ПІДСУМКОВИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ВКАЗІВКИ ПОВТОРЕННЯ І РОЗГАЛУЖЕННЯ». ПРОЕКТ «ЦИКЛИ І РОЗГАЛУЖЕННЯ В НАШОМУ ЖИТТІ.»

Мета.

 • систематизувати знання, уміння та навички, набуті під час вивчення;
 • формування навичок роботи з різним програмним забезпеченням.
 • розвивати творчі здібності і логічне мислення учнів;
 • розвиток навичок роботи в групі.
 • виховання почуття колективізму в учнів;
 • формування критичного мислення в учнів при оцінюванні власних знань.

Тип уроку. Дослідницький проект.

Обладнання та комплексно-методичне забезпечення (КМЗ). Комп’ютерний клас з ОС Windows та Microsoft Оffice, програма Altris vision (програма для роботи з локальною мережею класу), Turbo Pasсal, учительська презентація на тему «Цикли, розгалуження в нашому житті», учнівські презентації, веб-сайти, публікації, картки-завдання.

Задачі проекту.

 • Організувати пошуково-дослідницьку діяльність учнів.
 • Навчити учнів самостійному пошуку необхідної інформації з використанням різних джерел та інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Розвивати вміння застосовувати отримані на попередніх уроках знання на практиці.
 • Розвивати творче мислення.
 • Виховувати вміння працювати в колективі.

  Методи і методичні прийоми.

 • Метод проектів (інформаційний проект);
 • Кооперативна групова робота.

  Загальні принципи проекту.

 • Добросовісність;
 • Свобода вибору;
 • Свобода спілкування на принципах взаєморозуміння;
 • Повага до поглядів, ідей, діяльності учасників проекту.

  Методи.

 • Проблемний;
 • Дослідницький.

  Прогнозований результат.

 • Навчитися здійснювати пошук потрібної інформації, її аналізувати, робити відповідні висновки.
 • Закріпити уміння створення мультимедійних презентацій, публікацій, веб-сайтів.
 • Дослідити зв’язок інформатики з іншими науками, галузями промисловості, з суспільним життям.
 • Систематизація набутих під час вивчення теми знань.
 • Виробити навички роботи в групі.
 • Набути досвіду публічних презентацій і виступів.

  Короткий зміст проекту.

 • Учні збирають інформацію, використовуючи можливості Інтернету, про застосування, на перший погляд, суто комп’ютерних понять – циклів та розгалуження, в реальному житті.
 • Вивчають особливості створення мультимедійних презентацій в програмі Microsoft Power Point, веб-сторінок, публікацій в програмі Microsoft Publisher та виготовляють їх на основі зібраної інформації.

  Технологічна схема уроку:

  І етап. Ціннісно-орієнтований.

  Мотивація навчальної діяльності.

  Вступне слово вчителя.

  Ось нарешті ми з вами підійшли до останнього уроку по такій цікавій темі як «Вказівки повторення і розгалуження». На протязі її вивчення ми навчилися складати програми до розв’язку задач з різних сфер нашого життя. Я дуже хотіла, щоб у вас не склалося враження про інформатику як про навчальну дисципліну, яка живе власним, відособленим життям. Гріш ціна тій науці, яка не має ніякого практичного застосування. Ще на початку вивчення даної теми клас був поділений на дві команди. Одна з них мала працювати над створенням проекту на тему «Розгалуження в нашому житті», друга –над проектом « Цикли в нашому житті». Перед ними було поставлено завдання якомога ширше показати, як ці, здавалось суто комп’ютерні поняття, використовуються в нашому практичному житті. Як була організована їх робота, з яких етапів вона складалася, як буде відбуватися захист їх робіт, покаже створена мною презентація.

  (Вчитель демонструє на учнівські комп’ютери презентацію «Цикли, розгалуження в нашому житті».

  ІІ етап. Конструктивний.

  ІІІ етап.Презентаційний.

  Вчитель: В нашому класі представлена створена членами команд виставка публікацій, яка була доступна для перегляду ще на перерві, до початку даного уроку. Отже, я сподіваюсь, у вас вже склалася певна думка про роботу ваших товаришів. А далі я пропоную працювати за таким орієнтовним планом.

  План.

 1. Демонстрація публікацій, презентацій та сайтів.
 2. Доповідь презентуючого (3 хв.);
 3. Виступ чорного та білого опонентів (1 хв.);
 4. Виставлення балів за вказаними критеріями (3 хв.).

  Вчитель: Отже для подальшої роботи потрібно від кожної команди представити по 2 учасника, які будуть виконувати роль чорних та білих опонентів для команди-противника. (Обираються чорні та балі опоненти)

  Вчитель: А щоб ознайомити всіх присутніх з результатами своєї роботи, прочитайте інструкцію “Я повинен вміти”.

  (Учні читають на екрані монітора інструкцію “Я повинен вміти”. )

 5. Зібрати інформацію.
 6. Вивчити та проаналізувати інформацію.
 7. Відібрати найбільш важливу інформацію.
 8. Презентувати підсумки роботи.

  Вчитель: Під час роботи над проектом у нас сформувались групи експертів, які на чолі з координатором групи вибрали собі відповідні завдання. Пропоную кожній групі одним реченням пояснити свій вибір. (Звучать відповіді учнів.)

  Вчитель: А тепер переходимо до презентації ваших підсумків роботи. ( Учні презентують свою роботу)

  ІV етап. Оціночно-рефлексійний.

  Робота творчих груп оцінюється за допомогою таблиці.

  № групи___

  Оцінка роботи

  Оцінка захисту

  Середній бал

  Прізвище та ім’я учня

  Самостійність проекту

  Рівень творчості

  Оформлення проекту

  Присутність на заняттях, де обговорювався проект

  Обсяг і глибина знань з теми

  Повнота відповідей

  Координатори виставляють до аркушів оцінювання оцінки учасникам групи, а члени групи координатору.

  V етап.Підсумок.

  (Вчитель пропонує учням дати відповіді на запитання.)

 9. Презентацію роботи якої групи вважаєте кращою?
 10. Хто з учнів був найбільш активним в групі, в класі?
 11. Чим робота була корисною?
 12. Чи була робота для вас цікава?

  VІ етап.Домашнє завдання.

  Провести самоаналіз знань та доповнити наш проект.

  ІІ етап. Конструктивний.

  Планування реалізації проекту

  № п/п

  Що потрібно зробити перед початком проекту?

  Хто це зробить або допоможе зробити?

  Коли це слід зробити?

  Придбати/позичити необхідні пристрої, ( сканер, проектор, тощо)

  Учитель інфороматики

  При підготовці до проекту

  Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці

  Учитель інформатики

  На початку роботи над проектом

  Знайти та зібрати книги, що будуть використовуватись у вашому Проекті

  Учитель та учні

  Перед початком роботи над проектом та під час роботи

  Налагодити зв’язок з командою-партнером (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту

  Учитель та учні

  Перед початком роботи над проектом та під час роботи

  Провести додаткове заняття з класом

  Учитель інформатики

  На початку роботи над проектом

  Отримати допомогу від інших організацій (батьківської ради, місцевої спільноти, місцевої та шкільної ради)

  Директор, вчитель інформатики, класний керівник

  Перед початком роботи над проектом та під час роботи

  Розмістити статтю у шкільній газеті

  Учні

  По закінченню роботи над проектом

  Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу

  Учні

  По закінченню роботи над проектом

  Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту

  Учитель інформатики

  Перед початком роботи над проектом та під час роботи

  Запросити директора школи, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою учнів

  Учитель інформатики

  По закінченню роботи над проектом


завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,651sec