Підготовка до ЗНО: Вступ

Тема №1 Вступ

Капіталізм – суспільно – економічний лад, заснований на приватній власності на засоби виробництва та вільнонайманій робочій силі.

Модернізація – перехідний період від аграрно – ремісничого до індустріального суспільства (від франц. модерний – сучасний; зміни у відповідності з вимогами сучасності)

Трансформація – стійке перетворення

Українське національне відродження – культурно – політичний процес, у ході якого етнос (народ) починає відчувати себе як нація.

Нація – територіально – об’єднана етнічна спільнота, що усвідомлює історичну, культурну та економічну єдність, має спільне бачення майбутнього.

Індустріальне суспільство – стадія розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським,високий рівень промислового виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією використанням досягнень науково – технічного прогресу, що зумовлює великі якісні зміни і в інших сферах суспільного життя – соціально – побутовий, політичний, культурно – духовний.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,303sec