ПОГОВОРИМО ПРО РЕКЕТ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Погрози, крадіжки, шан­тажування, забирання речей або примус їх віддати — на жаль, відомі у багатьох школах.

Словник тлумачить ре­кет як «злочинне вимаган­ня, що здійснюється шляхом шантажу, загроз, залякувань, насильства».

Як правило, рекетир погрожує найстрашніши­ми карами, якщо жертва комусь розповість: побит­тям, жорстокістю, смертю, шантажуванням молодших членів сім’ї тощо. І виникає дилема: діти, які стражда­ють, нікому нічого не гово­рять, оскільки підкоряють­ся сильнішому, відчувають страх і провину. А батьки, які раптово виявили пробле­му, не знають, до кого звер­нутись. Дитина стикається із протиріччям — розповіс­ти дорослим і «викликати вогонь на себе» чи мовчати ї далі бути жертвою насиль­ства…

Часто діти бояться роз­повісти про ситуацію рекету батькам, щоб не дратувати їх, уникають зайвих розпи­тувань, з’ясувань деталей. Це свідчить про те, що між дитиною і батьками відсутнє достатнє порозуміння, довіра, дитина не впевнена, що до­рослі реально допоможуть, боїться погіршити ситуацію.

Спробуймо розібратись у причинах виникнення реке­ту у школі

1. Рекет може бути спри­чинений заздрістю (дорогий одяг, нова модель мобільно­го телефонна, дорогі особисті речі, багато кишенькових грошей). Вдаватися до ре­кету з цієї причини можуть діти із сімей як із високим, так і з низьким достатком.

2. У сім’ях, де діти звик­ли отримувати все на першу ж вимогу, де всі їхні пот­реби батьки задовольняють негайно і в повному обсязі. Подальші відмови у виконанні дитячих примх викли­кають у них прояви рекету. Спрацьовує механізм: якщо не можуть батьки — я зроблю це сам, але іншим шляхом.

3. Дітей із малозабезпече­них сімей дражнить нескін­ченна кількість реклам спо­живчих товарів, яких вони не можуть придбати. Це під­штовхує їх на вимагання ре­чей або грошей у ровесників чи молодших дітей.

4. Рекет може провоку­вати так звана віктимна по­ведінка, коли жертва не вміє самоствердитися у колективі однолітків, має низький рі­вень самооцінки, мовчить, коли з неї насміхаються, вона не може дати відсіч.

5. Рекет може бути на­слідком сімейного вихован­ня за принципом «непротидії злу насильством» — такі діти не вміють відстояти своє «Я», мають м’який, поступ­ливий характер, нерішучі, сором’язливі, ні з ким не то­варишують.

 

Характерні ознаки, які мо­жуть викликати стурбованість батьків

1. Зміна поведінки вдома: дитина стає замкненою, не­охоче розмовляє про шкіль­не життя.

2. Дитина займає пози­цію «відходу» від ситуації, тобто робить вигляд, що йде до школи, але до класу так і не доходить. Додому повер­тається вчасно, розповідає про шкільне життя, робить домашнє завдання.

3. Інколи, навпаки, ди­тина постійно шукає при­від, щоб пропустити уроки та залишитися вдома: болить голова, живіт, нудить.

4. Дитина може просити більше кишенькових грошей, ніж звичайно, а інколи — на­віть красти гроші у батьків, щоб задовольнити потреби переслідувачів.

5. Деякі діти перестають спілкуватися з колишніми друзями, замикаються у собі. Інші — навпаки — стають агресивними з молодшими, оскільки насильство викли­кає насильство.

6. У дитини швидко по­гіршуються оцінки, вона стає неуважною, роздратованою, часто плаче без явних для батьків причин.

7. З’являються синці на тілі, появу яких дитина не може зв’язно пояснити…

Якщо ж факти рекету стали очевидними, батькам жертви у першу чергу необ­хідно повірити своїй дитині, зрозуміти її стан, дізнатися про всі обставини, запевни­ти у тому, що вони докла­дуть максимум зусиль для припинення ситуації, для захисту своєї дитини. Не­обхідно негайно звернутися до адміністрації навчального закладу, соціальної служби школи, шкільного бать­ківського комітету, відділу міліції. Вдома з дитиною треба обговорити проблему, не драматизуючи ситуації, пояснити, що існує закон, якого кожен зобов’язаний дотримуватись, який будь-кого захищає, порушення якого спричиняє криміналь­ну відповідальність і пока­рання, навіть якщо закон порушує дитина. Жертва рекету повинна мати нагоду неодноразово обговорюва­ти ситуацію за її бажанням, висловлювати свої почуття, емоції, аж доки перестане відчувати потребу в цьому. Дорослим треба з розумін­ням ставитися до цієї потре­би дитини, щоб у неї не за­лишалося відчуття страху, сорому чи провини.

Аби запобігти рекету як одній із форм насильства у школі, необхідно прово­дити з учнями бесіди із пра­вової тематики, обговорю­вати питання припустимої та неприпустимої поведінки, усвідомлення наслідків своїх вчинків та відповідальності за завдану іншим шкоду.

 

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,316sec