Підсумковий урок із теми «Многогранники»

УРОК №14

ТЕМА. Підсумковий урок із теми «Многогранники»

Мета: повторити, систематизувати, узагальнити знання учнів по даній темі. Систематизувати вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач, передбачених програмою.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок..

Обладнання та наочність: підручники, конспекти№1 – №10, моделі фігур.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Одержання інформації від чергових про відсутніх на уроці. Перевірка готовності учнів до уроку. Налаштування на роботу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Оскільки письмові вправи домашньої роботи відтворювали ситуації, аналогічні до розглянутих на попередньому уроці, то правильність розв’язування перевіряється за готовими рисунками у вигляді усних вправ.

З метою перевірки засвоєння теоретичного матеріалу можна провести тестову роботу з подальшою перевіркою та обґрунтуванням.

Тестова робота

 1. Яке з наведених тверджень стосовно правильних многогранників неправильне?

  А) Тільки у трьох правильних многогранників гранями є правильні трикутники.

  Б) Тільки в одного правильного многогранника гранями є квадрати.

  В) Тільки в одного правильного многогранника гранями є правильні шестикутники.

  Г) Тільки в одного правильного многогранника гранями є правильні п’ятикутники.

2. Який правильний многогранник має вісім граней?

а) куб, б) октаедр, в) додекаедр, г) ікосаедр.

3. Який правильний многогранник має шість ребер?

а) тетраедр, б) октаедр, в) додекаедр, г) ікосаедр.

4. Який правильний многогранник має 20 вершин?

а) тетраедр, б) октаедр, в) додекаедр, г) ікосаедр.

5. У якого правильного многогранника сума плоских кутів при одній вершині дорівнює 240º?

а) куб, б) октаедр, в) додекаедр, г) ікосаедр.


ІІІ. Формулювання мети й завдань уроку

Оскільки урок є останнім, підсумковим, то увагу приділяємо повторенню, узагальненню й систематизації знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення даної теми.


ІV. Повторення та систематизація знань

Можна розпочати урок з традиційного фронтального опитування за контрольними запитаннями до теми.

Контрольні запитання

 1. Сформулюйте означення двогранного кута. Що таке лінійний кут двогранного кута?
 2. Сформулюйте означення тригранного кута, його граней і ребер. Поясніть, що таке плоскі і двогранні кути тригранного кута.
 3. Сформулюйте означення многогранника. Який многогранник називають опуклим? Що таке грань опуклого многогранника? ребро? вершина?
 4. Сформулюйте означення призми. Покажіть на моделі вершини, грані, ребра призми.
 5. Які види призм ви знаєте? Яку призму називають прямою? похилою? правильною?
 6. Як обчислити площу бічної поверхні призми, повної поверхні призми?
 7. Сформулюйте означення паралелепіпеда та його властивості. Який паралелепіпед називають прямокутним? Сформулюйте означення куба.
 8. Сформулюйте означення піраміди. Яку піраміду називають правильною? Що таке апофема правильної піраміди? Поясніть як знайти площу бічної поверхні піраміди, площу повної поверхні піраміди.
 9. Який многогранник називають правильним? Які види правильних многогранників ви знаєте?


V. Повторення і систематизація вмінь

Цей етап уроку проводять у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самостійно сформулювали та випробували узагальнену схему дій, якої вони будуть дотримуватися під час розв’язування типових задач.

Перед виконанням практичного завдання проводять роботу з виділення основних видів задач на застосування вивчених у темі понять. Такими видами можуть бути задачі:

 • на знаходження невідомих елементів призми;
 • на знаходження невідомих елементів піраміди;
 • на обчислення площ бічної та повної поверхонь призми;
 • на обчислення площ бічної та повної поверхонь паралелепіпеда;
 • на обчислення площ бічної та повної поверхонь піраміди.

Після складання переліку основних видів задач вчитель об’єднує учнів в робочі групи. Кожна група отримує завдання: «Скласти план розв’язання задачі…». На складання плану відведено час, за який учасники групи мають обговорити план розв’язання задачі, записати його у вигляді послідовних кроків, реалізувати та підготовити презентацію своєї роботи.

VII. Підсумки уроку. Рефлексія. Враження учнів про урок.

VIII. Домашнє завдання

Повторити зміст вивчених у ході засвоєння теми понять, вивчити складені на уроці схеми дій, розв’язати №5, №11, №31.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

УРОК №14 (75.5 KiB, Завантажень: 67)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,581sec