Підсумковий урок по темі «Класи неорганічних сполук. Фізичні і хімічні властивості оксидів, кислот»

Підсумковий урок по темі «Класи неорганічних сполук. Фізичні і хімічні властивості оксидів, кислот»

Варіант 1

І рівень

1. Вкажіть формулу сульфатної кислоти:

А) H2SO3;  Б) H2SO4;  В) H2S;  Г) H2SiO3.

2. Вкажіть, які властивості належать оксидам із йонною будовою:

А) розчиняються у воді, мають високі температури плавлення;

Б) не розчиняються у воді, мають високі температури плавлення;

В) не розчиняються у воді, мають низькі температури плавлення;

Г) розчиняється у воді, мають низькі температури плавлення.

3. Вкажіть сполуку, яка не взаємодіє з хлоридною кислотою:

А) залізо;  Б) натрій оксид;  В) кальцій гідроксид;  Г) калій сульфат.

4. Вкажіть у який колір забарвлюється лакмус у розчині сульфатної кислоти:

А) червоний;  Б) рожевий;  В) жовтий;  Г) синій.

ІІ рівень

5. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його формулою:

1) кислотний;                     А) Fe2O3;

2) основний;                        Б) SO3;

3) амфотерний.                   В) FeO;

Г) SiO2.

6. Віднайдіть відповідність між типом реакції та схемами рівнянь реакцій:

1) заміщення;                      А) Zn + H3PO4 ®;

2) обміну.                             Б) Fe(OH)2 + SO3 ®;

В) MgO + HCl ®;

Г) HBr + Al ®.

7. Запропонуйте розташування металів у порядку зменшення активності

взаємодії із кислотами:

А) Mn;  Б) Mg;  В) Fe;  Г) Sn.

ІІІ рівень

8. Закінчіть рівняння реакцій, якщо це можливо. Вкажіть загальну суму

коефіцієнтів у рівнянь реакцій, що відбуваються.

А) CaO + SO3 ®;  Б) NaOH + HCl ®; В) Cu + H2SO4 ®;

Г) CaSO4 + HCl ®;   Ґ) CuO + HBr ®.

9. Вкажіть кількість речовини натрій оксиду, якщо внаслідок взаємодії його

із  сульфур ( VІ ) оксидом утворилося 3 моль солі.

А) 1 моль;  Б) 1,5 моль;  В) 3 моль;  Г) 6 моль.

ІV рівень

10. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Вкажіть загальну суму

коефіцієнтів реагентів.

Na ® Na2O ® NaOH ® Na2SO3.

11.  Вкажіть масу ортофосфатної кислоти, що потрібна на нейтралізацію

5 г барій гідроксиду.

А) 1 г;  Б) 2 г;  В) 4 г;  Г) 5 г.

 

Варіант 2

І рівень

1. Вкажіть формулу основного оксиду:

А) Al2O3;  Б) CO2;  В) CaO;  Г) SO2.

2. Вкажіть сполуку, яка не взаємодіє з сульфур ( VІ ) оксидом:

А) MgO;  Б) H2O;  В) Fe(OH)2;  Г) CO2.

3. Вкажіть фізичні властивості кислот:

А) мають низькі температури плавлення, майже всі за звичайних умов є рідини;

Б) мають високі температури плавлення, майже всі за звичайних умов є рідини;

В) мають низькі температури плавлення, майже всі за звичайних умов є газами;

Г) мають низькі температури плавлення, майже всі за звичайних умов є рідини;

4. Вкажіть рівняння реакції нейтралізації:

А) Na2O + HCl = NaCl + H2O;        Б) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + H2O;

В) 2 KOH + CO2 = K2CO3 + H2O;   Г) BaO + 2 HBr = BaBr2 + H2O.

ІІ рівень

5. Запропонуйте відповідність між класифікацією кислоти та її назвою:

1) одноосновна;                           А) хлоридна кислота;

2) двохосновна;                            Б) сульфатна кислота;

3) трьохосновна.                          В) нітритна кислота;

Г) ортофосфатна кислота.

6. Віднайдіть відповідність між типом реакції та схемами рівнянь реакцій:

1) заміщення;                             А) K2O + H3PO4 ®;

2) обміну.                                    Б) Mg(OH)2 + HI ®;

В) Fe + HCl ®;

Г) Mg + H2SO4 ®.

7. Запропонуйте розташування металів у порядку збільшення активності

взаємодії із кислотами:

А) Zn;  Б) Cr;  В) Na;  Г) Ni.

ІІІ рівень

8. Запишіть рівняння реакцій, якщо це можливо, між хлоридною кислотою та

речовинами: барій гідроксид, срібло, кальцій сульфіт, ферум ( ІІ ) оксид,

карбон ( ІV ) оксид. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянь реакцій,

що відбуваються.

9. Вкажіть кількість речовини фосфор ( V ) оксиду, який про взаємодіяв із

4 моль води.

А) 1 моль;  Б) 1,3 моль;  В) 2 моль;  Г) 2,3 моль.

ІV рівень

10. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Вкажіть загальну суму

коефіцієнтів реагентів.   P ® P2O5 ® H3PO4 ® Ca3(PO)4.

11. Вкажіть об’єм карбон ( ІV ) оксиду, що виділиться внаслідок взаємодії

10 г кальцій карбонату із сульфатною кислотою.

А) 22,4 л;  Б) 2,24 л;  В) 4,48 л;  Г) 44,8 л.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Підсумковий урок по темі «Класи неорганічних сполук Фізичні і хімічні властивості оксидів, кислот» (26.5 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,504sec