Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук»

(основи, амфотерні гідроксиди, солі)

Варіант 1

І рівень

1. Вкажіть формулу амфотерного гідроксиду:

А) Fe(OH)2;  Б) Mg(OH)2;  В) NaOH;  Г) Zn(OH)2.

2. Запропонуйте  речовину, яка не взаємодіє з купрум ( ІІ ) нітратом:

А) сульфатна кислота;   Б) калій гідроксид;

В) натрій хлорид;           Г) залізо.

3. Вкажіть колір якого набуде лакмус у розчині калій гідроксиду:

А) червоний;  Б) синій;  В) малиновий;  Г) жовтий.

4. Запропонуйте речовину, яка взаємодіє із лугами лише у розчині:

А) ортофосфатна кислота;   Б) нітроген ( V ) оксид;

В) карбон ( ІV ) оксид;         Г) цинк хлорид.

ІІ рівень

5. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції та

реагентами:

1) реакція відбувається;                   А) Zn(OH)2 + KOH ®;

2) реакція не відбувається.               Б) MnBr2 + Zn ®;

В) Cu(OH)2 + HCl ®;

Г) K2SO4 + HNO3 ®.

6. Віднайдіть відповідність між  ознакою реакції та речовинами що між

собою взаємодіють:

1) виділення газу;          А) алюміній гідроксид + ортофосфатна кислота;

2) випадання осаду;       Б) купрум ( ІІ ) нітрат + мідь;

3) утворилась вода.        В) барій гідроксид + сульфур ( VІ ) оксид;

Г) ферум ( ІІ ) сульфід + сульфатна кислота.

7. Встановіть послідовність можливості витіснення металами Стануму із

його солей, починаючи від найбільш активного:

А) Fe;  Б) Al;  В) Mg;  Г) Ni.

ІІІ рівень

8. Запишіть рівняння реакцій, якщо це можливо, між натрій гідроксидом та

речовинами: нітратна кислота, барій ортофосфат, сульфур ( ІV ) оксид,

цинк гідроксид, ферум ( ІІ ) сульфід. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у

рівнянь реакцій, що відбуваються.

9. Запропонуйте кількість речовини ферум ( ІІІ ) оксиду, що утворився

внаслідок розкладу 14 г ферум ( ІІІ ) гідроксиду.

А) 0,07 моль;  Б) 0,7 моль;  В) 7 моль;  Г) 7,7моль.

ІV рівень

10. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

А) кальцій гідроксидом і нітроген ( V ) оксидом;

Б) цинку і плюмбум ( ІІ ) нітратом;

В) хром ( ІІІ ) гідроксидом і сульфатною кислотою;

Г) цинк гідроксидом і калій оксидом.

Вкажіть загальну суму коефіцієнтів продуктів реакцій в усіх рівняннях

реакцій.

11. Суміш цинку і міді масою 10 г, прореагувала із розбавленою сульфатною

кислотою масою 2 г. Встановіть масову частку міді у суміші.

А) 78%;  Б) 87%;  В) 90%;  Г) 91%.

 

 

 

 

 

Варіант 2

І рівень

1. Вкажіть назву солі Fe2(SO4)2:

А) ферум ( ІІ ) сульфат;     Б) ферум ( ІІ ) сульфіт;

В) ферум ( ІІІ ) сульфат;    Г) ферум ( ІІІ ) сульфіт.

2. Запропонуйте речовину, яка не взаємодіє з манган ( ІІ ) гідроксидом:

А) хлоридна кислота;   Б) фосфор ( V ) оксид;

В) натрій нітрат;           Г) ортофосфатна кислота.

3. Вкажіть колір якого набуде фенолфталеїн у розчині барій гідроксиду:

А) червоний;  Б) синій;  В) малиновий;  Г) жовтий.

4. Запропонуйте речовину, яка взаємодіє із солями лише у розчині:

А) сульфатна кислота;   Б) натрій гідроксид;

В) метали;                       Г) бромідна кислота.

ІІ рівень

5. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції та

реагентами:

1) реакція відбувається;                     А) AlCl3 + Mg ®;

2) реакція не відбувається.                Б) Mn(OH)2 + NaCl®;

В) Fe(OH)3®;

Г) CaCO3 + HCl ®.

6. Віднайдіть відповідність між  ознакою реакції та речовинами що між

собою взаємодіють:

1) виділення газу;                       А) натрій гідроксид + сульфідна кислота;

2) випадання осаду;                    Б) аргентум ( І ) нітрат + натрій хлорид;

3) утворилась вода.                     В) калій сульфат + барій гідроксид;

Г) цинк + ферум ( ІІ ) хлорид.

7. Встановіть послідовність можливості витіснення металами Цинку із

його солей, починаючи від найбільш активного:

А) Mn;  Б) Al;  В) Ca;  Г) Na.

ІІІ рівень

8. Запишіть рівняння реакцій, якщо це можливо, між магній карбонат та

речовинами: хлоридна кислота, калій гідроксид, алюміній, натрій хлорид,

натрій. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянь реакцій, що

відбуваються.

9. Встановіть масу натрій гідроксиду, що провзаємодіяв із ферум ( ІІ )

бромідом, якщо одержано осад масою 12 г.

А) 10 г;  Б) 11 г;  В) 15 г;  Г) 16 г.

ІV рівень

10. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

А) натрій гідроксидом і бромідної кислотою;

Б) кальцій сульфітом і хлоридною кислотою;

В) натрій сульфідом і купрум ( ІІ ) хлоридом;

Г) плюмбум ( ІІ ) гідроксидом і натрій гідроксидом.

Вкажіть загальну суму коефіцієнтів продуктів реакцій в усіх рівняннях

реакцій.

 

11. Суміш заліза і срібла масою 40 г, прореагувала із хлоридною кислотою

масою 3 г. Встановіть масову частку заліза у суміші.

А) 5%;  Б) 10%;  В) 15%;  Г) 20%.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук» (27.7 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,331sec