Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ)

Тема: Підсумковий урок з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки» (ІІ).

Мета уроку:  визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми,  розуміння основних  понять , уміння використовувати  їх на практиці.

Тип уроку:   контроль і коригування знань , умінь і навичок.

Обладнання: картки з різнорівневими завданнями, таблиця «Періодична  система хімічних елементів».

 

Форма роботи:  письмова  контрольна робота за варіантами.

 

Девіз:     Ключем до успішного оцінювання є формування

самопевності учня .

Треба допомогти йому повірити в те, що він може

досягти  успішного результату.

Р. Стінггенз.

Хід уроку

І. Організація класу . (5хв.)

 

ІІ. Письмова контрольна робота.

Учитель нагадує учням  зміст завдань,

час виконання , розподіляє варіанти, називає ключові моменти, оформлення відповідей  й систему  оцінювання:

–         завдання 1-6  тестові; кожне завдання оцінюється по 0,5 балу, а в сумі перші  шість завдань дають 3 бали;

–         завдання 7-9 оцінюються по 1 балу;

–         завдання 10-11  оцінюються по 1,5 бали, разом за  одинадцять  правильно

виконаних завдань – 9 балів.

–         завдання 12 пропонується виконати  учням , які претендують на оцінку 12 оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи  – 40 хв.

Варіант І.

І рівень.

1. Вкажіть молекулярну формулу нітратної кислоти:

а) HNO3; б) NH4OH; в) NaNO3.

2. Властивості карбон (ІV) оксиду:

а) основні ; б) амфотерні ; в) кислотні.

3. Карбонатна кислота належить до:

а) слабких електронів; б) оксигеновмісних кислот; в) електролітів середньої сили; г) безоксигеновмісних кислот.

4. Встановіть відповідність між назвами та формулами мінеральних добрив:

1) Натрієва селітра;                                  а) NH4NO3;

2) Калійна селітра;                                   б) NaNO3;

3) Амоніачна селітра;                               в) KNO3;

5. Вкажіть  формулу натрій гідроген карбонату:

а) Na2CO3;     б)NaHCO3;    в)MgCO3;

6. У скільки разів збільшується об’єм снігоподібної маси при дії вогнегасника:

а) у 200—300;        б) у 300—400;     в) у 400—500

 

ІІ рівень.

7. Реакція добування карбон (іv) оксиду в промисловості:

а) СаСО3= СаО+СО2 ;   б)2С+О2      СО;

в) СаСО3+2НCl      CaCl2 + CO2   +H2O;

 

8. При взаємодії розбавленої нітратної кислоти із  залізом отримують продукт відновлення нітрогену:

а)NO2;      б) NH3 ;        в) NO;

9. Формула речовин позначена «Х»  у схемі перетворень: NO2      Х      KNO3

а)NO; б) К2О;  в)HNO3.

ІІІ рівень.

10. Напишіть рівняння у молекулярній повній і скороченій  йонних формах  таких реакцій:

а)калій фосфату і барій нітрату;  б) калій карбонату і хлоридної кислоти.

11. Обчисліть масову частку  натрій нітрату у вихідній сумі  якщо внаслідок

нагрівання  40г суміші добуто кисень об’ємом 4.48л.(н.у).

ІV рівень.

12. У першу порцелянову чашку  насипали кальцій карбонат, у другу –калій  нітрат, у третю –натрій хлорид. Як можна, спостерігаючи процес  прожарювання  і випробовуючи  продукти  реакцій, розпізнати взяті солі? Напишіть рівняння відповідних реакцій. Зрівняйте коефіцієнти

методом ОВР.

 

Варіант ІІ.

І рівень.

1. Нітрати – це солі:

а) нітратної кислоти; б) ортофосфорної кислоти; в) власний  варіант   відповіді.

2. Наявність карбонат – йонів  СО32- у розчині  можна визначити за допомогою:

а) натрій гідроксиду; б) хлоридної кислоти; в) арґентум нітрату.

3. Нітратна кислота належить до:

а) слабких електролітів;        в) електролітів середньої сили;

б) оксигеновмісних кислот;  г) безоксигеновмісних кислот.

4. Мінеральне добриво амоніачна  селітра  NH4 NO3 містить  необхідний  для рослин поживний елемент:

а) Оксисен; б) Нітроген; в) Гідроген.

5. Одну з солей карбонатної кислоти застосовують  під назвою «питна сода». Вкажіть її склад:

а) NаHСО3; б) MgCO3; в) Nа2СO3.

6. Вкажіть перехід агрегатного стану вуглекислоти при дії вогнегасника:

а) з рідкого у твердий;   б) з газоподібного у рідкий;   в) з рідкого у   газоподібний.

       

ІІ рівень.

 

7. При пропусканні  карбон  (іv) оксиду через водний  кальцій гідроксиду ознакою реакцій є:

а) утворення малодисоційованої сполуки води; б) утворення осаду;

в) виділення теплоти;

8. Нітроген (іv) оксид утворюється при взаємодії концентрованої  нітратної кислоти з :

а) Сu;   б) Fe2O3;   в)Al2O3   в)Mg.

9. Формула речовин позначена «Х» у схемі перетворень: СО2      Х      СаCО3:

а) СаО;   б) H2СO3; в) СО;

ІІІ рівень.

10.Напишіть рівняння  реакцій наведеними схемами:

а) SiO2 + Na2СО3         ;

б) SiO2 + СaО          ;

в) Na2SiO3 + HCІ        ;

11. 10г. обробили  надлишком  хлорної кислоти . Під час  реакції виділилось  2,15л.  вуглекислого газу ( н.у.). Визначіть масову частку  кальцій карбонату  у вапняку.

 

ІV рівень.

12.  Порівняйте окисні властивості  нітратної і карбонатної  кислот. Відповідь підтвердьте  рівнянням хімічних реакцій. Зрівняйте коефіцієнти методом ОВР.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

18 (450.0 KiB, Завантажень: 41)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 18 (51.0 KiB, Завантажень: 55)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 5,418sec