Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Варіант 1

І рівень

1. Вкажіть формулу амфотерного гідроксиду:

А) Ba(OH)2;  Б) Fe(OH)2;  В) Fe(OH)3;  Г) Cu(OH)2.

2. Вкажіть рівняння реакції неможливе для добування основ:

А) 2Na2 + 2H2O = 2NaOH + H2­;   Б) Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2­;

В) CaO + H2O = Ca(OH)2;               Г) FeO + H2O = Fe(OH)2.

3. Запропонуйте тип рівняння реакції 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3Н2О:

А) сполучення;  Б) заміщення;  В) обміну;  Г) розкладу.

4. Встановіть класифікацію кислоти HNO3:

А) оксигеновмісна, двохосновна;   Б) оксигеновмісні, одноосновна;

В) безоксигенова, одноосновна;     Г) безоксигенова, двохосновна.

ІІ рівень

5. Встановіть відповідність між рівнянням реакції та пропущеною сполукою

у ньому:

А) CaCO3 = CaO + ?;                                                         1) H2O;

Б) Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2 ?;                         2) SO3;

В) NaOH + HCl = NaCl +?;                                               3) CO2;

Г) K2O + ? = K2CO3.                                                          4) H2;

5) SO2.

6. Запропонуйте відповідність між формулами гідроксидів та відповідними

оксидами:

А) H2SO4;                    1) сульфур ( ІV ) оксид;

Б) Cu(OH)2;                 2) сульфур ( VІ ) оксид;

В) H2SO3;                    3) купрум ( І ) оксид;

Г) CuOH.                    4) купрум ( ІІ ) оксид;

5) силіцій ( ІV ) оксид.

7. Запропонуйте послідовність металів, що можуть витиснути Гідроген із

кислоти, починаючи від найменш активного:

А) залізо;  Б) манган;  В) цинк;  Г) алюміній.

ІІІ рівень

8. Закінчіть рівняння реакцій. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів  рівнянь

реакцій.

А) CaO + HCl ®;              Б) Fe + CuCl2 ®;

В) Zn(OH)2 + H3PO4 ®;   Г) SO3 + H2O ®.

9. Встановіть масу фосфор ( V ) оксиду, що прореагував із 10 г натрій

гідроксиду.

А) 6 г;  Б) 10 г;  В) 16 г;  Г) 20 г.

ІV рівень

10. Дано речовини: бромідна кислота, натрій гідроксид, сульфур ( VІ ) оксид,

калій оксид, калій. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів  рівнянь реакцій.

 

 

 

11. Вкажіть кількість речовини та масу купрум ( ІІ ) гідроксиду, що

утворився внаслідок взаємодії купрум ( ІІ ) хлориду із натрій гідроксидом

масою 10 г.

А) 13 г, 0,12 моль;     Б) 12 г, 0,13 моль;

В) 13 г, 0,13 моль;     Г) 12 г, 0,12 моль.

 

 

 

 

Варіант 2

І рівень

1. Вкажіть формулу сульфідної кислоти:

А) H2SO4;  Б) H2SO3;  В) H2S;  Г) H2SiO4.

2. Вкажіть неможливе рівняння реакції для добування основ:

А) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu;   Б) 2NaNO3 + CaCl2 = Ca(NO3)2 + 2NaCl;

В) CuO + SO3 = CuSO4;             Г) Mg(OH)2 + CO2 = MgCO3 + H2O.

3. Запропонуйте тип рівняння реакції 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2О:

А) сполучення;  Б) заміщення;  В) обміну;  Г) розкладу.

4. Встановіть класифікацію оксиду P2O5:

А) кислотний;  Б) основний;  В) амфотерний;  Г) несолетворний.

ІІ рівень

5. Встановіть відповідність між рівнянням реакції та пропущеною сполукою

у ньому:

А) Al(OH)3 + ? = KAlO2 + 2H2O;                             1) SO3;

Б) ? + 2NaOH = Na2SO4 + H2O;                               2) H2SO4;

В) ? + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O;                             3) K2O;

Г) 2Al(OH)3 + ? = 2KAlO2 + 3H2O.                         4) KOH;

5) H2SO3.

6. Запропонуйте відповідність між формулами гідроксидів та відповідними

оксидами:

А) Fe(OH)3;                    1) ферум ( ІІІ ) оксид;

Б) H3PO4;                        2) ферум ( ІІ ) оксид;

В) Fe(OH)2;                    3) фосфор ( V ) оксид;

Г) HPO3;                         4) фосфор ( ІІІ ) оксид;

5) бор оксид.

7. Запропонуйте послідовність металів що можуть витиснути Плюмбум і

його солей, починаючи від найменш активного:

А) кадмій;  Б) магній;  В) станум;  Г) хром.

ІІІ рівень

8. Закінчіть рівняння реакцій. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів  рівнянь

реакцій.

А) KOH + H2SO4 ®;              Б) Na + H2O ®;

В) MgO + HNO3 ®;               Г) Ca+ HI®.

9. Вкажіть масу натрію, що прореагував із водою, якщо виділилося 2,5 л

водню.

А) 2, 5 г;  Б) 5 г;  В) 7,5 г;  Г) 10 г.

 

ІV рівень

10. Дано речовини: сульфатна кислота, барій гідроксид, вода, сульфур ( ІV )

оксид, натрій оксид, натрій.  Вкажіть загальну суму коефіцієнтів  рівнянь

реакцій

11. Вкажіть об’єм і кількість речовини сульфур ( ІV ) оксиду, якщо

розклалося 12 г сульфатної кислоти.

А) 2 л, 0,12 моль;  Б) 2 л, 0,13 моль;  В) 3 л, 0,12 моль;  Г) 3 л, 0,13 моль.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук» (27.4 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,597sec