Підсумковий уроку по темі «Клітина як цілісна система»

Тема. Підсумковий уроку по темі « Клітина як цілісна система».

Мета: здійснити контроль знань учнів з теми « Клітина  як цілісна

           система»; перевірити систему засвоєних понять та вміння

використовувати набуті знання на практиці. Розвивати вміння

порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Виховувати

впевненість у власних силах при підготовці до ЗНО.

Тип уроку. Урок контролю знань.

Форми та методи роботи: письмова робота.

Обладнання: картки для проведення різнорівневого контролю знань.

Девіз уроку

Немає в світі пагорба ,якого наполегливість

 врешті – решт не досягне.

Ч. Діккенс

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Проведення письмової роботи.

І рівень

1.   Визначте спосіб поділу клітини прокаріот:

А   мейозу; Б   мітозу;      В   бінарного поділу; Г   А. Б.

2.   Визначте спосіб поділу соматичних клітин еукаріотів:

А   мейозу;    Б   мітозу;  В   бінарного поділу; Г   А. Б.

3.   Визначте спосіб поділу статевих клітин еукаріотів:

А   мейозу; Б   мітозу;    В   бінарного поділу;  Г   А. Б.

4.   Визначте, скільки клітин утворюється внаслідок одного мітозу:

А   одна;    Б   дві;        В   три;      Г   чотири.

5.   Визначте, який набір хромосом одержать дочірні клітини, якщо

материнські мали 8 хромосом:

А   п’ять;   Б   шість;    В   сім;       Г   вісім.

6.   Визначте, які клітини утворюються в еукаріотів, внаслідок мітозу:

А   гаплоїдні;      Б   диплоїдні;      В   тетраплоїдні;          Г   поліплоїдні

ІІ рівень

Встановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

7.

А   мітоз 1   забезпечення точної передачі спадкової інформації від материнської клітини до дочірньої А  
Б   мейоз 2   обмін певними ділянками між гомологічними хромосомами Б  
В   спіралізація 3   процес, в наслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі В  
Г   кросинговер 4   вкорочення і потовщення хроматид. Г  

 

8. Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

А   анафаза

Б   профаза

В   телофаза

Г  метафаза

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

9.   Визначте послідовність фаз мітозу:

А   профаза – метафаза – анафаза – телофаза;

Б   метафаз – анафаза – телофаза – профаза;

В   анафаза – телофаза – профаза – метафаза

Г   телофаза – профаза – метафаза – анафаза.

10 . Визначте послідовність процесів профази:

А   зникнення ядерця – формування веретена поділу – зникнення ядерець – ущільнення хроматину;

Б   ущільнення хроматину – спіралізація хроматид – зникнення ядерець – формування веретена поділу;

В   формування веретена поділу – спіралізація хроматид;

Г   зникнення ядерець – ущільнення хроматину – формування веретена поділу.

11. Доповніть незакінчене речення:  У результаті кросинговеру утворюються…

А   дві дочірні клітини;         Б   нові комбінації спадкового  матеріалу;

В   молекули ДНК ;     Г   А, Б

12.   Доповніть незакінчене речення:  Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом…

А   зменшується вдвічі;         Б   збільшується вдвічі;

В   дорівнює кількості материнської;

Г   закономірності не простежуються.

ІІІ рівень

13.   Встановіть відповідність між фазами мейозу та процесами, що відбуваються

А   профаза І 1   формується ядерна оболонка А  
Б   телофаза І 2   кон’югація гомологічних хромосом Б  
В   метафаза ІІ 3   поділяються центромери і хроматиди розходяться до різних полюсів В  
Г   анафаза ІІ 4.   завершується формування веретена поділу Г  

 

14.  Доповніть незакінчене речення. Після повного роз’єднання гомологічних хромосом відбувається:

А   Обмін генами; Б   мейоз;      В   утворення веретена поділу;

Г   мітоз.

15.Доповніть незакінчене речення.   Хромосоми під час метафази мітозу і мейозу розміщуються…

А   в площині екватора; Б   біля полюсів;        В   утворюють оболонку ядра;

Г   Б, В.

ІУ рівень

16.Чому асиміляція і дисиміляція – це дві сторони єдиного процесу обміну речовин і перетворення енергії в живих організмах?

17. Чому впровадження у життя людей  цитотехнологій викликають дискусійні питання у різних груп населення.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

33 Тема Підсумковий уроку по темі « Клітина як цілісна система». (40.6 KiB, Завантажень: 18)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,316sec