• Зареєструватись
 • План-конспект уроку на тему: Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»

  загрузка...

  Тема. Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини».

  Мета. перевірити знання, уміння і навич­ки учнів, здобуті в ході вивчення теми «Роз­чини»; розвивати вміння розв’язувати розра­хункові задачі, формувати вміння самостійної роботи на уроці. Створити умови для виділення в структурі знань наукових фактів, понять і законів та розглядати їх у взаємозв’язку.

  Тип уроку: урок перевірки знань і вмінь.

  Хід уроку

  І. Організаційна частина.

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

  Знання залишаються в пам’яті тоді, коли їх можна використати для практичного застосування: використання вправ різного рівня складності й розрахункових задач.

  ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

  Метою уроку є контроль і корекція знань, вмінь та навичок.

  І варіант

   І рівень

  1.   Туман — це:

  а)   розчин твердих речовин у повітрі;

  б)   розчин рідини в повітрі;

  в)   розчин газу в повітрі.

  2.   Розчин, у певному об’ємі якого міститься мало розчиненої речовини, називається:

  а)                                        розведеним;        в) концентрованим.

  б)   ненасиченим;

  3.   Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть малорозчин­ну речовину:

  а) К24; б) СаSО4;  в) РbSО4.

  4.   Процес приєднання молекул води до частинок речовини, що розчиняється, називається:

  а)   асоціацією;

  б)   сольватацією;

  в) гідратацією.

  ІІ рівень

  1. У розчині масою 80 г знаходиться 10 г харчової соди NaHCO3.
   Визначте масу води в розчині.
  2. У розчині масою 250 г міститься цукор масою 50 г. Обчисліть
   масову частку цукру в даному розчині.
  3. Обчисліть масу розчину солі з масовою часткою натрій хло­риду 22 %, що містить 50 г солі.

  ІІІ рівень

  8. Визначте масу натрій гідроксиду і масу води, необхідні для приготування 100мл розчину з масовою часткою NaОН 50 %. Гу­стина розчину 1,525 г/мл.

  9.  На барій оксид подіяли розчином хлоридної кислоти ма­сою 200 г з масовою часткою НС1 14,6 %. Яка маса барій хлориду утворилася в результаті реакції?

  IV рівень

  10. 11,2 л хлороводню (н.у.) розчинили в 65 мл води. Обчисліть масову частку НС1 в отриманому розчині й об’єм розчину, якщо його густина 1,108 г/мл.

  ІІ варіант

  І рівень

  1.   Столовий оцет — це:

  а)   розчин спирту у воді;

  б)чиста оцтова кислота;

  в)   розчин оцтової кислоти у воді.

  2.   Суміші, у яких частинки однієї рідини розподілені в іншій рідині, це:

  а) суспензії;     б) емульсії; в) золі.

  3.   Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну
  речовину:

  а) NаСІ;           б) РbС12;     в) АgС1.

  4.   Щоб збільшити концентрацію розчиненої речовини в роз­чині, потрібно:

  а)   профільтрувати розчин;

  б)  упарити розчин;

  в)   додати води.

  ІІ рівень

  5.У 100 г води розчинили 2 г калій хлориду КС1. Обчисліть
  масу отриманого розчину.

  6.У розчині масою 25 г міститься натрій гідроксид NaОН масою 5 г. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в роз­чині.

  1. Обчисліть масу цукру, що міститься в 150 г розчину з масовою часткою цукру 14 %.

  III рівень

  8. У 300 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20 % долили 200 мл води. Визначте масову частку лугу в новому розчині.

  10.                                                                                                                        Магній оксид масою 8 г розчинили в розчині нітратної кис­лоти з масовою часткою HNО3 30 %. Яку масу розчину азотної кислоти витратили?

  IVрівень

  1. Необхідно приготувати 500 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 20 %, густина якого 1,219 г/мл. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 50 % і густи­ною 1,525 г/мл необхідно взяти для цього?

  IV. Підсумок уроку

  V. Домашнє завдання

  Повторити вивчений матеріал

   

  9
  9
  9.docx
  17.8 KiB
  Завантажень: 27
  Для скачування файлів необхідно здійснити або Зареєструватись

  Залишии коментар