ПОДІЛ ПРАЦІ Й ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙ. ПРОФЕСІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Мета заняття:
ознайомити учнів з формами поділу праці, історією виникнення професій, поняттями «професія», «спеціальність»

Матеріали:
таблиця «Професії й спеціальності»

Психолог.
Яка глибока думка закладена в словосполученні «вибір професії», скільки викликає воно емоцій і очікувань, породжує проблемі.. Це не просто вдало або невдало прийняте замолоду рішення, а іноді щасливе або нещасливе життя. Ким бути? Це питання ставив, ставить і буде ставити кожний із вас.

Обговорення

— Які причини виникнення професій?

Психолог.
Кожна професія має свою історію, що нараховує кілька тисячоріч або всього кілька років. їхнє освоєння здебільшого залежало від здібностей і потреб людини. Однак головним розподілювачем занять була природа; її умови (географічні, кліматичні) визначали характер занять для племен і їхніх окремих членів.

Первісний розподіл праці базувався в основному на біологічних особливостях членів колективу (чоловіки — мисливці, жінки — збирачі).

Розвиток продуктивних сил, перехід до нових інструментів викликали переворот у системі організації суспільного виробництва й у поділ праці. З’явилося широке коло професій. Кустарне селянське господарство й ремісниче виробництво було засноване на абсолютній майстерності однієї людини, робітника-універсала. Професії передавалися з покоління в покоління. На зміну природному добору прийшов розподіл обов’язків між людьми за їхнім соціальним станом.

Наступним етапом в історії розвитку професій була велика мануфактура. Ремесла диференціюються в ній на кілька часткових операцій, строго погоджених одна з одною. На місце ремісника-універсала приходить «приватний робітник», який виконує тільки одну операцію, але значно продуктивніше.

Розвиток великої машинної індустрії означав перетворення працівника з основної фігури виробництва на «додаток» до машини.

В умовах науково-технічного прогресу міняється матеріальна основа професійного поділу праці. З’являється безліч нових професій і спеціальностей, міняються й удосконалюються старі.

Зараз існують такі форми поділу праці:

галузевий поділ праці (машинобудування, торгівля, сільське господарство тощо);

технологічний поділ праці (збирачі, випробовувачі тощо).

На підприємствах існує функціональний, професійний і кваліфікаційний поділ праці. Обговорення

— То що ж таке, на вашу думку, «професія»?

Узагальнюючи ваші відповіді, можна дати таке визначення. Професія — це конкретна діяльність, ремесло, комплекс функцій, рід роботи, який виконує людина, і який є складовою якоїсь трудової діяльності. У кожній професії є свої різновиди праці — спеціальності. Наприклад, немає вчителів загалом, а є вчитель біології, історії, російської мови й ін. Отже, спеціальність — це комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для певного роду діяльності в рамках тої або іншої професії. Професії умовно можна розділити на масові (шофер, медсестра, учитель, лікар, продавець і ін.); і рідкісні (гравер, космонавт, ювелір тощо).

Представники кожної професії можуть мати різну кваліфікацію, тобто різний рівень професійної підготовки, розвитку вмінь і навичок.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Яке значення для вас і суспільства має правильний вибір професії?

— Назвіть основні форми поділу праці.

— Ваше розуміння «професії» й «спеціальності».

Підбиття підсумків заняття

Таблиця 1

Професії та спеціальності

Професія 

Спеціальність 

Лікар 

Терапевт, хірург, педіатр, стоматолог, невропатолог, окуліст, гінеколог, нарколог тощо

Учитель 

Математики, хімії, фізики, географії, історії, економіки, російської мови й літератури, української мови й літератури, праці, ОБЖ, фізкультури тощо 

Психолог 

Практичний психолог, психотерапевт, клінічний психолог, консультант, патопсихолог тощо

Слюсар 

Слюсар-збирач, ремонтник, інструментальник, сантехнік тощо 

Інженер 

Інженер-конструктор, інженер ТБ, інженер-будівельник, інженер-гідротехнік, інженер-технолог тощо 

Письменник 

Прозаїк, драматург, поет тощо 

Артист 

Артист театру, цирку, естради, кіно тощо

Водій 

Водій автобуса, таксі, трамвая, тролейбуса, автокара тощо 

Художник 

Художник-реставратор, мариніст, декоратор, модельєр, оформлювач тощо 

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,314sec