Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»

Тема. Підсумковий урок з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини».

Мета. перевірити знання, уміння і навич­ки учнів, здобуті в ході вивчення теми «Роз­чини»; розвивати вміння розв’язувати розра­хункові задачі, формувати вміння самостійної роботи на уроці. Створити умови для виділення в структурі знань наукових фактів, понять і законів та розглядати їх у взаємозв’язку.

Тип уроку: урок перевірки знань і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Знання залишаються в пам’яті тоді, коли їх можна використати для практичного застосування: використання вправ різного рівня складності й розрахункових задач.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Метою уроку є контроль і корекція знань, вмінь та навичок.

І варіант

 І рівень

1.   Туман — це:

а)   розчин твердих речовин у повітрі;

б)   розчин рідини в повітрі;

в)   розчин газу в повітрі.

2.   Розчин, у певному об’ємі якого міститься мало розчиненої речовини, називається:

а)                                        розведеним;        в) концентрованим.

б)   ненасиченим;

3.   Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть малорозчин­ну речовину:

а) К24; б) СаSО4;  в) РbSО4.

4.   Процес приєднання молекул води до частинок речовини, що розчиняється, називається:

а)   асоціацією;

б)   сольватацією;

в) гідратацією.

ІІ рівень

  1. У розчині масою 80 г знаходиться 10 г харчової соди NaHCO3.
    Визначте масу води в розчині.
  2. У розчині масою 250 г міститься цукор масою 50 г. Обчисліть
    масову частку цукру в даному розчині.
  3. Обчисліть масу розчину солі з масовою часткою натрій хло­риду 22 %, що містить 50 г солі.

ІІІ рівень

8. Визначте масу натрій гідроксиду і масу води, необхідні для приготування 100мл розчину з масовою часткою NaОН 50 %. Гу­стина розчину 1,525 г/мл.

9.  На барій оксид подіяли розчином хлоридної кислоти ма­сою 200 г з масовою часткою НС1 14,6 %. Яка маса барій хлориду утворилася в результаті реакції?

IV рівень

10. 11,2 л хлороводню (н.у.) розчинили в 65 мл води. Обчисліть масову частку НС1 в отриманому розчині й об’єм розчину, якщо його густина 1,108 г/мл.

ІІ варіант

І рівень

1.   Столовий оцет — це:

а)   розчин спирту у воді;

б)чиста оцтова кислота;

в)   розчин оцтової кислоти у воді.

2.   Суміші, у яких частинки однієї рідини розподілені в іншій рідині, це:

а) суспензії;     б) емульсії; в) золі.

3.   Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну
речовину:

а) NаСІ;           б) РbС12;     в) АgС1.

4.   Щоб збільшити концентрацію розчиненої речовини в роз­чині, потрібно:

а)   профільтрувати розчин;

б)  упарити розчин;

в)   додати води.

ІІ рівень

5.У 100 г води розчинили 2 г калій хлориду КС1. Обчисліть
масу отриманого розчину.

6.У розчині масою 25 г міститься натрій гідроксид NaОН масою 5 г. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в роз­чині.

  1. Обчисліть масу цукру, що міститься в 150 г розчину з масовою часткою цукру 14 %.

III рівень

8. У 300 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20 % долили 200 мл води. Визначте масову частку лугу в новому розчині.

10.                                                                                                                        Магній оксид масою 8 г розчинили в розчині нітратної кис­лоти з масовою часткою HNО3 30 %. Яку масу розчину азотної кислоти витратили?

IVрівень

  1. Необхідно приготувати 500 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 20 %, густина якого 1,219 г/мл. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NаОН 50 % і густи­ною 1,525 г/мл необхідно взяти для цього?

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

9 (17.8 KiB, Завантажень: 40)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,536sec