Підготовка до ЗНО: Україна в роки Першоїсвітовоївійни. Початок українськоїреволюції.

Україна в роки Першоїсвітовоївійни. Початок українськоїреволюції.

Автономія –самоврядуванняпевноїчастинидержави, щоздійснюється в межах, передбаченихконституцією.

Анексія –насильницькезахоплення державою територіїіншоїдержави і включеннядо складу своєї.

Антанта –військово-політичний блок, до складу якого входили Велика Британія, Франція, Росія.

Антагонізм –непримиреннасуперечність.

Антивоєннийрух –масовийрухрізнихверствсуспільства, спрямований на відверненнявійни як засобувирішеннязовнішньополітичнийпитань.

Асиміляторськаполітика –шовіністичнаполітика, спрямована на знищеннянаціональнихособливостейпригніченихнародів шляхом примусовогонав’язуванняїммови, культури, релігіїпанівноїнації.

Геополітичніплани –позначеннягеографічнихчинників на перспективизовнішньоїполітикидержави.

Депортація –примусовевиселення з місцяпостійногопроживання особи чигрупиосіб, частининаселення, визнанихправлячим режимом соціальнонебезпечними.

Імперія – велика держава, яка утворилася шляхом завоювань.

Контрибуції –примусовігрошовічинатуральністягнення з населення, якіпроводятьвійськаоднієї з воюючихсторін на захопленійтериторії противника.

Національна демократична революція –докоріннізміни в суспільстві, якіспрямовані на досягненнянаціональноїнезалежності й демократизації та відбуваються за активноїучастіширокихверствнаселення, що у свою чергу, накладаєвідбиток на хід і формиборотьби, вимоги та кінцевірезультатируху.

Національно-визвольнийрух – боротьба, спрямована на ліквідаціюіноземногопанування і досягненнянаціональноїнезалежності, яка має культурно-просвітницьку, мирнуабозбройну форму.

Окупація – тимчасовезахопленнязбройними силами однієїдержавитериторіїіншоїдержави.

«Окопнавійна» – війнапозиційна, без масштабнихнаступальнихоперацій.

Політична криза – ускладнення в суспільно-політичномужиттікраїни, якіхарактеризуються частою зміноюорганівуправління, зростаннямполітичноїактивностінаселеннявнаслідокпогіршенняйогосоціального становища, наростаннясуперечностей у суспільстві.

Революція – докорінний переворот у різних сфера життясуспільства(соціальний, політичний, технологічний, науковий та ін.).

Репарація – повнеабочастковевідшкодуваннязбитків, завданихдержаві, що перемогла увійні, за рахунокпереможеноїдержави.

Суверенітет – незалежневід будь-яких сил, обставин і осіб верховенство; незалежністьдержави у зовнішніх і внутрішніх справах.

Світовавійна – суспільно-політичнеявище, щохарактеризуєтьсязбройнимпротистояннямпровіднихкраїнсвіту та залежнихвід них держав, збройнимидіями, якіохоплюютьзначнутериторію та великукількість людей і супроводжуютьсягігантськимилюдськими жертвами, руйнуваннями.

Троїстий союз – військово-політичний блок до складу якого входили Німеччина, Австро-Угорщина й Італія( спрямованийпротиФранції таРосії).

Універсал –звернення, закон, постанова верховноївлади.

Федерація –державнийустрій у формісоюзноїдержави, за якими члени федерації (республіки, штати, землі, тощо) залишають за собою повнийполітичнийсуверенітет.

Список скорочень

УСС – Українські січові стрільці

ГУР – Головна українська рада

СВУ – Союз визволення України

УЦР – Українська Центральна Рада

ТУП – Товариство українських поступовців

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія

УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів

УПСФ – Українська партія соціалістів-федералістів

УДХП – Українська демократична-хліборобська партія

УНП – Українська народна партія

УПСС – Українська партія соціалістів-самостійників

Персоналії

Кирило Трильовський (1864-1941) –українськийгромадсько-політичний діяч , адвокат , публіцист , видавець . Організатор січового та стрілецького руху на західних землях України. У1912 році став генеральним отаманом об ‘єднаних

” Січей “.Входив до складу Головної Української Ради , створеної на початку Першої світової війни. Очолив Бойову управуУСС. Автор історичних нарисів : ” Російська цариця Катерина II ,”Про Велику французьку революцію”.

Андрій В’язлов(1862-1919) -український громадсько-політичний,державний діяч. Народився на Волині. У 1906р.-депутат Державної думи, належав до Української парламентської фракції. Входив до Товариства українських поступовців. З 1917р. входив до Української партії соціалістів-федералістів. У жовтні-листопаді 1918р.-міністр юстиції Української Держави.У1919р. очолив українське відділення Міжнародного Червоного Хреста. Помер у

Кам’янці- Подільському.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,311sec