Поняття про лужні метали, інертні елементи та галогени

Тема.  Поняття про лужні метали, інертні елементи та галогени.

Мета. Поглибити знання учнів про ­класифікацію хімічних елементів,  дати поняття про природні групи елементів на прикладі лужних металів та галогенів, розвивати вміння виявляти істотні  ознаки хімічних елементів  та простих речовин , закономірності  у зміні їх властивостей у групах в залежності  від порядкового номера; підготувати учнів до сприйняття  періодичного закону.

Обладнання.  Періодич­на  система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).

Форма  і методи роботи: бесіда, диспут, гра „Ти – мені, я – тобі”.

Тип уроку. Засвоєння нових  знань і навичок.

Хід уроку.

I.       Організаційний етап.

ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. Гра „Ти – мені, я – тобі”. (Учні ставлять питання один одному, відповідаючи на них).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Поняття про групи подібних елементів. Розповідь.

Поділ елементів на метали, неметали і амфотерні елементи недостатній. Є природні групи елементів, які дуже подібні між собою.

А)Лужні метали (ті, що внаслідок взаємодії з водою утворюють луги). Це такі елементи: Літій Li, Калій К, Натрій Na, Рубідій Rb, Цезій Cs, Францій Fr. Вони мають металічний блиск, м’які, пластичні, легко­плавкі. Мають невелику густину (легші за воду). Добре проводять електричний струм і теплоту.

Лужні метали одновалентні. Вони взаємодіють з киснем повітря (зберігаються під шаром гасу), водою, неметалами і кислотами. Ці речовини відрізняються між собою лише відносною атомною масою, кількістю енергетичних рівнів (будова атома) і хімічною активністю. Найактивнішим з них є Францій.

Б)Галогени («ті, що народжують солі»). Це такі елементи: Флуор F, Хлор СІ, Бром Вг, Іод І. Вони утворю­ють прості речовини — типові неметали: фтор F2 (світло-жовтий газ), хлор С12 (жовто-зелений газ), бром Вг2 (червоно-бура рідина), йод І2 (темно-фіолетові кристали). Ці речовини взаємодіють з воднем, метала­ми і солями галогенвмісних кислот NaCl, NaBr, Nal (активніший галоген витісняє менш активний із його солей). Галогени відрізняються між собою відносною молекулярною масою, кількістю енергетичних рівнів (будова атома), хімічною активністю. Найактивніший з них Флуор F.

 

 

 

В)Інертні гази (благородні гази, які входять до складу повітря). Це елементи Гелій Не, Неон Ne, Аргон Аг, Криптон Кг, Ксенон Хе. їх молекули одноатомні. Більшість із них не утворюють ніяких сполук.

2. Робота  із схемами.

Лужні метали

Li – Літій            зростає активність;

  Na – Натрій         зменшується температура плавлення

  К Калій             зростає густина

Rb – Рубідій

Cs – Цезій                 

Галогени («солеродні»)
Прості речовини                                           Фізичні

властивості

F2 – Флуор – світло-жовтий газ           зростає густина галогену,

Сl2 – Хлор – жовто-зелений газ           збільшуються температури

Вr2 – Бром – червоно-бура рідина      кипіння і плавлення,   

І2 – Йод – темно-сіра кристалічна         зменшується реакційна здатність.

речовина                                                                       

Йод здатний до сублімації – переходить із твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий стан.

Інертні гази

Не, Ne, Аr, Кr, Хе, Rn. Їхні молекули одноатомні. На відміну від усіх інших неме­талів вони не утворюють сполук з воднем і металами.

Халькогени (що утворюють руди):

О, S, Se, Те, Ро.

V. Закріплення і систематизація знань.

1.Завдання  для самостійної роботи.

Напишіть рівняння реакцій, які відображають хімічні властивості лужних металів і галогенів.

VІ. Домашнє завдання.

1.Написати формули оксидів, гідроксидів, солей, до складу

яких входить Cs .

2. Під час взаємодії  з водою двовалентного металу масою  28г  виділяється водень об’ємом 44,8л. Який  це метал ?

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

44 (16.3 KiB, Завантажень: 62)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 44 (60.5 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,314sec