Підготовка до ЗНО: Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-х р.р.)

Тема №2 Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-х р.р.)

Антигітлерівська коаліція


– військово-політичний союз держав і народів, які боролися в роки Другої світової війни проти блоку нацистської Німеччини, фашистської Італії, мілітаристської Японії та їхніх сателітів. Основні учасники антигітлерівської коаліції — Англія, Китай, СРСР, США та Франція.


Голод

– стан людини, у якому їй не вистачає їжі для здорового життя. Голод пов’язаний з умовами життя
людини. В сучасному світі, де людина отримує засоби існування від суспільства, голод — переважно суспільне явище і проблема.

Грошова реформа

 – це проведення деномінації грошей, вилучення з обігу знецінених паперових грошей, випуск нових грошових одиниць, зміна їх золотого вмісту з метою зміцнення грошової системи.

Депортація

– примусове, за наказом органів державної влади, виселення осіб чи груп населення, а інколи й народів, із місць постійного проживання.

Експорт

  – вивіз із митної території країни за кордон
товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення.


«Ждановщина»

– це ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946-1949 рр. у галузі науки, літератури, культури та мистецтва, в ході якої були піддані нищівній критиці діяльність інститутів історії України та історії української літератури, творчих спілок, редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури — письменників, композиторів, режисерів тощо (назва походить від прізвища секретаря ЦК ВКП(б) з питань ідеології її А. Жданова).


Закон «про п’ять колосків»

– репресивний радянський закон часів Голодомору. Повна назва: Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня
1932 р.

Ідеологія

– система поглядів та ідей, в яких усвідомлюються і оцінюються різні явища суспільного життя, а також містяться цілі (програми) соціальних перетворень.


Індустріалізація

– історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного до промислових способів суспільного виробництва, який проходить через машинну стадію виробництва товарів і послуг.

Ієра́рх

– загальне найменування священнослужителів вищого (третього) ступеня християнської церковної ієрархії (єпископ, архієпископ, митрополит, патріарх).


Колективіза́ція

– створення великих колективних господарств на основі селянських дворів.


Космополітизм


– теорія, що проповідує байдуже ставлення до Батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність, національну культуру й висуває ідею створення світової держави, встановлення світового громадянства.


Культурна революція

– у радянській історіографії докорінний переворот у духовному розвитку країни, складова соціалістичних перетворень; охоплює створення соціалістичної системи народної освіти і просвіти; перевиховання буржуазної і формування нової, соціалістичної інтелігенції; подолання впливу старої і утвердження марксистсько- ленінської
ідеології; створення соціалістичної культури;
перебудову побуту.


«Лисенківщина»


– специфічний період у сільськогосподарській і біологічній науці-й практиці, пов’язаний із проявом культу особи президента ВАСГНІЛ,
академіка АН УРСР Т.Лнсенка, у результаті якого було припинено перспективні наукові дослідження,


ООН (Організація Об’єднаних Націй)

– міжнародне співтовариство, утворене 24 жовтня 1945 р. з метою підтримки й зміцнення миру та безпеки у світі, розвитку дружніх взаємин між державами
й народами на засадах рівноправ’я, співпраці й суверенітету у розв’язанні проблем економічного, політичного, соціального, культурного, гуманітарного характеру, координації спільних дій у досягненні цих цілей.

Операція «Вісла»

– злочинний захід польського комуністичного режиму проти українського населення на окупованих Польщею українських етнічних землях 1947. Полягав у примусовій депортації українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на території у західній та північній частині Польської держави, що до 1945 належали Німеччині. Акт геноциду проти українського народу.


Організа́ція украї́нських націоналі́стів (ОУН)

– український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.. Заснована 3 лютого 1929 року, легалізована в Україні у 1993 році. ОУН виникла внаслідок об’єднання Української Військової Організації (УВО) та студентських націоналістичних спілок:


Групи Української Національної Молоді;


Легії Українських Націоналістів;

Союзу Української Націоналістичної Молоді.

У 1940 році ОУН розділилася на дві частини: старші, більш помірковані члени підтримали Андрія Мельника (ОУН-М), тоді як молодші і радикальніші члени – Степана Бандеру (ОУН-Б).

Радянізація

– це соціально-політичні, економічні перетворення в Західній Україні, що ґрунтувалися на моделі побудови соціалістичного суспільства в СРСР у 1930-ті рр. (індустріалізація, колективізація, культурні перетворення).

Репре́сії

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.

УГКЦ


– Українська греко – католицька церква.

ЮННР

Адміністрація допомоги і
відбудови Об’єднаних Націй.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,321sec