Погода і спостереження за нею

Погода і спостереження за нею

Мета: продовжити формувати в учнів основні уявлення про по­году, вчити спостерігати і поясню­вати причини її змін; розширити знання про прості метеорологічні прилади, формувати вміння ними користуватися.

Обладнання: щоденники спо­стережень, термометр, барометр, опадомір, модель флюгера, табли­ця хмар.

Тип уроку: засвоєння нових знань і умінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

Бесіда

—Що ви відзначаєте кожен
день у «Календарях погоди»?

—Що таке погода?

—До яких груп явищ природи
належать показники погоди?

///. Мотивація навчальної діяль­ності

Учитель. Знання про погоду потрібні людям усіх професій і в побуті. Відомості про погоду ми одержуємо завдяки щоденним спо­стереженням за нею, тобто за ос­новними її показниками: темпера­турою, вітром, хмарністю, опадами.

IV. Вивчення нового матеріалу

1)    Робота з «Календарем погоди»
Користуючись даними «Кален­дарів погоди», учні зачитують по­казники погоди різних чисел од­ного і того самого місяця; однако­вих чисел різних місяців; дають відповіді на запитання:

—Що ви можете сказати про характер погоди в різні дні?

—Яка риса найбільш характер­ на для погоди?

—Що таке погода?

—Назвіть прилади, які використовують для спостережень за погодою, і явища, які ці прилади допомагають спостерігати.

2)    Заповнення таблиці 16
Учитель — на дошці, а учні — в зошитах заповнюють таблицю «По­года та її вимірювання».

Показники погоди Вимірювальні прилади Народні прикмети визначення показника
Температура повітря    
Вітер (напрямок і сила)    
Хмарність    
Опади    
Атмосферний тиск    

 

Учитель розповідає про метео­рологічні станції, метеорологічні

центри, метеорологів і синоптиків. У ході бесіди з’ясовуються головні причини мінливості погоди.

V. Закріплення знань, підсумки уроку

1) Бесіда

—Назвіть основні показники погоди.

—Якими метеорологічними приладами вони визначаються?

—У який день року в нашій місцевості Сонце піднімається над
горизонтом найвище?

—Хто такі метеорологи? Яке значення мають їх дослідження?

—Скільки разів за добу метеорологи знімають показники при­ладів?

—Чи є метеостанція в нашій місцевості? Де вона розташована?

2) Робота з картками

 

Картка № 1

На малюнку 3 зображено:

а) ртутний барометр;

б) нівелір;

Мол. З

 

в)      барометр-анероїд;

г) гігрометр;

Картка № 2

Прилад, зображений на малюнку 4, називається:

а)      барометром;

б)       флюгером;

в)      термометром;

г)       нівеліром;

г) гігрометром.

 

 

Картка № З

Повітря має найвищу темпера­туру, якщо Сонце перебуває у положенні, позначеному на ма­люнку 5 літерою:

а) А;

б)Б;

в)В.

 

 

Картка № 4

Прилад, зображений на малюн­ку 6, використовується для ви­значення:

а)абсолютної вологості повітря;

б)хмарності;

в)відносної вологості повітря;

г)       кількості опадів.

Мал. 6

VI. Домашнє завдання

1) Повторити § 24 підручника.

2)Продовжити спостереження за погодою.

3)Виписати в зошит ознаки ясної погоди і негоди.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Погода і спостереження за нею (32.1 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,315sec