ПІДСУМКОВА ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА II СЕМЕСТР

ПІДСУМКОВА ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА II СЕМЕСТР

ВАРІАНТ 1

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («тан» чи «ні»)

1. Хромосоми стають помітними у світловий мікроскоп лише під час клітинного поділу.

2. Хемосинтезуючі організми мають хлорофіл.

3. У багатоклітинних водоростей тканин немає.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Хлоропласти містяться у клітинах:

а) рослин;  б) тварин;  в) грибів.

5. Клітини якої тканини здатні до скорочення:

а) нервової;         б) м’язової;         в) епітеліальної; г) сполучної.

6. Вкажіть, завдяки якому процесу з неорганічних сполук утворюються органічні:

а) фотосинтезу;   б) розщеплення.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незанінчене речення

7. Непостійні структури, які можуть зникати у процесі життєдіяльності клітини, –       …

8. Органи багатоклітинних організмів, які забезпечують розмноження, називають      …

9. Виникнення відмінностей у будові та функціях клітин, тканин та органів під час індивідуального  розвитку – …

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Як розмножуються клітини?

11. Які умови потрібні для здійснення фотосинтезу?

12. Які функції виконує нервова система у тварин?

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Вкажіть, в яких органелах клітини синтезуються вуглеводи:

а) мітохондріях;             г) на зернистій ендоплазматичній сітці;

б) клітинному центрі;    д) хлоропластах;

в) на незернистій ендоплазматичній сітці; е) лізосомах.

Розв’язування задач

14.    Пептид, що утворився внаслідок трансляції на основі фрагмента ІРНК будовою – ГУУ ГУА ГАА ГГГ, складатиметься з амінокислот:

а) Фен-Про-Глі-Сер;              в) Фен-Трп-Тре;              д) Вал-Вал-Глю-Глі.

б) Сер-Ала-Цис-Вал;              г)Тир-Про;

Дайте визначення

15. Що таке організм?

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. У чому складність боротьби з вірусними захворюваннями людини?

17. Що спільного та відмінного між процесами фотосинтезу та клітинного дихання?

18. Що спільного та відмінного у регуляції життєвих функцій організмів рослин і тварин?

 

ВАРІАНТ 2

I рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Віруси – це зовнішньоклітинні паразити.

2. У клітинах рослин фотосинтез відбувається у хлоропластах.

3. Органи багатоклітинних тварин побудовані з тканин.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Вказати, який поділ відбувається у соматичних клітинах:

а) мітоз;     б) мейоз.

5. Кожна амінокислота кодується послідовністю нуклеотидів:

а) 2;  б) 3;  в) 4.

6. Довільно скорочуються м’язи:

а) посмуговані; б) непосмуговані.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7. Постійні клітинні структури, які виконують певні функції, – ………

8. Етап синтезу білка, коли на матричній ДНК синтезується молекула іРНК, – це – ……..

9. Здатність організмів протистояти збудникам захворювань і зберігати власну цілісність – це    …….

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Назвіть двомембранні органели клітин.

11. Яка енергія використовується автотрофними організмами для синтезу органічних сполук?

12. Які типи тканин розрізняють в організмі вищих рослин?

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Яке біологічне значення мейозу?

а) забезпечує видозміну спадкової інформації;

б) забезпечує утворення статевих клітин;

в) підтримує сталість каріотипу організмів, які розмножуються статевим шляхом;

г) забезпечує точний розподіл спадкової інформації між двома дочірніми клітинами;

д) підтримує сталу кількість хромосом в усіх дочірніх клітинах.

Розв’язування задач

14. Пептид, що утворився внаслідок трансляції на основі фрагмента ІРНК будовою – УУЦ УГГ АЦЦ УАА, складатиметься з амінокислот:

а) Фен-Про-Глі-Сер;    б) Сер-Ала-Цис-Вал;        в) Фен-Трп-Тре;

г)Тир-Про;                     д) Вал-Вал-Глю-Глі

Дайте визначення

15. Що таке система органів?

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Порівняйте рослинну і тваринну клітини. Зробіть висновок щодо причин подібності відмінності.

17. Охарактеризуйте етапи енергетичного обміну в багатоклітинних тварин.

18. Які органи і системи органів беруть участь у підтриманні гомеостазу тварин?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ПІДСУМКОВА ПИСЬМОВА РОБОТА ЗА II СЕМЕСТР (18.9 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,328sec