Поняття про тканини. Класифікація тканин

Тема Поняття про тканини. Класифікація тканин.

Мета: розглянути сукупності клітин — тканини, їх будову, розміщення у рослинах; з’ясувати функції, які вони виконують; продовжи­ти формувати в учнів дослідниць­кі вміння.

Основні поняття і терміни: тканини: твірна, покривна, основна, меха­нічна, провідна, запасаюча; суди­ни, ситоподібні трубки, судинно-волокнисті пучки.

Хід заняття

І. Організаційний момент .

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ігровий прийом: вірю — не вірю. Учням пропонується 12 тверджень про клітину і будову мікроскопа, вони мають відповідати “так” чи “ні”. Відповіді учні записують у зошит. В кінці роботи організовується взаємоперевірка з обговоренням відповідей.

 1. Усі живі організми Землі мають клітинну будову.
 2. Мікроскоп збільшує зображення завдяки лінзам.
 3. Найголовнішою органелою клітини є ядро.
 4. Клітина рослини відрізняється від клітини тварини наявністю твердої оболонки, вакуолей і пластид.
 5. Щоб визначити збільшення мікроскопа, слід помножити значення збільшення, написане на окулярі, на значення на об’єктиві.
 6. Пластиди бувають трьох видів: зелені — хлоропласти, червоні чи оранжеві — лейкопласти та безбарвні — хромопласти.
 7. У світловий мікроскоп добре видно органели рослинної кліти­ни — оболонку, цитоплазму, ядро.
 8. Речовина, яка робить клітини рослини міцними, називається целюлозою.
 9. Термін “клітина” запровадив у 1665 році англійський учений Роберт Гук.
 10. Клітини можуть бути різної форми і різного розміру, але всі вони мають однакову будову.
 11. Оболонка клітин рослини тверда, оточує внутрішній вміст і підтримує постійну форму клітини.
 12. Ядро зазвичай має округлу або овальну форму, його добре видно в клітині.

IIІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

З попереднього уроку вам відомо, що всі живі організми на Землі (окрім вірусів) мають клітинну будову. Виникає запитання: а чому ж тоді частини організму так відрізняються між собою будовою та функціями? Давайте подумаємо над цим.

Очевидно, в процесі еволюції кожна група клітин багатоклітинного організму пристосовувалась до виконання певної функції, в результаті чого змінювались форма, поєднання клітин між собою, виникали тканини й органи.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Отже, сьогодні на уроці ми детально розглянемо, які тканини утворились у рослин, яка їхня будова та які функції вони виконують.

 

1. Тканини рослин

Розповідь учителя

Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними, а також колоніальними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка здійснює всі життєві функції і процеси організму. Тіло багатоклітинної рослини складається із сукупностей багатьох клітин, групи яких спеціалізуються на виконанні певних функцій.

Тканина — це сукупність клітин, що мають спільне походження, однакову форму і виконують властиву їм функцію (або функції).

Розповідь з демонстрацією таблиці “Тканини рослинного організму”. Залежно від функції, яку виконують тканини, їх поділяють на:

 

твірну;

основну

покривну;

механічну;

провідну;


2. Дослідна робота Клас ділиться на групи. Кожна гру­па одержує завдання дослідити й ви­вчити будову яку маєм певна тканина. Учні працюють за планом:

1. Дослідіть, чому тканина має таку назву.

2. Виявіть, яку форму мають клітини цієї тканини, поясніть чому.

3. Визначте, які існують клітини за розмірами.

4. З’ясуйте, яку функцію виконують тканини. Наведіть приклади.

5. Назвіть, у яких органах і яких місцях органів розміщуються тканини.

6. Зазначте біологічне значення, яке мають тканини в життєдіяльності організму.

Після закінчення роботи кожна група учнів надає інформацію про викона­ну роботу з використанням таблиць, малюнків у підручнику.

V. Рефлексія.

Складання таблиці

Назва тканини Розмір та форма клітин Розміщення тканин у рослині
Твірна    
Покривна:

а) шкірка

б) корок

   
Основна:

а) стовпчаста

б) губчаста

в) запасаюча

   
Механічна    
Провідні:

а) судини

б) ситоподібні трубки

   

VІ. Підсумок заняття .

VІ Домашнє завдання.

Вивчити матеріал параграфа. Підготувати повідомлення про життя і наукові досягнення українських вчених-біологів

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,464sec