Підготовка до ЗНО: Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці ХVІ – у першій половині ХІХ ст..

Тема №2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії наприкінці ХVІ – у першій половині ХІХ ст..

 

  1. Українські землі у складі Російської імперії, адміністративно – територіальний устрій та регіональний поділ.

Уніфікація – зведення різноманітних проявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імперською владою зразків.

Адміністративнотериторіальний устрій – поділ території на певні частини з метою побудови державних органів влади та управління на місцях.

Губернія – вища адміністративно – територіальна одиниця.

Повіт – адміністративно – територіальна одиниця, яка являла собою округи, якими управляли воєводи

Бюрократизація – посиленні ролі чиновників, за допомогою яких імперські уряди управляли населенням, визволяючи його будь – яких елементів самоврядування.

Денаціоналізація – налагодженні мови пануючої нації, поглинанні національних культур її культурою.

Дискримінація – умисне применшення прав, переваг одних осіб, організацій чи держав порівняно з іншими особами, організаціями чи державами.

Відхожий промисел – сезонна робота в містах, с/г районах, куди ішли селяни, залишаючи на певний час своє господарство.

Рекрутчина – зобов’язання населення податних станів (селян, міщан) поставляти в армію новобранців – рекрутів, а від дворян – офіцерів.

Товарно – грошові відносини – ринкові відносини, пов’язані з купівлею проданих товарів, товарооборотом.

Мануфактура – велике підприємство, де переважно застосовується ручна праця найманих працівників і спостерігається широке застосування систему поділу праці.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,507sec