Підсумковий уроку з теми «Популяція. Екосистема. біосфера»

Підсумковий уроку з теми « Популяція. Екосистема. біосфера».

Мета: здійснити контроль та корекцію знань учнів з теми „ Молекулярний рівень організації  життя ”, перевірити систему    засвоєних понять та             вміння використовувати   набуті знання на практиці.  Розвивати вміння порівнювати, узагальнювати та робити висновки.  Виховувати почуття відповідальності перед поставленим завданням,   почуття  колективізму та товариськості.

Тип уроку : перевірка та корекція знань

Форми і методи: письмова робота

Обладнання : картки для проведення різнорівневого тематичного          оцінювання

Хід уроку

Девіз уроку :

Просто знати – це не все.

Знання потрібно використовувати.

Й . Гете.

І. Організаційний момент

Психологічний  тренінг „ Подаруй  товаришу  посмішку. ”

ІІ. Виконання письмової роботи

I     рівень

(правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала) Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

  1. Літосфера — це тверда зовнішня оболонка планети.
  2. Популяції різних видів існують у природі відокремлено одна від одної.
  3. Функціонування будь-якого біогеоценозу пов’язане з перетворенням енергії.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

  1. Людина своєю діяльністю створює стан біосфери: а) іоносферу; б) тропосферу; в) ноосферу.
  2. Територія, на якій охороняються окремі види рослин і тварин або природні ком­плекси, – це: а) заповідники; б) заказники; в) національні парки.
  3. Сигналом до сезонних змін у рослин є: а) довжина дня; б) кількість поживних речо­вин; в) температура.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

  1. Органічна речовина ґрунту, яка утворюється при розкладі органічних решток, – це
  2. Процес руйнування гірських порід під впливом різноманітних фізичних факторів або живої речовини – це
  3. Реакції організмів на зміну тривалості світлового періоду доби – це………….

Прості завдання з відкритою відповіддю

10.Які чинники обмежують поширення ?

11.Наведіть приклади кліматичних факторів середовища.

12.Які ви знаєте типи ланцюгів живлення?

III   рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)
Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13.Для концентраційної функції живої речовини характерно: а) вплив організмів у процесі життєдіяльності на газовий склад атмосфери; б) здатність молюсків, форамініфер
накопичувати у своїх організмах сполуки кальцію; в) окиснення або відновлення живими організмами певних хімічних сполук; г) накопичення радіоляріями та діатомовими водоростями сполук силіцію; д) вплив бактерій на концентрацію азоту в довкіллі; е) утворення руд у земній корі внаслідок діяльності бактерій.

14.Завдання з таблицею

Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика агроценозів і природних екосистем»

 

Ознаки порівняння Біогеоценози Агроценози
Причини виникнення    
Видове різноманіття    
Трофічні сітки    
Ступінь продуктивності    
Здатність до саморегуляції    
Пануюча форма добору    

Дайте визначення

15.    Що таке біогеоценози?

IV   рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)
Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16.Як можна уникнути кліматичних змін, пов’язаних з діяльністю людини?

17.Як пристосовані рослини середніх широт до зимових умов?

 

ІІІ.    Домашнє завдання.

Повторити матеріал  підручнику

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

40 Підсумковий уроку з теми « Популяція Екосистема біосфера». (17.3 KiB, Завантажень: 27)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,486sec