ПОДІЇ ТА ЯВИЩА В ІСТОРІЇ: ВІДКРИТТЯ, БИТВИ, ПОДОРОЖЖІ, ГОСПОДАРСЬКЕ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ

ТЕМА:
ПОДІЇ ТА ЯВИЩА В ІСТОРІЇ: ВІДКРИТТЯ, БИТВИ, ПОДОРОЖЖІ, ГОСПОДАРСЬКЕ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ.

Мета уроку: показати перебіг основних подій та явищ українського народу, дати учням початкові уявлення про державотворчий процес, сприяти розвитку логічного та критичного мислення у дітей, формувати навички роботи з історичними джерелами, а також спілкування в малих групах; виховувати в учнів почуття патріотизму, національної свідомості та толерантності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація знань учнів

«Мозковий штурм»

 1. Назвіть народи, що проживали на території сучасної України.
 2. Яку речову пам’ятку археологи знайшли у кургані Солоха.
 3. Дайте визначення поняттям: «скіфи», «кіммерійці».
 4. В період якого народу було знайдено золоте намисто гривну.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Сьогоднішній наш урок проходитиме у дещо незвичайній для вас формі – у формі гри, під час якої ми з вами попрацюємо в архівах, влаштуємо справжні битви, і зрештою, спробуємо написати власний літопис. Але гра наша буде не простою, а навчальною. Її тема «Події та явища в історії: відкриття, битви, подорожі, господарське та повсякденне життя».

Отож, наша гра навчальна. І по її завершенні ми маємо чогось навчитися. Що саме, ви можете прочитати в робочих матеріалах, які є в кожного з вас. Зверніть увагу, що на картках зроблені спеціальні помилки які ми маємо віднайти в процесі роботи.

Крім того, зверніть увагу на дошку. У вас є чистий листок для написання нашого власного літопису про події тих часів.

Починаємо нашу гру. Спочатку, щоб включитися в неї, нам потрібна перепустка. Нею стануть ваші знання. Ви поділені на три групи. Керівники груп, підійдіть і витягніть номер питання, на яке має дати відповідь ваша група. Перелік питань наведено у робочих картках.

Перепустка до гри

 1. Які відомі вам східнослов’янські племена?
 2. Вкажіть територію яку займали уличі та тиверці?
 3. Назвіть жителів племен, які проживали східніше волинян?
 4. Скільки політичних союзів виникло на етнічних теренах України наприкінці VІІІ століття?

Завдання

 1. Назвіть сусідів східних слов’ян?
 2. Яку назву у писемних джерелах мали давньослов’янські племена?
 3. Назвіть римського вченого який описував життя слов’ян?

Вчитель узагальнює відповіді учнів та зазначає, що в даному випадку джерелом інформації може стати підручник.

Розповідь учителя

Головним заняттям давніх слов’ян було землеробство. До V—VI ст. застосовували рала із залізним наконечником (наральником), яким розпушували грунт, але не перевертали його. Вирощували слов’яни пшеницю, ячмінь, жито, просо, коноплі, гречку, горох, вику. Займалися вони і скотарством, мисливством, рибальством. Розвивалися також ремесла, особливо виплавка з болотної руди заліза, виробництво різноманітних металічних знарядь і речей, виготовлення ліпного глиняного посуду, ювелірне виробництво. Посилювався обмін і виникала постійна внутрішня торгівля. Розвивалася також зовнішня торгівля, зокрема з римськими провінціями. Слов’яни вивозили хліб, худобу, лісові вироби, а також рабів. Довозили олію, вина, посуд, художню кераміку та ін.

Готський історик Іордан говорить про велике об’єднання антів у IV ст. (східна частина слов’ян-венедів), на чолі якого стояв «цар» Бож (Бус). Спочатку він успішно воював з готами, але в 386 р. разом із синами і сімдесятьма «старшими вельможами» потрапив у полон до готського царя Вінітара, який і Божа, і всіх його наближених стратив. У кінці VI ст. склалося інше військово-політичне об’єднання слов’ян у Прикарпатті, на чолі якого стояло плем’я волинян (дулібів). «Царем» у них був Маджак. Про це пише арабський мандрівник X ст. Аль-Масуді.

Прослухавши розповідь учителя учні готують запитання один одному використовуючи набутті знання.

У перші століття нашої ери слов’яни мусили протистояти різним народам і племенам, що зазіхали на їхні землі. У II ст. н. є. у Причорномор’ї з’явилися готи — східногерманські племена, які прийшли з пониззя Вісли. Разом з антамп та іншими племенами готи в III ст. воювали проти рабовласницької Римської імперії. Відбувалися також війни між готами й слов’янами.
Після смерті царя Аттіли в 453 р. гуннська держава поступово занепала. Частина гуннських племен пішла на захід і там зазнала поразки, інші осіли і злилися з місцевим населенням.

У VI ст. слов’янам довелося вести запеклі війни проти аварів (обрів), які прийшли з Азії і заснували на середньому Дунаї свою державу — Аварський каганат. Війни слов’ян з аварами тривали до першої половини VII ст.

З кінця V ст. слов’янські племена почали Війни з Візантією численні і тривалі, так звані балканські війни проти Візантійської імперії. Війни супроводжувалися переселенням частини слов’ян на Балкани. Внаслідок цього північна частина Балканського півострова стала слов’янською, виникли південнослов’янські держави Болгарія, Сербія, Хорватія, Македонія. Крім того, общинний лад слов’ян справив великий вплив на прискорення занепаду рабовласницької системи у Візантійській імперії і розвиток там феодалізму.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Дидактична гра «По одному слову»

Правила гри. Ведучим у грі виступає учитель. Учні повинні скласти розповідь за матеріалом вивченої теми. Під час гри кожен учень по черзі повинен сказати одне слово так, щоб зрештою вийшла зв’язна розповідь. Один з учнів записує її на дошці. У процесі гри кожен учень повинен сказати декілька слів. Той учень, який довго думає або говорить слово, яке не підходить, пропускає хід, за що отримує меншу кількість балів. Для активізації роботи класу вчитель може перервати ланцюжок і попросити учнів з іншого ряду продовжити. Складена розповідь піддається аналізу. Учитель виставляє бали.

Гру можна провести і між двома учнями, які називають слова по черзі.

V. Підсумок уроку та оцінювання знань учнів

Підбивається підсумок гри, визначається команда – переможець, учні отримують оцінки.

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати текст підручника (стислий переказ).
 2. Скласти кросворди, намалювати малюнки.
завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,610sec