Підготовка до ЗНО: Україна в 1929-1938 рр

Тема 6. Україна в 1929-1938 рр.

Ворог народу – люди, які виступали проти ідеології правлячої партії. В сталінські часи таких політичних супротивників розшукували і ліквідували через вигадані обвинувачення у шпигунстві, диверсіях, злочинах, куркульстві, буржуазному націоналізмі та іншому.

Голодомор – соціально-економічне явище, що полягає в різкій недостачі продуктів харчування , загибелі населення від недоїдання. Трагічним для українського народу були голодомори 1921-1922 рр. і 1932-1933 рр., викликані як природними причинами (неврожаєм), так і політикою органів радянської влади. У 1921-1922 рр. виникненню голоду сприяла розруха, спричинена Громадянською війною 1918-1920 рр., продрозверстка, репресії проти селян, недостатня допомога голодуючим. У 1932-1933 рр. голод став наслідком колективізації , в ході якої відбувалися масові репресії проти селян , «розкуркулювання»; хлібозаготівель , проведених державою за завищеним планами , без врахування неврожаю; недостатньої допомоги голодуючим. В ці роки від голоду загинуло 3-3,5 млн. чоловік.

Індустріалізація – історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного до промислових способів суспільного виробництва, який проходить через машинну стадію виробництва товарів і послуг. В СРСР індустріалізація, як керована урядом зверху реформа , була оголошена і проведена в 30-х роках 20 ст.

Казарменний соціалізм – відчуження людей від власності (тотальне, абсолютне). Один із складників Сталінізму.

Колгоспи – колективні господарства (сільськогосподарські комуни , артілі, ТОЗи) , що являють собою кооперативні організації для ведення крупного сільськогосподарського виробництва на основі усуспільнених засобів виробництва і колективної праці. На території України колгоспи почали створюватися після встановлення радянської влади у1919р.

Колективізація суцільна – назва періоду колективізації з 1929 до 1932 р. У підсумку суцільної колективізації колгоспи стали єдиною формою організації сільськогосподарського виробництва , одноосібні господарства були знищені , проведене розкуркулювання. Суцільна колективізація проводилась із застосуванням репресій проти селян , насильно, супроводжувалася голодомором в Україні і ряді районів РСФРР у 1932-1933 рр.

Кооперація – 1.форма організації праці , при якій люди разом беруть участь в одному або в різних , але зв’язаних між собою процесах праці. 2. Добровільне об’єднання працівників (селян, робітників, службовців) у кооперативні організації для досягнення спільних цілей в економічній діяльності.

Криза хлібозаготівель – вважається чинником згортання політики НЕПу та початку прискореної колективізації на селі. Тривала 1927-1928 роки.

Культурна революція – встановлення контролю над духовним життям суспільства кожною людиною зокрема, а особлива увага зверталася до творчості письменників, вчених, музикантів, артистів, композиторів, художників. Слід було «творити» лише те, що відповідало ідеології РКП(б).

Куркуль – заможний селянин. Після соціалістичної революції 1917р. куркулі , які не підтримали встановлення радянської влади , систематично піддавалися репресіям, знищенню. Наприкінці 20-х на початку 30-х років ХХ ст. куркульство як соціальна верства перестало існувати, господарства куркулів були націоналізовані.

«Лікнеп» – ліквідація неписьменності; культурно-освітня кампанія, здійснювана більшовицькою партією у 20-30-ті роки ХХ ст., спрямована на подолання неписьменності серед широких верств населення, в першу чергу сільського.

МТС – машинно-тракторна станція; державне сільськогосподарське підприємство в СРСР, що забезпечувало технічну допомогу сільськогосподарською технікою і кадрами механізаторів колгоспам .

ОДПУ – об’єднане державне політичне управління.

Прискорена колективізація – політика ЦК ВКП(б) згідно якої в рамках першої п’ятирічки 1928-1932 рр. проголошувався курс на суцільну колективізацію.

П’ятирічки – централізовані державні перспективні плани, які були спрямовані на розвиток економіки, техніки, науки, освіти та культури в СРСР на п’ять років.

( Перша п’ятирічка – 1928-1933 рр.; друга п’ятирічка – 1933-1938 рр.;третя – 1938-1942 рр.;)

Розкуркулення – знищення заможних селян та їхніх господарств в ході колективізації в СРСР (див. куркуль) .

Русифікація – комплекс заходів, спрямованих на витиснення української мови і культури (або мови та культури інших народів) повсюдним введенням російської мови і культури, що вживалися на українських землях.

СВУ – Спілка визволення України; вигадана антирадянська організація для судового процесу з дискредитації української наукової інтелігенції. Під час судового процесу в 1930 році над «членами» СВУ було репресовано 474 особи.

Сталінізм – в широкому розумінні слід розуміти тоталітарну різновидність соціалізму казарменого типу. У вузькому розумінні – одноосібна влада і правління Йосипа Ісаріоновича Сталіна.

Стаханівський рух – масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників, який розгорнувся в СРСР після виконання понаднормового видобутку вугілля О. Стахановим.

Терор – політика залякування населення, нагнітання страху, розправи з політичними супротивниками аж до їхнього фізичного знищення, яка застосовується в державах з антидемократичним (тоталітарним) політичним режимом.

Тоталітарний режим – антидемократичний політичний режим, при якому органи державної влади контролює група людей – панівна еліта, організована в цілісний військово-бюрократичний апарат і очолювана лідером, яка цілком підпорядковує суспільство, його економічне, соціальне, ідеологічне, духовне і навіть побутове життя. При цьому демократичні свободи відсутні, застосовується терор проти населення, жорстоко придушуються будь-які спроби критики та опору режиму.

Тоталітарний терор – політика залякування радянських людей. Будь-яка людина в СРСР незалежно від соціального походження, заслуг перед державою радянською державою, приналежністю до комуністичної партії , могла стати жертвою тотального тероту.Лише Сталін був поставлений поза цим правилом.

Шахтинська справа – сфабрикований судовий процес над «шкідниками» у вугільній промисловості у Шахтинському районі Донбасу. Проходив 18 травня-6 липня 1928 року в Москві.

Штурмівщина – один із процесів у ході сталінської індустріалізації СРСР.Її спричинили нестача коштів та устаткування, брак кваліфікованих кадрів, загальна техніко-економічна відсталість.

ТЕМА 7. Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.

Денаціоналізація – політика, спрямована на позбавлення народу його власної культури та національного усвідомлення. Проводилася польським урядом у 20-х рр.. ХХ ст.., з метою запобігання національно-визвольним повстанням.

«Інтегральний націоналізм» – є одним із 5 типів націоналізму за термінологією КарлтонаГаєса. Ідеологічне обґрунтування діяльності ОУН становив «інтегральний» (або дієвий, чинний) націоналізм, засади якого розробив Дмитро Донцов. Нація оголошувалася Д. Донцовим абсолютною цінністю, а досягнення незалежності України – найвищою метою. Для досягнення цієї мети є прийнятним будь-які методи.

Карпатська Україна – 1. Автономна українська республіка, яка була створена в Закарпатті в 1938 р. у складі Чехословаччини , існувала до березня 1939 р. 2. Українська незалежна держава, проголошена в Закарпатті 15 березня 1939 р.

Москвофільство – течія, що виникла у Карпатській Україні, яка ґрунтувалася на помилковому переконанні, що русини – карпатоукраїнці – це власне частина російського народу, зденаціоналізованого під впливом історичних обставин.

ОУН – Організація українських націоналістів. Український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток. Заснована 3 лютого 1929 р. Очолив Є. Коновалець.

Пацифікація – офіційна назва масових репресій, проведених проти українського населення Галичини урядом Польщі восени 1930 р.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,740sec