Підготовка до ЗНО: Київська Русь за часів роздробленості. Галицько – Волинська держава.

Тема №3: Київська Русь за часів роздробленості. Галицько – Волинська держава.

Апсида – напівкруглий (іноді багатокутний) виступ у стінці церковної або античної будівлі.

Баскак – намісник хана Золотої Орди в підвладних країнах , котрий проводив облік населення і збирав данину.

Болеслав ІІ Хоробрий – польський король у 1058 – 1079 рр. Брав участь у двох походах на Київ.

Болотна руда – різновид залізняку, перемішаного з глинами, вапном, піском і органічними рештками.

Всеволод – останній з Ярославовичів. Період правління з1078 – 1093 рр. З його смертю скінчилось перше покоління спадкоємців Ярослава.

Ізяслав І Ярославич – київський князь у 1054 – 1078 рр. з перервами. Під час першого свого правління не видав киянам зброї на боротьбу з половцями, боячись повстання, що таки з цієї причини й спалахнуло.

Коаліція – об’єднання, союз для досягнення спільної мети.

Мономах Володимир – київський князь, який сидів на престолі з 1113 до 1125 р.

Святослав ІІ – най здібніший київський князь з усіх Ярославичів, кий правив у 1073 – 1076 рр.

Ставка – місце розташуваннявоєначальника та його полководців.

Окупація – тимчасове захоплення частини або всієї території однієї держави збройними силами іншої держави.

Пергамент – оброблена шкіра молодих тварин, що застосовувалась для письма до винайдення паперу.

Плінфа – тонка плитчаста цегла, яка слугувала старовинним будівельним матеріалом.

Половці – тюркський кочовий народ, який в ХІ – ХІІІ ст.. населяв степи між Дунаєм і Волгою, у тому числі Крим і басейн Дону та Сіверського Дінця.

Республіка ( від латин. «справа народу») – форма державного управління через обраних народом урядовців.

Тевтонський орден – католицький рицарсько – чернечий орден, започаткований у кінці ХІІ ст.. в Палестині під час хрестових походів.

Торки – тюркські племена, які кочували в південноруських степах у Х – ХІІІ ст..

Треполь – сучасне місто Трипілля на правому березі річки Стугна при впадінні її у Дніпро.

Федеративна монархія – сукупність самостійних чи напівсамостійних князівств, земель, що проводять незалежну політику.

Феодальна роздробленість – період розпаду єдиної держави на території, якими керують окремі правителі, князі. Характеризується зміцнення самостійності удільних князівств.

Чорні клобуки – історична назва політичного самоврядного об’єднання, що склалося не пізніше 1146 р. із залишків тюркських кочових племен – берендеїв, торків, печенігів, коуїв, турпеїв, каєпичів.

Чудь – давньоруська назва естів, і неслов’янських племен, що жили на північ від Київської Русі.

Ятвяги – литовське плем’я, що жило між річками Німан і Нарев.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,471sec