Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів     Д.І.Менделєєва.

Мета.Ознайомити учнів з формулюванням періодичного  закону  Д.І.Менделєєвим. Довести до їх розуміння суть закону, показати, що періодична система хімічних елементів –це графічне відображення періодичного закону, фундаментального закону природи. Сприяти розвитку у учнів логічного та абстрактного мислення.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів   Д.І.Менделєєва.

Форми і методи роботи: інтерактивна технологія (метод „відкритий мікрофон).

Тип уроку: закріплення знань, умінь та навичок.

Хід уроку.

I.     Організаційний етап.

ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. Запитання „Відкритого мікрофону”

1. За якими ознаками окремі хімічні елементи обєднуються у групи?

2. Яку закономірність виявив Д.І.Менделєєв у світі хімічних елементів?(періодичність)

3.Що обрав за основу систематизації  хімічних елементів Д.І.Менделєєв (так само, як і раніше лотар Мейє) ? (відносну атомну масу)

4. У простих речовин , утворених елементами  головної підгрупи  VІІ групи, в міру  збільшення порядкового номера елемента  температура кипіння: 1)підвищується; 2)знижується; 3)залишається сталою;  40спочатку підвищується, а далі знижується.

5. До якої групи належать галогени?

6. Перелічіть представників групи галогенів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Періодичний закон.

Коли  простежити зміну  властивостей усіх елементів, то виявиться, що  в ряду елементів, розміщених у порядку зростання їхніх відносних атомних мас, властивості змінююься від металічних до неметалічних , а в складних речовин – від основних до кислотних. Формальна валентність елементів за Оксигеном зростає від  1 до 7, а за Гідрогеном – зменшується від 4 до 1. Так  Д.І. Менделєєв  виявив повторення однакових ознак у світі хімічних елементів  і назвав цю закономірність періодичністю. Виявлену закономірність він сформулював у вигляді періодичного закону, суть якого опублікував у 1869р..

                  Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

2.  Періодична система хімічних елементів.

Поняття про період, групу. Розповідь.

Основними структурними одиницями є періоди і групи.

Період — це горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їхніх відносних атомних мас, що починається лужним металом і закінчується інертним газом.

Всього періодів сім. З них перші три—малі періоди, оскільки кожний складається з одного ряду хімічних еле­ментів. Починаючи з четвертого, ідуть великі періоди, бо кожний складається з двох рядів хімічних елементів. Всього рядів десять. Кожний період містить певне число хімічних елементів:

1-й період (малий) —2 елементи;

2-й період (малий) — 8 елементів;

3-й період (малий) — 8 елементів;

4-й період (великий) —18 елементів;

5-й період (великий) —18 елементів;

6-й період (великий) — 32 елементи;

7-й період (великий) —досі ще не завершений.

Група — це вертикальний стовпчик, у якому один під одним розміщені подібні за властивос­тями хімічні елементи.

Всього груп вісім. Кожна з них поділяється на дві підгрупи: а) головну, до складу якої входять елементи малих періодів (типові) і великих періодів, аналогів типо­вих елементів, і б) побічну, яка складається тільки з еле­ментів великих періодів, вони є неповними аналогами типових елементів і навіть можуть дуже відрізнятися від них за властивостями. Так, сьома група складається з’го­ловної підгрупи—це підгрупа галогенів: Флуор, Хлор (типові елементи) та їхні аналоги — Бром, Іод, Астат, і побічної, до складу якої входять елементи тільки великих періодів — Манган, Технецій, Реній. Елементи головної підгрупи—активні неметали, а елементи побічної під­групи — метали.

V. Закріплення і систематизація знань.

Сьогодні ми з’ясуємо значення періодичного за­кону і тим самим відповімо на запитання, чи може він взагалі колись застаріти, втратити актуальність. Урок наш не звичний. Ми проведемо змагання між трьома командами, і в дружньому спорі народиться істина. Заходячи до класу, ви взяли різнокольорові картки із символами хімічних елементів. Зараз ми сформуємо команди за кольором карток.

1. Дайте визначення  періодичного закону, який був відкритий у  1869 році ро­сійським ученим Д. І. Менделєє­вим.

2. Чи має періодич­ний закон графіч­не зображення?

3. Коротко охарак­теризуйте будову  періодичної системи   хімічних елементів.

4.Скільки   існує   періодів?     Як поділя­ються періоди?

5.Дайте визначення групі?   Як поділяються групи?

6. Чим відрізняються головні групи від побічних?

7. Перелічіть  усіх представників групи   лужних металів.

8. Перелічіть усіх представників групи галогенів.

9. Що покладено в першооснову класифікації хімічних елементів?

10. Хто вперше зробив спробу класифікації хімічних елементів,
узявши за основу атомну масу та валентність?

11. Якої помилки припустився Лотар Мейєр, спробувавши класи­фікувати хімічні елементи в та­ блицю?

12. Чи зумів Д. І. Менделєєв роз­крити причини періодичності?

13. Який фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента?

14. Скільки варіантів зображень періодичної системи існує сьогодні?

15. Дайте  визначення сучасного трактування періодичного за­кону.

VІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику.

2.Кросворд «Хімічний елемент».

Завдання кросворда

1. Елемент — «сонце».

2. Хімічний елемент, який лежить в основі металу, що є найкращим провідником електричного стру­му і від його назви походить на­зва країни в Південній Америці.

3. Перший метал, що є представни­ком групи лужних металів.

4. Знайдіть назву елемента, що знаходиться в 5 періоді в парному ряді в III групі в побічній підгрупі. У нього є «брати»: Ітербій, Тербій, Ербій.

5. Назва елемента-галогену,  які з давньогрецької перекладається як «фіолетовий», «колір фіалки».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

45 (18.2 KiB, Завантажень: 41)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 45 (70.5 KiB, Завантажень: 18)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,661sec