Підсумковий урок з теми «Теорія електролітичної дисоціації

Тема. Підсумковий урок з теми «Теорія електролітичної дисоціації.

Реакції обміну між розчинами електролітів».

Мета. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, вміння застосовувати знання при розв’язуванні задач і вправ; сприяти свідомому засвоєнню хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності; формувати самостійність, дисциплінованість, працьовитість у учнів.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.

Форми і методи роботи. Письмова різнорівнева тестова робота.

Тип уроку. Урок корекції і контролю знань.

Хід уроку.

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Виконання різнорівневої роботи

Робота містить завдання чотирьох рівнів

І варіант

І рівень

1. Електроліти, під час дисоціації яких у водних розчинах як аніони утворюються тільки гідроксид-йони, називаються:

а)кислотами; б)основами; в)солями.

2. Розчин оцтової кислоти є:

а)сильним електролітом;

б)слабким електролітом;

в)неелектролітом.

3.Вкажіть, у який із наведених груп йонів знаходяться тільки катіони:

а)Cl, NO3, SO32-, PO43-;

б)Na+, Ag+, Ba2+, Al3+;

в)Ba2+, Cl, Na+, NO3.

4. У результаті дисоціації ферум (ІІ) хлориду утворюються йони:

а) Fe3+ і NO3; б)Fe2+і Cl ; в)Fe3+ і Cl.

ІІ рівень

6. З наведених нижче речовин випишіть тільки електроліти:

K2SO4, KCl, Fe(OH)2, N2, NaI, Ca3(PO4)2.

7. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин:

FeCl3, KOH, NiSO4, K3PO4.

8. Яка з реакцій йонного обміну відбувається в розчині практично до кінця?

а)K2S + Pb(NO3)2 → KNO3 +PbS;

б) K2S + NaNO3 → KNO3 +Na2S.

Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння цієї реакції.

ІІІ рівень

9. Напишіть рівняння реакцій у молекулярному та йонному виглядах, назвіть отримані речовини:

а) Zn2+ + OH → Zn(OH)2;

б)H+ + CO32- → H2O + CO2.

10. До розчину ферум (ІІ) сульфату долили розчин лугу масою 80 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20%. Визначте масу осаду ферум (ІІ) гідроксиду.

ІV рівень

11. З якими із речовин буде реагувати розчин кальцій гідроксиду: мідь, купрум(ІІ) сульфат, вуглекислий газ, калій гідроксид, барій карбонат? Напишіть молекулярні та молекулярно-йонні реакції.

ІІ варіант

І рівень

1.Речовини, які у водних розчинах і розплавах дисоціюють на Йони, називаються:

а)електролітами;

б)неелектролітами;

в)діелектриками.

2. Під час дисоціації всіх кислот утворюються:

а)йони гідрогену; б)гідроксид-йони;

в)хлорид-йони.

3. Вкажіть, у який із наведених груп йонів знаходяться тільки аніони:

а)Na+, K+, Mg2+, Al3+; б)K+,OH, Cl, Mg2+;

в)Br, OH, NO3, SO42-.

4. У результаті дисоціації натрій сульфату утворюються йони:

а)Na+ і Cl ; б)K+ і SO42- ;

в)Na+і SO42-.

ІІ рівень

6. З наведених нижче речовин випишіть тільки речовини, що дисоціюють у водних розчинах: PbSO4, HNO3, KNO3, CuO, O2, Na2CO3.

7. Напишіть формули речовин, які під час дисоціації утворюють йони:

а) Zn2+і Cl; в)Al3+ і SO42-;

б) Na+ іNO3; г)K+ CO32-.

8. Яка з реакцій йонного обміну відбувається в розчині практично до кінця?

а)Na2CO3 + KCl → K2CO3+ NaCl

б)HNO3 +Ba(OH)2 → Ba(NO3)2+ H2O.

Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння цієї реакції.

ІІІ рівень

9. Напишіть рівняння реакцій у молекулярному та йонному виглядах, назвіть отримані речовини:

а) Ba2+ + PO43- → Ba3(PO4)2;

б) H+ + OH → H2O.

10. До розчину натрій карбонату, масою 250г з масовою часткою Na2CO3 10% долили надлишок розчину кальцій хлориду. Визначте масу отриманого осаду.

ІV рівень

11. З якими із речовин буде реагувати розчин купрум(ІІ) сульфату: алюміній, натрій гідроксид, золото, калій нітрат, барій бромід? Напишіть молекулярні та молекулярно-йонні реакції.

ІІІ. Підсумки уроку

ІV. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

21 (16.9 KiB, Завантажень: 50)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,329sec