Підготовка до ЗНО: Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії.

Тема3. Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії.

Північна війна 1700-1721 рр. – війна Російської державизі Швецією за вихід у Балтійське море, в якій у різний час проти Швеції воювали інші європейські держави (Данія, Річ Посполита, Саксонія, Пруссія та ін.).

Полтавська битва 1709 р. –велика битва між шведською армією і московськими військами 27.06.1709 року біля міста Полтави під час Північної війни 1700-1721 рр.

Карл ХІІ (1682-1718 рр.) – король Швеції (1697-1718), визначний полководець.

Петро І (1672-1725 рр.) – російський цар (імператор) з 1682 до 1725 року. Був ініціатором цілого ряду реформ (органів влади, в галузі культури, економіки та ін.), які сприяли зміцненню Російської імперії.

Олександр Меншиков  (6(16).11.1673 — 12(23).11.1729) — російський державний і військовий діяч, князь (1707),генералісимус (1727).

Кость Гордієнко (р. н. невід.-09.05.1733 р.) – кошовий отаман Запорізької Січі (1702-1728 рр., з перервами). В березні 1708 року на чолі восьмитисячного загону запорожців приєднався до військ І. Мазепи.

Батурин – резиденція гетьманів Лівобережної України (Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи) в 1669-1708 рр.

Чортомлицька Січ – наприкінці 16 – на початку 18 століття існувала на о. Чортомлик (Базавлук) при впадінні в Дніпро протоки Чортомлик. У травні 1709 р. була зруйнована московськими військами.

Городові козаки – офіційна назва козацького стану, яка вживалась на Україні з серед. 17 – до 80-х рр. 18 ст. городові козаки проживали не на Січі, а на волостях, або на городах, тобто на землях, що були під владою місцевої адміністрації.

Компанійські полки – вільнонаймані («охотницькі») кінні полки у Гетьманщині, створені в 6070-х роках 17 століття гетьманським урядом. Виконували військово-політичні функції, несли сторожову та розвідувальну службу, а також брали участь у військових діях.

 

Тема 4. Козацька Україна після Полтавської битви.

Бендери – місто в Придністров’ї.

Пилип Орлик (1672-1742 рр.)  — український політичний, державний і військовий діяч,Гетьман Війська Запорозького у вигнанні (17101742), поет, публіцист. Представник шляхетського роду Орликів (чеського походження). Один ізупорядників «Договорів і постанов» — конституційного акту, якийінодіназивають «першою в світіКонституцією», фактично  – козацького суспільного договору.

Конституція – основний закон держави, який має найвищу юридичну силу встановлює основи політичної, правової, економічної систем даної країни.

Терор – розправа з політичними противника шляхом насильства.

Репресії – система заходів, які передбачають усунення, ізоляцію, знищення політичних ворогів (справжніх або надуманих), конкуруючих соціальних груп чи прошарків, етнічних спільнот із метою встановлення панування або зламу опору.

Еміграція (від лат. «переселення») – від’їзд із батьківщини до інших країн.

Синод – духовна колегія – вищий керівний орган церкви після ліквідації Петром І 1721 року патріаршої форми управління Російською православною церквою.

 

«Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорізького» – документ, який пізніше дістав назву Конституція Пилипа Орлика — так звана «Бендерська конституція», яку інколи вважають першою українською Конституцією а також однією із перших конституцій у Європі. Нею він зобов’язувався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне й церковне відокремлення України від Росії у випадку, якщо він здобуде владу в Україні.

Прутський мирний договір (1711 р.) – підписаний Росією і Туреччиною. Відповідно до цього договору Росія віддавала Туреччині фортецю Азов, зобов’язувалася зруйнувати свої великі фортеці на Азовському морі і Дніпрі. Туреччина зобов’язувалася вислати з країни шведського короля Карла ХІІ і не перешкоджати відведенню російських військ у Росію.

Ніштадтський мирний договір (1721 р., серпень) – «вічний, істинний, непорушний мир на землі» Росії зі Швецією, підписаний від імені Росії Яковом Брюсом і від імені Швеції ЮганомЛілльенстедтом у фінському місті Ништадт (нині — Уусікаупункі). Завершив Північну війну і змінив російсько-шведський кордон, раніше закріплений Столбовським мирним договором від 1617 року.

Ієра́рх (від грец. hieróos священний, грец. archē влада) — загальненайменуваннясвященнослужителіввищого (третього) ступеня християнської церковної ієрархії (єпископ, архієпископ, митрополит, патріарх). В православнійцеркві вживаєтьсятакожнайменування — архієрей.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,482sec