусідом за руки декілька секунд, обмінятися теплом та енергією, а потім прикласти руки до свого серця.

Вправа «Побудуй правильно оповідання» (10 хв)

Дітям читається маленьке оповідання й пропонується кілька варіантів його продовження, а вони повинні вибрати логічно вмотивоване.

Наприклад: Петрик дуже швидко бігає. Він полюбляє бігати по стадіону. Він бігає так само швидко, як його старший брат.

Він бігає майже так само швидко, як його пес. А от до школи зазвичай іде не поспішаючи. Сьогодні вранці він проспав і тому….

1. Помчить до школи;

2. Повільно піде до школи;

3. Піде бігати на стадіон.

 

 

 

 

 

Вправа «Розфарбуй малюнок за цифрами» (10 хв)


Дітям пропонують розфарбувати малюнок.

1. Синій

2. Червоний

3. Жовтий.

4. Зелений.

5. Коричневий.

Вправа «Зобрази предмет»

Усі гравці сидять колом. Ведучий домовляється з ними:

— якщо він скаже звук «тр—тр», діти зображують трактор;

— звуки «му—му» — корова;

— звуки «гав—гав» — собаку тощо

Вправа «Знайди зайве слово» (5 хв)

Завдання — знайти зайве слово й пояснити, чому воно зайве.

1. Щука, карась, окунь, рак.

2. Сашко, Миколка, Марія, Тетяна, Єгорова.

З. Диван, ліжко, шафа, парта, зошит.

4. Вухо, обличчя, ніс, рот, око,

5. Молоко, вершки, сир, сало, сметана.

6. Сосна, дуб, дерево, береза, яблуня.

Підсумки заняття (1 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 10

Мета: розвиток уваги, креативності, фонематичного слуху; вміння визначати закономірності змін; розвивати естетичну насолоду від спілкування з людьми.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Гра «Форми» (8 хв)

Ця вправа на формування ряду за певним правилом. Для роботи треба вирізати набір зі 10 чорних і 10 білих (або будь-яких інших контрастних кольорів) прямокутників і трикутників, кружечків однакового розміру. Початок послідовного ряду викладає дорослий, а дитина повинна його продовжити.

Вправа «Чарівні кружечки» (10 хв)

Дитині дається аркуш, на якому намальовані п’ять однакових кружечків. їх слід доповнити так, щоб вийшов зрозумілий малюнок. І хоч основа скрізь однакова, закінчення повинні бути різними.

Гра «Слухай і почуй» (5 хв)

Учням пропонують уважно слухати слова, які говорить ведучий і плескати в долоні щоразу, коли трапляється назва тварини.

Увага! Почали: шафа, собака, кінь, ліжко, кіт, потяг, горобець, машина, ворона, книжка, корова, коза, сонце, квіти, ведмідь, зайчик.

Учнів просять підвестися, коли вони почують назву рослини.

Слід повторити, що треба не плескати, а підводитися й реагувати не на тварину, а на рослину.

Увага ! Почали: дорога, тигр, береза, пшениця, літак, троянда, змія, дуб, лялька, гриб, школа, ромашка.

Вправа «Аукціон складів» (6 хв)

Придумування слів, що мають певні склади:

ма (мама, машина, Маша);

та (тато, глухота, доброта, чеснота) тощо.

Підсумок заняття (2хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2хв)

ЗАНЯТТЯ 11

Мета: розвиток зорово-моторної координації, уваги, фонематичних умінь, вміння встановлювати логічну послідовність подій; виховання впевненості в собі, емпатії.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Вправа «Графічний диктант» (8 хв)

Дітям показати, звідки починати писати диктант. Психолог диктує:

1. Одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна донизу, одна клітинка праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна донизу. А тепер продовжуйте самостійно.

2. Одна клітинка вгору, дві клітинки праворуч, одна донизу, дві вправо, одна вгору, дві клітинки праворуч, одна донизу…

 

Рухлива гра «Чотири стихії» (5 хв)

Усі гравці сидять колом. Ведучий домовляється з ними:

— якщо він скаже слово «земля», усі повинні опустити руки вниз;

— слово «вода» — витягнути руки вперед;

— слово «повітря» — підняти руки вгору;

— слово «вогонь» — обертати руки в ліктьових суглобах.

Хто помиляється, той програє.

Розучування скоромовки (5 хв)

Наш Полкан потрапив у капкан.

Вправа «Продовж оповідання» (10 хв)

Дітям пропонується закінчити оповідання:

«Одного разу Мурашка спустилася до струмка. Вона хотіла напитися води. В цей момент хвиля накотилася на Мурашку….»

Підсумок заняття (2 хв)

Рефлексія заняття (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 12

Мета: Розвиток уваги, аналітико-синтетичних умінь, фонематичних умінь, створення сприятливого психологічного мікроклімату.

Хід заняття

Привітання (2 хв)

Діти вітаються між собою як звірі. Собачка каже «гав», кіт — «мяв» і т.д.

Вправа «Знайди спільне» (8 хв)

Дітям пропонується знайти спільне між парами слів:

— кіт і собака;

— собака й курка;

— кінь і стіл;

— школа й лікарня.

Розучування віршика для розвитку фонематичного слуху (10 хв)

Вереда вередував,

Всім спокою не давав :

І бабусі, й тітці Ірі,

І сусідам по квартирі.

Рухлива гра «Роззяви» (5 хв)

Учні йдуть колом, тримаючись за руки, за сигналом ведучого зупиняються, роблять чотири оплески, повертаються кругом і продовжують рух. Напрямок змінюється після кожного сигналу. Той, хто неправильно виконав завдання, вибуває з гри.

Вправа «Навпаки» (8 хв)

Ведучий називає слово, а учні повинні знайти інше, протилежне за значенням. Той, хто правильно добирає слово, отримує фантик. Виграє той, хто набере найбільшу кількість фантиків.

Слова: мир (війна), шум (тиша), ранок (вечір), день (ніч), холод (спека), хоробрість (боягузтво), ворог (товариш), хвороба (здоров’я), радість (сум), кволість (сила), старість (молодість), чистота (бруд), злість (доброта), ввічливість (грубість), втрата (знахідка), брехня (правда), праця (бездіяльність), горе (щастя), сонце (місяць), зима (літо), сміх (сльози), відпочинок (робота), верх (низ).

Підсумок заняття (2 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 13

Мета: Розвиток аналітико-синтетичних умінь, довільної уваги, збільшення обсягу механічної пам’яті; виховання впевненості в собі.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Вправа «Продовж логічний ряд» (10 хв)

Дитині дається ряд намальованих, фігур, у яких послідовно відбуваються певні закономірні зміни. На основі порівняння слід виявити закономірності в розміщенні фігур і замість знаку запитання помістити потрібну фігуру.

Наприклад:
 

 

 

Гра « Будь уважним» (5 хв)

Учні стоять довільно. На промовлене ведучим слово «зайчики» діти починають стрибати, на слово «коники» — бити ногою об підлогу, на слово «раки» — задкувати, на слово — «птахи» — махати руками, «лелеки» — стояти на одній нозі.

Вправа «Запам’ятай предмет»(4хв)

Учням пропонують запам’ятати предмети зображені на малюнку, з подальшим їх пригадуванням.

Вправа «Викресли букву «А» (8 хв)

За 5 хвилин викреслити, не пропускаючи жодної букви «А» з тексту.

Підсумок заняття (3 хв)

Ритуал прощання(2хв)

ЗАНЯТТЯ 14


Мета: розвиток уміння проводити елементарну класифікацію; розвиток зорово-моторної координації; збільшення обсягу механічної пам’яті; створення сприятливого психологічного мікроклімату.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Вправа «Намалюй будинок» (10 хв)

Дітям пропонується за зразком намалювати будинок.

Гра «Художник» (7 хв)

Один із дітей стає художником, інший — моделлю. Той, хто грає роль художника, уважно розглядає свою модель, потім відвертається й словесно описує її.

 

Вправа «Продовж речення» (10 хв)

Дітям пропонується продовжити речення з однозначно визначеним змістом. За кожну правильну відповідь нараховується бал. Переможе той, хто набере найбільшу кількість балів.

— Сіль солона, а цукор…

— Стежка вузька,а дорога….

— Помідор червоний,а огірок….

— Ти ходиш ногами, а кидаєш…

— Хлопчики виростають і стають чоловіками, а дівчата…

— Небо синє, а трава….

— Лимони кислі, а кавун…

— Хліб — це їжа, а стіл — це….

— Вночі темно, а вдень….

— Дерева великі, а квіти….

— Молоко біле,а м’ясо….

— У трикутнику три сторони, а в чотирикутнику…..

Підсумок, заняття (3 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 15

Мета: розвиток зорово-моторної координації, фонематичного слуху, аналітико-синтетичних умінь, уваги; виховання естетичних смаків.

Хід заняття

Привітання (2 хв)

Вправа «Графічний диктант»(10 хв)

Дерево

2 клітинки вгору, 2 — ліворуч, 1 — вгору, 1 — ліворуч, 1 — вгору, 1 — ліворуч, 2 — вгору, 1 — праворуч, 1 — вгору, 1 — праворуч, 1 — вгору, 1 — праворуч, 1 — вгору, 2 — праворуч, 1 — вниз, 1 — праворуч, 1 — вниз, 1 — праворуч, 1 — вниз, 1 — праворуч, 1 — вниз, 1 — праворуч, 2—вниз, 1 — ліворуч, 1 — вниз, 1 — ліворуч, 1 — вниз, 2 — ліворуч, 1 — вниз, 2 — ліворуч.

— На що схожа фігура? Діти самостійно домальовують плоди.

Гра «Ланцюжок» (10 хв)

Всі діти стають у коло. Перша дитина називає слово, друга відразу каже слово, яке починається на останню літеру попереднього. Учень, який помилиться, або не може назвати слова вибуває з гри. Виграє той, хто не помилиться жодного разу. Слова можна добирати за певною темою: наприклад, світ рослин, світ тварин, імена тощо.

Вправа «Єралаш» (5 хв)

Що таке єралаш? Це безлад. Наприклад:

Злий кабан сидів на гілці.

Пароплав сидів у клітці

Соловей давав гудок…

Наведіть лад у вірші і тоді зникне єралаш.

 

Гра «Впізнай звук» (4 хв)

Якщо серед цих звуків ви почуєте звук «Ш», то плескайте в долоні. Слухайте: Т, Ш, Ч, Ж, Щ, Ш. Звук «З»: С, Ц, 3. Т, 3. Звук «Ц»: С,Ч,Т, Ц.СЦ, Щ.

Підсумок заняття (2 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 16

Мета: розвиток логічного й творчого мислення, уваги; створення сприятливого психологічного клімату в групі.

Хід заняття

Привітання (3 хв)

Вправа «Лист від Незнайки» (8 хв)

Ведучий говорить, що отримав ось такого листа від Незнайки:

«Ось закінчилося літо й настала золота осінь. З півдня повернулися птахи, прокинулися звірі від зимової сплячки. Вже де-не-де зеленіє молоденька травичка й дні не такі холодні, як влітку».

Запитання:

— Вам сподобався цей лист?

— Як треба писати?

— Що в листі переплутано?

Вправа «Цікаві задачі» (8 хв)

1. Скільки пальців на одній руці? А на двох? А на скількох руках 10 пальців?

2. На одній нозі півень важить 4 кг. Скільки він важитиме на двох ногах?

3. Одне яйце вариться 3 хв. Скільки хвилин варитимуться 2:яйця? З яйця?

Вправа «Заборонений рух» (4 хв)

Ведучий обирає один рух, який діти не повинні показувати. Він показує різні рухи, діти повторюють ці рухи, крім забороненого.

Перемагає найуважніший.

Вправа «Придумати речення» (8 хв)

Ведучий називає будь-яке слово й кидає м’ячика дитині. Дитина ловить м’ячик і придумує речення з запропонованим словом. Якщо не може швидко придумати речення, то повертає м’ячик назад. Якщо дитина впорається із завданням, то сама пропонує наступне слово й кидає м’ячика комусь із учасників гри.

Підсумок заняття (2 хв)

Ритуал прощання (2хв)

ЗАНЯТТЯ 17

Мета: розвиток дрібної моторики рук, аналітико-синтетичних умінь, уваги, естетичного смаку.

Хід заняття

Привітання (2 хв)

Робота з пластиліном (20 хв)

Створення картинки з пластиліну.

Вправа «Хто в класі найуважніший» (4хв)

Ведучий читає уривок казки, але з помилками, називаючи не ті слова. Учні чують неправильне слово — підносять червоні семафорики. Ведучий перестає читати, учні виправляють помилку, ведучий продовжує читати.

«Ішов дід густим літом (лісом) і загубив рукавичку. Ось біжить миска (мишка), побачила рукавичку та й каже: «Тут я буду шити (жити)!»

Коли це шапка (жабка) плигає та й питає: «А хто тут живе?»

— Миска (мишка). А ти хто?

— Шапка (жабка). Пусти й мене шити (жити)!

— Іди.

Вправа «Вибір» (5 хв)

Вибрати одне слово, яким правильно закінчити почате речення.

1. У чобітка є (шнурок, пряжка, підошва, ремінці, ґудзик).

2. У теплих краях живе. (ведмідь, олень, вовк, верблюд, тюлень).

3. У році .(24,3,12,4, 7) місяців.

4. Місяць зими.(вересень, жовтень, лютий, листопад, березень).

5. Вода завжди.(прозора, холодна, рідка, біла, добра).

6. У дерева завжди є .(листя, квіти, плоди, коріння, тінь).

7. Місто України —.(Париж, Київ, Лондон, Варшава, Софія).

Підсумок заняття (2 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 18

Мета: розвиток фонетичного слуху, уваги, дрібної моторики рук; визначення рівня згуртованості групи; сприяння вияву емпатії, саморегуляції, експресії. Хід заняття

Привітання (2 хв)

Вправа «Новосілля» (20 хв)

Дітям пропонують намалювати свої портрети й «поселити» їх у будинок, малюнок якого висить на дошці. Всі разом розфарбовують будинок.

Відгадати загадку на риму (5 хв)

1. Ой, смачна вона, духмяна. Рисова, гречана, манна.. Ложку в рот — і буде наша Здогадалися ? Це — (каша)

2. Гострі кігті має — В подушку ховає, Лазить все на плотик, А зоветься(котик)

3. Не гаряча, а пече — утечеш. При дорозі не скубнеш — обминеш. Дуже злючою бува ця трава Називається вона (кропива).

4. Як розплющить вранці очі, То вже цілий день скрекоче: «Скре-ке-ке!» та «Скре-ке-ке!» Мов пита всіх: «Що таке?» Всюдисуща й білобока, — Справжня назва — це (сорока). Підсумок заняття (5 хв)

Ритуал прощання (2хв)

ЗАНЯТТЯ 19

Мета: контроль ефективності корекційної роботи.

Хід заняття

Привітання (2 хв)

Діагностика за методикою Керна — Йірасика (20 хв)

Підсумок занять (5 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

 

 

 

 

 

 


 

завантаження...
WordPress: 23.07MB | MySQL:26 | 0,417sec