Політичні події в Україні в 1991 – 1993 рр

Тема: Політичні події в Україні в 1991 – 1993 рр.

Мета: розкрити особливості процесів в 1991 – 1994 рр.; з’ясувати здобутки і прорахунки незалежної України; розкрити зміст основних перетворень; сприяти розвиткові історичної свідомості учнів, вчити критично осмислювати історичні події.

Тип заняття: вивчення нових знань

Основні події:

24 серпня 1991 р. – прийняття Акта проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. – підтвердження Акта проголошення незалежної України на Всеукраїнському референдумі; вибори Президента України;

6 грудня 1991 р. – прийняття Закону про Збройні Сили України;

19 жовтня 1993 р. – прийняття військової доктрини України

Хід заняття

І. Організаційний частина уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Проголошення незалежності України, заборона діяльності Комуністичної партії , першого на всенародних президентських виборах 1 грудня 1991 року Леоніда Кравчука і припинення існування СРСР створило в Україні нову соціально – політичну ситуацію. В минуле відходила радянська епоха з її тоталітарним режимом. Новий час поставив перед суспільством нові завдання і демонтаж тоталітарних політичних структур і творення правової демократичної держави; національне відродження і оздоровлення міжнаціональних відносин в Україні. Мова йде про докорінний злам усіх суспільних структур, перехід від одного політичного і соціально – економічного стану суспільства до принципи нового.

ІІІ. Актуалізація знань учнів.

Заслуховування повідомлень учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. Проголошення незалежної України  24 серпня 1991 р. покликано початок сучасному періоду державотворення. Аналіз характеру процесів державотворення в Україні у певному сенсі дозволяє констатувати унікальність, а не універсальність історичного обумовлених етапів державності.

  1. 1.     Набуття і затвердження незалежності.

Суспільно-політичний розвиток вже незалежної України відбувався непросто й суперечливо. 24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради України приймає “Акт проголошення незалежності України”. Восени 1991 р. розпочинається розбудова незалежної української держави. Уже у вересні – грудні 1991 р. приймаються  закони : про громадянство України, про державний   кордон  України, про прикордонні війська України, про прокуратуру, про Збройні сили України, про Національну гвардію України та інші.

1 грудня 1991 р. проводиться Всеукраїнський референдум, в якому участь взяли 84,18% всіх виборців, із яких 90,32% підтвердили “Акт проголошення незалежності України”. Л.М. Кравчука було обрано Президентом України, за нього подано 61,6% голосів. І.С. Плющ став головою Верховної Ради України (був на цій посаді до травня 1994 р.).

У грудні 1991 р. припинив існування СРСР. 25 грудня 1991 р. Президент СРСР М.С. Горбачов склав повноваження. Було утворено СНД. Україна стала остаточно незалежною. У країні продовжується затвердження багатопартійної системи, складається новий розклад партійно-політичних сил, швидко зростає кількість політичних партій. Зареєстрованих партій на початку 1993 р. було 18, у 1994 р. – 30, на початку 1995 р. – 38, на початку березня 1997 р. – 41, а у 2002 р. – більше 140.

2.Влада і партійно – політичні сили України у 1992 – 1993рр.

Навколо Президента Л.М. Кравчука формується своєрідна “партія влади”. Наприкінці січня 1992 р. Л. Кравчук на сесії Верховної Ради закликав до консолідації всіх політичних сил заради розбудови державності, при цьому центральне місце відводилося НРУ. Частина партій (УРП, ДПУ), що були у складі Руху (НРУ) схвалила й підтримала цей заклик. У серпні 1992 р. вони утворили Конгрес національно-демократичних сил (КНДС), але не всі партії погодилися з цим, тому відбулися розколи. У травні 1992 р. на  III  з’їзді УРП стався розкол, частина на чолі із С. Хмарою утворила Українську консервативно-республіканську партію (УКРП). Більшість членів НРУ, на чолі з В. Чорноволом, заявила про опозицію Президенту, тому після 2 березня 1992 р.(III Всеукраїнські збори НРУ) УРП і ДПУ вийшли з НРУ. У грудні 1992 р. IV  Всеукраїнські збори НРУ проголосили про перетворення НРУ на політичну партію, яку очолив В. Чорновіл. Влітку 1993 р. у НРУ стався розкол, частина на чолі з Л. Скорик утворили Всенародний Рух України (ВНРУ), який виступив за підтримку Президента й  влади. У січні 1992 р. партії соціал-демократичного й ліберального спрямування (ПДВУ, ПЗУ, ОСДПУ, СДПУ, ЛДПУ, ДПУ) утворили об’єднання “Нова Україна”, яке стало в опозицію до уряду Фокіна, бо виступало за прискорення  переходу до ринкової економіки. Але скоро виникли суперечності й у 1993 р. почався розпад цього об’єднання. У 1994 р. як згуртована сила воно вже не виступало.

3.Оформлення багатопартійності.

Виникають і нові партії. У жовтні 1991 р. було засновано Соціалістичну партію України (голова О. Мороз). 30 серпня 1991 р. рішенням Президії Верховної Ради діяльність КПУ була заборонена, але у червні 1993 р. у Донецьку відбувся відновний з’їзд КПУ, лідером якої став П. Симоненко. КПУ була зареєстрована 5 жовтня 1993 р. У січні 1992 р. у Херсоні відбувся установчий з’їзд Селянської партії України(лідер С. Довгань). У квітні 1992 р. СПУ, СелПУ та інші регіональні організації створили коаліцію “Трудова Україна”. У вересні 1991 р. у Донецьку установчий з’їзд проголосив утворення Ліберальної партії України (лідер І. Маркулов). У квітні 1993 р. відбувся установчий з’їзд Трудового конгресу України (лідер А. Матвієнко). 17-18 жовтня 1992 р. було утворено Конгрес українських націоналістів (лідер С. Стецько). У 1991 р. УМА було перейменовано в Українську національну Асамблею (лідер Ю. Шухевич), яка створила загони української народної самооборони (УНСО). У лютому 1996 р. у Києві відбувся установчий з’їзд Народно-демократичної партії України, в яку об’єдналися ТКУ,  ПДВУ і “Нова Україна”. У грудні 1993 р. було  створено Всеукраїнське об’єднання “Громада”. Виникають й інші політичні партії та організації.

У цілому партійно-політичний спектр України виявився повністю заповненим, від ультраправих до ультралівих. На сьогодні Україна , відійшовши від однопартійності, впала в іншу крайність – гіпертрофовану багатопартійність, що призвело до створення мультіпартійної політичної системи. Існуючі на сьогодні (більше 140) партії за характером їх політичної орієнтації традиційно поділяють на праві, ліві , центристські: праві – національно-радикальні партії (націоналісти, УКРП, УНА – УНСО); ліві  – партії соціалістичного й комуністичного спрямування (СелПУ, СПУ, ПСПУ, КПУ та ін.); центристські становлять широкий спектр – національно-демократичного, національно-державницького і ліберально-демократичного спрямування, тут виділяють : правий центр, центр, лівий центр (НРУ, ДПУ, ПЗУ , ЛПУ, СДПУ (о) , ТКУ, НДП та ін.). Більшість з наявних партій малочислені, зі слабкими організаційними структурами, без чітких позитивних програм, чітко сформульованих ідеологічних концепцій. Тому сильною є тенденція до консолідації, особливо під час виборчих кампаній. Проте остаточно формування багатопартійної системи в Україні ще не завершено, але на сьогодні політичні партії становлять важливий чинник суспільно-політичного життя в Україні.

4. Політична криза 1993 року

У цілому суспільно-політичне становище України у 1992 – 2004 роках складне, перш за все, з-за тяжкого стану економіки, що не раз призводило до глибоких політичних криз. Дуже сильна політична криза виникла влітку 1993 р., в умовах катастрофічного занепаду економіки, гіперінфляції, різкого погіршення життєвого рівня населення. Усе це сприяло зростанню невдоволення діяльністю Верховної Ради й Президента. Почалися страйки шахтарів та ін. із  вимогами їх, переобрання. Під таким тиском Верховна Рада 17 червня 1993 р. ухвалює рішення 26 вересня 1993 р. провести Всеукраїнський референдум про довіру Президентові і Верховній Раді, але  восени 1993  р., щоб не розпалювати пристрасті, приймається нове рішення – навесні 1994 р. провести дострокові вибори Верховної Ради й Президента.

Під час прослуховування лекції учні складають хронологічну таблицю.

V. Узагальнення та систематизація знань учнів.

Бесіда

  1. Чим була зумовлена необхідність прийняття нової Конституції України?
  2. Назвіть новоутворенні партії в Україні у 1991 – 1993 рр.

VІ. Домашнє завдання.

  1. Підготувати порівняльну таблицю

 

Події в Україні 1991 – 1993 рр.

 

Події в Європі 1991 – 1993 рр.

 

¨

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,331sec