Підготовка до ЗНО: Україна в роки Другої світової війни 1939 – 1945.Вітчизняна війна 1941 – 1945.

Тема №1 Україна в роки Другої світової війни 1939 – 1945.Вітчизняна війна 1941 – 1945.

 

Велика Вітчизняна війна (22 червня 1941 р. – 9 травня 1945 р.)

– війна СРСР
проти збройної агресії Німеччини та її союзників (Італії, Угорщини, Румунії, Фінляндії, а з 1945 р. – Японії) за свободу і незалежність.

* Велика Вітчизняна війна – складова частина Другої світової війни.
Завершилася Велика Вітчизняна війна перемогою СРСР, вигнанням окупантів з території СРСР, капітуляцією Німеччини та її союзників.

З середини 90-х років XX ст. Велику Вітчизняну війну багато які історики стали називати радянсько-німецькою війною.

Вермахт

  • збройні сили фашистської Німеччини, створенні 1935 року.


Війна

– організована збройна боротьба між державами,
групами держав, класами, націями,
верствами та іншими соціальними групами з метою досягнення певних політичних, економічних, територіальних та ін. цілей. Це продовження політики
силовими, насильницькими засобами. Крім збройної боротьби, під час воєнних конфліктів вдаються до інших форм політичної, економічної та ідеологічної протидії. Тут і розрив дипломатичних відносин, блокада, диверсії, певні прийоми морального тиску, організаційного розкладу армій та тилу противника тощо. Війна – це складне соціальне явище, яке відбиває стан існуючих соціальних відносин, особливості попереднього розвитку суспільства. Розрізняють війни визвольні та загарбницькі, локальні (регіональні) та світові, двосторонні та коаліційні, такі, що ведуться із застосуванням звичайної зброї або засобів масового знищення.

Воєнний стан

– особливий стан в країні чи окремих її частинах, встановлюваний зазвичай рішенням вищих органів державної влади за виняткових обставин (війна, революція, стихійні лиха і т.п.).

* Під час воєнного стану влада в державі переходить до військових органів -військових рад і командування. Військова влада може покладати на громадян обов’язки, не передбачені законами мирного часу, забороняти мітинги, демонстрації, проводити обшуки, арешти, слідкувати за дотриманням законності, передаючи справи про порушення законів у військові трибунали без дотримання звичайних формальностей).

Графіка

– вид образотворчого мистецтва, що базується на рисунку, але має специфічні зображувальні засоби: лінія, штрих і пляма у взаємодії з незайманим (білим, кольоровим).

 

ГУТАБ

(рос. ГУЛАГ)

– Головне управління таборів, що існувало в СРСР.

Документальне кіно

– вид кіномистецтва, матеріалом для якого є зйомки дійсних подій.


Друга світова війна 1939 — 1945 рр.

– війна між коаліцією
фашистських держав (Німеччина, Італія, Японія) та їхніми союзниками з однієї сторони і Великобританією, Францією, СРСР, США та їхніми союзниками з іншої сторони. Усього в Другій світовій війні брала участь 61 держава світу.

* Розв’язала Другу світову війну Німеччина, напавши 1 вересня 1939 р. на Польщу. СРСР вступив у Другу світову війну 22 червня 1941 р. у зв’язку з нападом на його територію Німеччини та її союзників. Завершилася Друга світова війна 2 вересня 1945 р. поразкою коаліції фашистських держав та їхніх союзників.

Евакуація

– виведення з місцевості, що перебувала під загрозою нападу ворога, у тил населення, поранених, а також матеріальних засобів.

Коаліція

– 1) політичний або воєнний союз держав, що домовилися про спільні дії з певних питань міжнародних відносин (наприклад, антифашистська (антигітлерівська) коаліція держав під час Другої світової війни 1939 – 1945 рр.); 2) угода кількох політичних партій про створення уряду з представників цих партій (так званий коаліційний уряд).

Колабораціонізм

– добровільне співробітництво окремих груп чи прошарків населення із загарбниками на територіях окупованих ними країн.

Комендантська година

– (заборонений час) – заборона перебувати на вулицях та в громадських місцях людям, які не мають відповідного дозволу в певний час доби (зазвичай вночі), з метою встанов – лення і підтримки порядку, зменшення кількості жертв у час надзвичайного стану та в воєнний час. За дотриманням заборони стежать спеціально виділені для цієї мети підрозділи військ або органи внутрішніх справ країни.


Контрнаступ


– наступальна операція військ, мета якої – зрив наступу або послаблення сили першого удару противника, що підготувався до наступу.


Контрудар

– удар, який завдають війська в ході оборонного бою по угрупуванню противника, яке

вклинилося в оборону або прорвалося в глиб її.


Конфіскація


– примусове та безоплатне вилучення майна, грошей у приватної особи на користь держави як санкція на правопорушення.


Концентраці́йний та́бір

  – табір-в’язниця для військовополонених і цивільних у воєнний час або у країнах з тоталітарним режимом.


Культура


– виховання, освіта, розвиток. Сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства.

Мілітаризація

–    підпорядкування всіх сфер життєдіяльності суспільства воєнним
цілям; застосування форм і методів воєнної організації в різних галузях
суспільно-економічного життя.

Мілітаризм

–    комплекс економічних, політичних, ідеологічних засобів, спрямованих
на підготовку до війни шляхом збільшення і зміцнення збройних сил, ство-
рення нових озброєнь, удосконалення напрямків господарської діяльності,
необхідних для воєнних приготувань.

Мобілізація


– переведення збройних сил держави, промисловості, транспорту та інших галузей економіки на воєнний стан.

Модернізація

– зміни відповідно до новітніх, сучасних вимог, що охоплюють всі сфери життєдіяль- ності суспільства.

Надзвичайний стан

– особливий правовий режим в країні, який запроваджується на певний період через виняткові обставини і допускає застосування особливих заходів для підтримки порядку (введення комендантської години, патрулювання, розширення компетенції
органів влади і управління аж до скасування чинного законодавства тощо).

Народне ополчення у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 рр.,

добровольчі військові і воєнізовані формування з осіб, що не підлягали першочерговому заклику по мобілізації, що створювалися в допомогу Червоній Армії; одна з форм участі радянського народу в озброєній боротьбі проти німецько-фашистських загарбників.

Наука

1) сфера людської діяльності, функція якої – вироблення і теоретична систематизація об’єктивного знання про дійсність, одна з форм суспільної свідомості; включає як діяльність щодо одержання нового знання, так і її результат – сукупність знань, що лежить в основі картини світу; 2) позначення окремих галузей наукового знання.

НКВС

– народний комісаріат внутрішніх справ. (З 1946 р. – Міністерство внутрішніх справ).

Німе́цько-радя́нська війна́ (також
наци́стсько-радя́нська війна́) — збройний – конфлікт між Німеччиною та СРСР, що тривав з 22 червня
1941 року по 9 травня
1945

року. Складова Східноєвропейського театру воєнних дій Другої світової війни. В німецькій історіографії отримала назву Східного фронту а в радянській — Великої Вітчизняної війни . У конфлікті на боці Німеччини виступили Італія, Угорщина, Румунія, Хорватія, Болгарія, Словаччина і Фінляндія.

«Новий порядок»

– окупаційний режим, установлений країнами-агресорами в за-зойованих країнах під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Зміст «нового прядку»: ліквідація незалежності й суверенітету, усіх демократичних і соціальних завоювань, варварська економічна експлуатація та сваволя окупантів, здійснення німецькою окупаційною владою расової політики знищення «неповноцінних народів».

Окупація

– тимчасове захоплення збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави.

Окупанти

– ті, хто здійснюють окупацію, беруть в ній участь; загарбники.

Освіта

– процес і наслідки засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності.

Остарбайтери

– робітники походженням із Східної Європи, яких примушували працювати на

підприємствах та у сільському господарстві Німеччини й Австрії в період Другої світової війни.


ОУН (Організація українських націоналістів)

– політична організація, створена в 1929 р, під керівництвом Є. Коновальця. Головна мета ОУН – створення незалежної української держави. В 1929 – 1941 рр. ОУН діяла на території Західної України. У 1941 – 1943 рр, підпільні організації ОУН з’явилися в Лівобережній Україні, на Сході, Півдні. Здя здійснення головної мети ОУН використовувала різні методи, у тому шслі і терор, збройну боротьбу, намагалася одержати підтримку Німеччини.

Пакт

– договір, угода, у міжнародному праві одна з назв договору міжнародного, який має велике політичне значення.

Пакт Молотова — Ріббентропа або договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом

 — розрахований на 10 років міждержавна угода, підписана в перші години 24 серпня 1939 року (у документі зазначена дата 23 серпня) у Москві міністром закордонних справ Німеччини
Йоахимом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР
В’ячеславом Молотовим у присутності посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга та члена Політбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), члена Виконавчого комітету Комінтерну
Йосипа Сталіна.

Партизани

– учасники партизанського руху – одного з видів боротьби народу за свободу і незалежність своєї Батьківщини або за соціальні перетворення, яка ведеться на території, зайнятій противником, у різних формах: збройна боротьба, саботаж, диверсії, агітація .

Патріотизм

– любов до Вітчизни (Батьківщини), відданість їй, прагнення своїми діями служити її інтересам.

План «Барбаросса»


– кодова назва плану воєнної операції фашистської Німеччини проти СРСР, згідно з яким війна проти СРСР повинна була стати «блискавичною», тобто закінчитися перемогою в дуже короткий термін, до того як супротивник зможе мобілізувати та розгорнути свої головні сили.

План «Ост»

 – секретний план уряду Третього Рейху, », який пердбачав такі заходи:

– германізацію та колонізацію території Східної Європи, у тому
числі й українських земель;

– фізичне знищення частини слов’янського населення;

– перетворення найвитриваліших і здорових представників слов’янства на рабів;

– масовий терор проти євреїв та циган; холокост;

– масову депортацію населення Західної України до Сибіру.

Плацдарм

– місце для збору війська.

Превентивна війна

– початок військових дій, мета яких, нанесення удару на випередження для перешкоджання очікуваної агресії з боку вірогідного противника.

Полк

– військова частина.

Публіцистика

– вид літературної творчості, метою якої є висвітлення актуальних суспільно – політичних та інших проблем сучасності.


Райхскомісаріа́т Украї́на

– адміністративне утворення, що охоплювало частину сучасних українських та білоруських земель у 1941 – 1944 роках. Контролювалося і підпорядковувалося нацистській Німеччині, проте не входило до її складу. Фактично Райхскомісаріат був колонією Третього Рейху.


Резидент

– таємний уповноважений іноземної розвідки, який на території даної держави спрямовує діяльність своїх агентів.

Реконструкція

– це корінна реорганізація, поліпшення чого-небудь, перебудова з новими принципами.


Репатріація


– повернення до держави її громадян, які з якихось причин раніше її залишили: військовополонених, біженців, емігрантів.


Рейд

– стрімкий рух і бойові дії в тилу противника частин, підрозділів, з’єднань або партизанських загонів і має метою завдання удару по живій силі і техніці противника, руйнування об’єктів тилу, відволікання сил ворога, організацію та підтримку партизанського руху.


Рейкова війна»


 – операція радянських партизанів у період з З серпня до середини вересня 1943 в тилу німецьких військ на території Росії, Білорусії та частини України з метою одночасного масового зруйнування залізничного полотна та станційних споруд.


Рейхстаг

– у 1919 – 1933 рр. нижня палата парламенту в Німеччині. Після приходу до влади фашистів (1933 р.) рейхстаг зберігався лише формально, а у 1945 р. був ліквідований.


Русифікація

– комплекс заходів, спрямованих на витиснення української мови і культури (або мови та культури інших народів) повсюдним введенням російської мови і культури, що вживалися на українських землях, які знаходилися в складі Російської імперії, СРСР
з ініціативи правлячих кіл.


Рух Опору

– антифашистський рух під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.), в якому брали широку участь усі верстви населення окупованих країн, а також населення самих країн фашистського блоку (Болгарія, Італія, Німеччина); характер руху — патріотичний, демократичний; прогресивний, інтернаціональний.


Сатира

– особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в гостро осудливому осміюванні негативного.


Світова війна

– суспільно-політичне явище, що характеризується збройним протистоянням провідних країн світу та залежних від них держав, воєнними діями, що. охоплюють значну територію та велику кількість людей і супроводжуються великими людськими жертвами та руйнуваннями.


«Східний вал»

– стратегічний оборонний рубіж німецьких військ, фашистські укріплення на правому березі Дніпра.

Та́ктика спа́леної землі́ 

– метод ведіння війни за допомогою знищення всього корисного, того що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення — на території, що може бути зайнятій противником. До цього відносять знищення запасів харчових продуктів та врожаю, забруднення або отрута джерел питної води, знищення інфраструктури — шляхів та засобів транспорту, техніки, будівель та житла, іноді навіть цілих міст.


Українське питання

у вузькому розумінні — це питання про місце і роль українського чинника у внутрішньому житті держав, до складу яких входили українські землі, у широкому — це питання про умови і механізм возз’єднання українських земель та про створення власної української держави


УПА (Українська повстанська армія)

– армія, створена в 1942 р. зі збройних загонів ОУН. Командуючий УПА (з 1943 р.) – Роман Шухевич (Т. Чупринка).

Фашизм

– злочинна ідеологія і практика, заснована на ідеях «расової вищості», крайнього націоналізму, «звільнення життєвого простору для представників вищої раси», воєнної експансії, культу вождя (фюрера, дуче, каудільйо та ін.).

Холокост

– загибель значної частини єврейського населення Європи в ході систематичного переслідування і знищення його нацистами в Німеччині й на захоплених територіях у 1933-1945 рр.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,682sec