Подорож енциклопедій ними виданями

Тема: Подорож енциклопедій ними виданями

Мета: Дослідити енциклопедії, як структурну одиницю довідково -інформаційного фонду. Ознайомити з різними видами енциклопедій. Вивчити структуру енциклопедій. Навчити ними користуватись.

Обладнання: книжкова виставка “Енциклопедії – книги, які знають все”, таблиці, схеми.

Тип уроку: урок – подорож

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку

    Вступне слово.

Нагадайте, що входить до довідково – інформаційного фонду бібліотеки? Сьогодні ми детальніше розглянемо одну з структурних одиниць довідково – інформаційного фонду бібліотеки – енциклопедії.

Презентація теми: Тема сьогоднішнього уроку “Енциклопедії – книги, які знають усе. Це сьогодні з вами і спробуємо довести. Також ми ознайомимось з різними видами енциклопедії і навчимось ними користуватись.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

    Розповідь бібліотекаря.

Пригадайте, чим енциклопедії відрізняються від словників? На минулому уроці групи “мовознавців” і “істориків” провели дослідження поняття “енциклопедія”, що ж означає слово “енциклопедія”?

Отже, “енциклопедія”, читаємо в словнику іншомовних слів: “(від грецького-коло загальноосвітніх знань) – науково-довідкове видання, що об’єднує в певній системі найістотніші відомості з усіх галузей знань (універсальна енциклопедія) чи будь-якої однієї (галузева енциклопедія).

Значення слова “енциклопедія” протягом століть постійно змінювалось. Античне суспільство, цим терміном позначали сім вільних мистецтв: граматику, риторику, логіку, геометрію, арифметику, музику та астрономію. ХVІ століття: термін почали використовувати в Західній Європі в значенні “збірник різноманітного змісту”, поступово термін набув сучасного змісту. Отже, енциклопедія наукове видання про найбільш суттєві відомості з усіх галузей знань. Зробимо невеличкий екскурс в минуле, послухаємо про перші енциклопедії. (Учень читає історичну довідку).

Енциклопедії, зверніть увагу на схему, залежно від змісту поділяються на універсальні і галузеві, залежно від обсягу представленої інформації бувають великі (кілька десятків томів), малі (10 – 12 томів), короткі (4 – 6 томів) і одно- й тритомні, як правило, названі енциклопедичними словниками.

Універсальні енциклопедії містять зведені знання з усіх галузей науки та практичної діяльності.

Розглянемо книжкову виставку. На ній ми бачимо велику кількість енциклопедій, які є в нашій шкільній бібліотеці. Під рубрикою “Універсальні енциклопедії” ми бачимо том “Большой Советской Энциклопедии”. Серед універсальних багатогалузевих енциклопедичних видань вона найбільш капітальне і всеохоплююче за своєю тематикою, налічує 51 том. “Українська Радянська енциклопедія”, яка складається з 17 томів. В цих книгах представлені відомості із політичних, економічних, соціальних, технічних, природничих наук, культури і мистецтва. Зважаючи на те, що в житті країн і народів постійно відбуваються зміни, починаючи з 1957 р. щорічно видавються “Ежегодники БСЭ”. До універсальних належать “Малая Советская Энциклопедия” (10 томів), “Британська енциклопедія”, загальновідомим є “Великий енциклопедичний словник” за редакцією Ларусса, який видається у Франції, в народі має назву “Великий Ларус”. Кожна інтелігентна людина повинна знати імена німецьких вчених Брокгауза і Ефрона, які видали найвідоміший російський “Энциклопедический словарь”, складова якого 86 книг, має коротку назву “Великий Блокгауз”. Велику зацікавленість у читачів викликає всесвітньо відома англійська енциклопедія універсального характеру “Книга рекордів Гіннеса”.

Як же побудована енциклопедія? Роздивимось для прикладу 8 том “Української Радянської Енциклопедії”. На корінці ми бачимо номер даного тому і два слова, ними починається і закінчується цей том, в нашому випадку це слова “лань” і “мащення” .Отже можна, не перебираючи важкі томи, знайти за цими літерами потрібний вам. Розгорнемо том на 5 сторінці, ми бачимо велику літеру “Л” і статтю. Перше, або реєстрове слово виділене великим шрифтом, дійсно, стаття “ЛАНЬ”, в ній ми також бачимо невеликий малюнок лані. До ряду статей додаються малюнки і карти на кольорових вкладках (розгорнути том і показати). В кінці тому вміщено список більших статей, списки карт і ілюстрацій. Для заощадження місця застосовуються умовні позначення і скорочення, їх список вміщено в кінці першого тому, там же є стаття “Як користуватись Українською Радянською Енциклопедією”. Як і більшість універсальних енциклопедій в ній є окремий довідковий том до всього видання: “Алфавітний предметно-іменний покажчик”, якщо в 17 томах УРЕ вміщено 50 тисяч статей, то в покажчику 100 тисяч рубрик (продемонструвати “Покажчик”). Для приклада, зайдемо в ньому рубрику “Енциклопедія”, (зачитується на стор. 173 “Покажчика): “Енциклопедія 4 – 505л; «Большая Советская Энциклопедия», це означає, що відомості про неї містяться в 4 томі на 505 сторінці в лівому стовпчику. Отже, що тоді означає запис “2 – 33 п: Британська енциклопедія”? Довідковий том допомагає читачеві в користуванні енциклопедіями.

Галузеві енциклопедії містять зведені знання з окремих галузей науки та практичної діяльності. Звернімося до виставки. В нашій бібліотеці ви можете користуватись “Географічною енциклопедією України”, “Українською літературною енциклопедією”, “Юридичною енциклопедією”, спеціально для школярів видаються дитячі галузеві енциклопедії. Вам добрі відомі серії “Я пізнаю світ” і “Дитяча енциклопедія”, які вже декілька років радують читачів своїми змістовними, гарно оформленими книгами.

ІІІ. Підсумок уроку.

Запитання для закріплення нової теми:

– Що таке енциклопедія?

– Які ви знаєте енциклопедії?

– Знайдіть в “УРЕ” статтю “апостроф”.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,383sec