ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

ТЕМА. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ.

Мета.Допомогти учням зрозуміти, як формується державний бюджет, чому виникає його дефіцит. ще таке державний борг, які бувають податки та їх особливості;виховувати в учнів зацікавленість до державної політики, учні повинні вміти розбиратись в податковому законодавстві України.

Форма проведення. Лекція.

«Податкова політика держава. Державний бюджет». Сьогодні ви дізнаєтесь:

 1. як формується державний бюджет,
 2. що таке бюджетний дефіцит
 3. які бувають податкиів
 4. ознайомитесь і засвоїте ряд нових понять;
 5. і надіюсь, зможете розібратись в податковому законодавстві України.

  План лекції

 6. Податок і його структура
 7. Податкове законодавство в Україні.
 8. Державний бюджет
 9. Бюджетний дефіцит: п    наслідки.

  1. Рівновага в економіці країни є умовою її нормального функціонування. Рівновагу забезпечує кругообіг. Порушення макроекономічної рівноваги в економіці призводить до негативних наслідків: безробіття, інфляція, економічна криза. Держава впливає на економіку країни різними методами. Назвіть мені якими саме.

  Так, це встановлення податків, регулювання кредитів і грошові маси, запровадження відповідних законів і розпоряджень. Чільне місце тут займає податкова система. Податок є основним методом формування доходів держави. Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм власності. Внаслідок приватизації держава втратила значну частину своїх доходів і хоче це компенсувати за допомогою податків.

  Податки — обов’язкові, встановлені Верховною Радою України платежі, які сплачуються фізичними та юридичними особами у визначені строки.

  Податкова система кожної країни відображає її специфічні умови. Немає в світі двох держав, де б повністю збігалися податкові системи.

  Податкова система — це сукупність взаємозв’язаних податків, які органічно доповнюють один одного і не вступають у суперечність між собою.

  Податки розрізняють за принципом, за призначенням, за функціями, за об’єктом оподаткування.

  Розглянемо схему (Додаток № І).

  Характеристика податків за функціями.

  Фіскальна функція полягає в тому, що податки мають забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів у бюджет.

  Регулююча функція використовує податки з метою впливу на різні сторони соціально-економічного розвитку суспільства. Характеристика податків за призначенням.

  Місцеві податки — це податки, які надходять у місцевий бюджет. Наприклад, на транспорт, на домашніх тварин, на землю, за реєстрацію підприємницьких структур.

  Загальні податки — це податки, що використовуються на вирішення загальнодержавних проблем.

  Спеціальні податки направляються на розв’язання певної проблеми в рамках країни або регіону. Наприклад, на усунення чорнобильської проблеми, на відновлення пошкоджень, що спричинені стихійним лихом.

  Крім того, хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування мають право встановлювати місцеві податки і збори, щодопомагають наповнювати місцеві бюджети, Сюди можна віднести:

 • збір за використання місцевої символіки;
 • за паркування автотранспорту;
 • ринковий збір;
 • збір за право проведення кіно і телезйомок;
 • збір за проживання в готелях;
 • податок за рекламу.

  Характеристика податків за принципом. Прогресивне оподаткування:

  а)    податкова ставка збільшується із зростанням доходу;

  б)    обмежується зростання доходів;

  в)    з’являються можливості для приховування доходів.
  Пропорційне оподаткування:

  а)    податкова ставка незмінна і не залежить від рівня доходу;

  б)    виникає зацікавленість у зростанні доходів;

  в)    збільшується соціальна несправедливість.
  Розглянемо таблицю (Додаток № 2).

  Додаток №2.

   

  Прогресивне оподаткування

  Пропорційне оподаткування

  оподаткований дохід

  податкова ставка

  сума податку

  оподаткований дохід

  податкова ставка

  сума податку

  0-50

  15%

  0-7,5

  0-50

  22%

  0-11

  51-100

  20 %

  10,2 – 20

  51-100

  22 %

  11,22-22

  01-150

  25 % •

  23,25 – 37,5

  101-150

  22%

  22,22 – 33

   

  Характеристика податків за об’єктом оподаткування.

  Працюємо за схемою (Додаток № 3).


  Прямі податки.

  Особистий прибутковий податок — платниками є наймані працівники і власники підприємств.

  У країнах з розвинутою ринковою економікою:

  70—75% надходжень — наймані працівники, 25—30% — власники підприємств.

  Відповідно до податкового законодавства України податок залежить від розміру заробітної плати.

  Податок на прибуток корпорацій — платниками є юридичніособи. Корпорації платять процент на облігації, дивіденти на звичайні та привілейовані акції.

  Додаток №4.

   

  Прибутковий податок з громадян

  Надходження від зовнішньоекономічної діяльності

  Фінансування оборони

  Доходи

  Видатки

  Усього

  100%

  Усього

  100%

  Податок на додану вартість

  32,7%

  Соціальний захист населення

  19.5%

  Податок на доходи підприємств та організацій

  24,6%

  Фінансування соціально-культурних закладів

  18,2%

  Акцизний збір

  6,7%

  Фінансування науки

  1,3%


   

  Державні капіталовкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки

  4,0%

   

  6,5%


   


   

   

  4,3%

  Народне господарство

  35,5%

   


   


   

  5,7%

   

  Інші податкові надходження

  25,2%

  Інші видатки

  15.8%

   

   

  Податок на капітал сплачують власники будинків, квартир, земельних ділянок, цінних паперів в період володіння ним або під час переходу права власності до іншої особи, продажу чи успадкування.

  Податок виконує перерозподільчу функцію, поповнюючи бюджет за рахунок людей, які нагромадили багатство.

  За часів СРСР такого податку не було.

  Під час переходу до ринкових відносин відбувається швидке розшарування суспільства. За таких умов існування такого податку є доцільним і необхідним, хоча дискусія про справедливість щодо цього тягнеться протягом століть, бо одні люди нагромадили багатства завдяки власним зусиллям і здібностям, а інші — нелегальним методом.

  Платежі по соціальному страхуванню — сплачують наймані працівники та підприємці. З нього формується фонд соціального страхування. Ці кошти витрачаються на забезпечення старості, виплати хворим і тимчасово безробітним, допомога сім’ям. В Україні існує система обов’язкового соціального страхування.

  Якщо прямі податки встановлюються на доходи та майно фізичних і юридичних осіб, то непрямі податки — це податки на товари і послуги, що встановлюються у формі надбавок до ціни на ряд престижних товарів. В Україні такі податки встановлюються і на товари, які користуються попитом. 1 Акцизи — це податки, які стягуються із споживача у момент придбання ним певних товарів. Він встановлюється у процентах з одиниці товару. Ставки оподаткування коливаються від 20— 40% і до 75-80%.

  У більшості розвинутих країн частка податкових надходжень по акцизах на товари масового споживання зменшується. В Україні акцизний збір є істотним джерелом надходжень у бюджет.

  Податок на додану вартість є універсальним акцизом, що міститься у ціні всіх товарів і стягується залежно від величини їх обороту. Фактично податок сплачує покупець у момент придбання товару, а підприємці є посередниками між покупцями і державою.

  Мито — податок на товари, що імпортуються, експортуються та перевозяться по території країни транзитом.

  Збільшення мита на імпортовані товари забезпечує захист власних ринків, зменшення — створює зацікавленість імпортерів у ввезені товарів. У розвинутих країнах мито досить мале, наприклад, в СІНА воно становить 0,1%, а в нашій державі — від 10 до 30% митної вартості.

  2.    Принципи побудови державної системи оподаткування в
  Україні встановлені і гарантуються законом України «Про систему оподаткування». Встановлення на території України загальних податків, зборів і обов’язкових платежів здійснюється Верховною Радою України.

  Сьогодні в нашій країні жваво дискутують щодо реформи податкової системи. Адже нині податки в окремих сферах становлять 90% прибутку, що знецінює будь-яку діяльність.

  З іншого боку, існуюча податкова система дає чимало можливостей для ухилення від податків. Не випадково останніми роками в Кримінальному кодексі України з’явилися спеціальні статті, що передбачають відповідальність за порушення податкових норм і правил.

  Для контролю за сплатою податків підприємствами і громадянами створено державну податкову адміністрацію, податкову поліцію.

  Багато економістів, депутатів пропонують змінити податкову систему, зокрема ввести податок на майно підприємств і громадян, зменшити податок на прибуток. Мета змін — полегшити податковий тягар на підприємства, пожвавити економічне життя країни.

  3.    Як ми вже говорили, податки є засобом формування державного бюджету.

  Державний бюджет — це сукупність доходів і витрат державних грошових фондів.

  Якщо витрати більші, ніж доходи, то виникає дефіцит бюджету. Перевищення доходів над витратами свідчить про фінансову стабільність держави, але воно не може бути значним, бо навіщо обіцяти зайві податки.

  Структура бюджету:

  1)    податкові надходження;

  2)    неподаткові надходження.

  Бюджетна система — це сукупність усіх бюджетів, які створюються на різних рівнях державних структур.

  Види бюджетів:

 1. державний (центральний) бюджет;
 2. республіканський бюджет Республіки Крим;
 3. місцевий бюджет:
 • централізований (обласний, районний, міський);
 • базовий (міст, сіл, селищ).

  Бюджет — це план утворення і використання коштів держав”.

  Розробляє бюджет Кабінет Міністрів України і не пізніше вересня кожного року подає його на затвердження Верховній Раді. Бюджет охоплює період з 1 січня по 31 грудня.

  В обов’язковому порядку подаються Верховній Раді і звіти про доходи і витрати Державного бюджету. Контроль за використанням коштів Державного бюджету країни від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

  Розглянемо доходи і видатки державного бюджету за 1995 р., (Додаток № 4).

  Як ви гадаєте, чому доходи бюджету формуються в основному за рахунок непрямих податків? Чим це можна пояснити?

  4. Коли видатки перевищують над доходами, то виникає дефіцит бюджету. Але дефіцит може бути корисним тоді, коли в країні спад виробництва і держава витрачає гроші для збільшення попиту. Зростає купівельна спроможність громадян, зростають обсяги виробництва і скорочується безробіття. В період піднесення економіки дефіцит-може привести до інфляції.

  Дефіцит державного бюджету безпосередньо пов’язаний з явищем державного боргу.

  Державний борг — це сума нагромаджених за певний період часу бюджетних дефіцитів.

  Наявність дефіциту змушує до емісії, брати борг у своїх громадян або в іноземних держав.

  Державний борг — це борг держави перед власними громадянами та іноземними кредитами, завдяки якому вона покриває дефіцит державного бюджету.

  Іноземний борг — це борг приватних підприємств і держаьіі іноземним кредиторам, який береться з метою покриття дефіциту платіжного балансу.

  Чим довше зберігається дефіцит державного бюджету, тим більше стає борг держави.

  Наявність дефіциту державного бюджету призводить до певних соціальних наслідків.

 1. Лягає тягарем на плечі наступних поколінь.
 2. Проценти збільшують загальну суму боргу.
 3. Скорочується споживання, а, отже, знижується рівень добробуту.
 4. Збільшуються податки на покривання боргу.
 5. Зменшуються соціальні витрати.

  Отже, ви ознайомилися з податковою системою України. Ми охарактеризували податки за призначенням, принципом, об’єктом оподаткування. Крім того, ви мали змогу ознайомитись з структурою державного бюджету, з причинами і наслідками бюджетного дефіциту, державного і іноземного боргу. Я сподіваюсь, що знання цієї теми допоможе вам краще орієнтуватись в податковій політиці держави.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,674sec