Походження людини

Тема: Походження людини.

Мета: розширити і закріпити знання учнів про природне походження людини від тварин; з’ясувати біологічні особливості предків сучасної людини, людини умілої, найдавніших людей, давніх людей і перших сучасних людей.

Обладнання: стенди “Походження людини”, довідкова література, фотографії.

 

Хід екскурсії.

  1. Інструктаж вчителя про правила поведінки під час екскурсії.
  2. Розповідь екскурсовода.

2.1.         Предки сучасної людини.

Після опублікування праць Ч.Дарвіна та багаторазових висту­пів його послідовника Томаса Гекслі, який стверджував, що між людиною і антропоморфними мавпами обов’язково повинна іс­нувати перехідна сходинка, нау­ковці шукали цю втрачену ланку близько 100 років.

Тільки у 30-х pp. XX ст. в Пів­денній Африці в пустелі Калаха­рі виявили залишки гомінідів, названих африканськими австра­лопітеками (південні мавпи). 1959 р. австралопітеків знайшли у Східній Африці. Загалом у Пів­денній та Східній Африці знай­дено сліди більш як 100 австра­лопітеків. Вік більшості знахідок від 4 до 1 млн. років, але зустрі­чалися зразки гомінідів, які жили 6—5 млн. років тому.

На початкових етапах розвит­ку людської лінії еволюція була мозаїчною (окремі систематичні групи мали різну швидкість ево­люційних змін).

Австралопітеки мали зріст 100–160 см, об’єм мозку 300– 750 см3, дуже масивні зуби з товстою емаллю. Прямоходіння з’явилося у них 4–3,5 млн. ро­ків тому. Жили кочовими групами по 20–30 особин. Мали жорстку ієрархію, навчали дітей, пере­давали свій досвід молодшим. Спілкувалися звуками, що означали конкретні поняття. Виготовляли зброю з кісток, зубів, рогів, щоб полювати й обробляти туші.

 

2.2.         Людина уміла (Homo habilis).

Найперші представники людського роду, на думку біль­шості вчених, з’явилися близько 2  млн. років тому в Південній і Східній Африці. Наш прямий пре­док отримав назву Людина уміла – Homo habilis.

За розвитком мозку Людина уміла мала переваги над австралопітеком. Його об’єм становив 645–660 см3. Під час археологіч­них досліджень Людини умілої знайдено примітивні кам’яні зна­ряддя праці. Таку культуру веден­ня господарства названо олдувайська камінна культура. З одного боку камінь загострювали, з іншого – залишали для того, щоб було зручно тримати.

Людина уміла мала постійні місця проживання, вміла полюва­ти, жила групами.

 

2.3.         Найдавніші люди. Людина прямоходяча (Homo erectus).

Антропологами виявлено бага­то решток різних найдавніших лю­дей. Найбільше суперечок викли­кала знахідка голландського анато­ма Ежена Дюбуа на острові Ява 1891 р. За фрагментами черепа, сте­гновою кісткою, зубами було відт­ворено будову тіла істоти, яку на­звали яванський пітекантроп (пітекос – мавпа, антропос – людина).

Він мав зріст 170 см, низький лоб, сплющену потилицю, великі надбрів­ні дуги, об’єм мозку 900 см3. Вік цих знахідок – 1 млн. – 500 тис. років.

У 20-х pp. XIX ст. поблизу Пе­кіна в печері Чжоукоудянь архео­логи зробили ще одне відкриття. Знайшли рештки скелетів 44 осо­бин різного віку, що проживали 360 тис. років тому. Знахідку назва­ли синантроп (китайська людина).

1962 р. Бернард Кембел ввів поняття Homo erectus – Людина прямоходяча. До нього віднесли і пітекантропів, і синантропів. Батьківщиною Людини прямоходячої вважають Африку, звідки вона близько 1 млн. років тому пе­рейшла на інші континенти, за­селила Євразію. Це пов’язують з міграцією дичини, яка складала основу їхнього раціону.

Для успішного полювання у той час почала розвиватися кам’яна індустрія. Основними знаряддями були рубила та сокири. Культура виготовлення цих знарядь дістала назву “ашель” – за першими зна­хідками в Сент-Ашелі у Франції. Людина прямоходяча освоїла вогонь, навчилася його зберігати (а синантропи й добувати). Вони використовують звукові сигнали, міміку, жести, здатні до мислення.

 

2.4.         Давні люди. Людина неандертальська (Homo neanderthalensis).

Близько 100–30 тис. років тому найбільш поширеним видом гомінідів став неандерталець. Першого представника знайшли 1856 р. в долині ріки Неандерталь поблизу Дюссельдорфа.

Неандертальці населяли в ос­новному прильодовикову зону Європи. Вони пристосовувалися до жорстких кліматичних умов: мали широкі плечі, зріст 160–165 см, добре розвинені м’язи, масивний скелет. Мозок 1500–1600 см3, че­реп видовженої форми, скошений лоб, міцна щелепа. Стоянки неандертальців виявлені і на відкри­тих місцевостях, і в печерах та гротах.

Неандертальці ввели багато нового в людську культуру. Вони удосконалили кремнієву техніку обробки каміння. Поруч з крем­нієвими ножами, наконечниками, скребками, з’являється кістяна і рогова зброя – кинджали, рогачі.

Вони добре вправлялися з вог­нем. Використовували шкіри тва­рин для одягу. На вищому рівні проходило полювання: застосову­вали пастки, заганяли тварин в ями чи болото, або оточували її гуртом. Знахідки доводять, що у них існували ритуали, пов’язані з полюванням.

Неандертальці – це перші люди на Землі, які ховали померлих з дотриманням певних обрядів.

Колективне життя, полювання, побут сприяло удосконаленню спілкування, виникненню това­риських зв’язків.

Близько 30 тис. років тому не­андертальці зникли. Причини цьо­го вимирання достеменно невідо­мі. Можливо, їх витіснив вид Ното sapiens, а, можливо, це стало нас­лідком екологічної катастрофи, хоча деякі знахідки вказують, що певний час неандертальці й Лю­дина розумна мешкали поруч.

 

2.5.         Перші сучасні люди. Людина розумна (Homo sapiens).

Найбільш ранні рештки сучас­них людей знайдено в Африці. Датуються вони приблизно 130 – 100 тис. років. Близько 100 тис. років тому Людина розумна про­никла в Європу, на Кавказ, у Се­редню Азію, а 50 тис. років тому – в Австралію. В Америці з’явили­ся пізніше – 25–30 тис. років тому. З цього ж часу вони актив­но заселили всю планету.

У цей період стадо змінилося родинно-общинним ладом. Люди­на розумна навчилася виготовля­ти найрізноманітніші знаряддя праці, прикраси, посуд, одяг. У них активно розвивалася мова та писемність. Виник ритуально-наскельний живопис, з’явилися початки релігії. Вони будують собі житло, займаються сільським гос­подарством, приручають тварин, оволодівають новими ремеслами. Вогонь використовується для при­готування їжі та навіть виплавки металів.

Становлення виду Homo sapiens тісно пов’язують з розвитком людського суспільства.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

105 Походження людини. (19.0 KiB, Завантажень: 12)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,324sec