Пептиди і пептидний зв’язок

Тема: Пептиди і пептидний зв’язок.

Мета: розширити знання про пептиди та пептидний зв’язок, показати причинно наслідкові звязки між складом ,будовою та власивостями сполук; розвивати вміння робити висновки; формувати інтерес до навчання.

Обладнання:таблиця «Формули деяких амінокислот», будова пептидного звязку

Форми і методи роботи: диктант, взаємоперевірка, тренувальні вправи,проблемне запитання.

Хід уроку

 

І Організаційний момент Психологічний тренінг. Очікування від уроку.

ІІ. Перевірка вивченого матеріалу.

Пишемо диктант. Учням слід закінчити речення.

  1. Мономерами білка є….. амінокислоти.
  2. Кількість амінокислот, що беруть участь у синтезі білків рівна ….20
  3. Під час утворення білка виділяється речовина … вода
  4. Високомолекулярні сполуки -….біополімери
  5. Найточніший метод для визначення маси білка …седиментація
  6. Прості білки називаються … протеїни
  7. Складні білки називаються …протеїди
  8. Перший білок , структуру якого розшифрували вчені…інсулін
  9. За формою білки поділяють на …..глобулярні та фібрилярні.
  10. Перерахуйте функції білків….

Після написання диктанту учні обмінюються роботами і здійснюють взаємоперевірку.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

1.Утворення пептидного звязку.Пояснення вчителя.Ми вже знаємо з вами , що амінокислоти здатні вступати в реакцію міжмолекулярної конденсації за рахунок взаємодії карбоксильної групи однієї кислоти з аміногрупою іншої кислоти:

 

R1 R2 R1 О Н R2

І І І ІІ І І

H2 N –– CH — COOH + H2 N –– CH — COOH H2 N –– CH — C-N –– CH — COOH+Н2О

 

Сполуку , що утворилась називають пептидом, а зв’язок пептидним зв’язком.

В реакцію міжмолекулярної конденсації може вступати 3,4 і більше кислот.Тоді відповідно утворюються дипептиди, трипептиди , поліпептиди.

Проблемне запитання : Які речовини називають пептидами?

Отже, пептиди –складні органічні речовини, які складаються з двох або більше залишків амінокислот, сполучених пептидними (амідними) звязками –СО-NH-.

2.Назви пептидів. В любому пептиді виділяють N – кінець (де знаходиться аміногрупа) та С – кінець ( де знаходиться карбоксильна група). Щоб дати назву пептиду, слід до назв всіх амінокислот, крім С- кінцевої додати суфікс –ил або –іл, а назву останньої кислоти не змінювати. Наприклад, гліцил –аланін, серил-тирозил –аргінін. Давайте спробуваємо на ваш вибір записати формули дипептидів, трипептидів і назвати їх. Тренувальні вправи.(Діти вибирають із таблиці кислоти і працюють)

3.Просторова форма пептидного звязку. Пептидний зв’язок має специфічну просторову форму. Неподілена пара електронів нітрогену взаємодіє з р-електронами карбонільної групи і утворює делокалізовану систему електронів, що розподілена між атомами О,С,N. Тому зв’язок С-О слабший за подвійний, а зв’язок С-N сильніший ніж одинарний. Вільне обертання груп навколо звязку С-N неможливе, бо він не одинарний. В оній площині знаходяться атоми С,N,О,Н і а-вуглецеві атоми. Причому атоми О і N знаходяться в транс –положенні. Вільно обертатися можуть лише радикати навколо а-вуглецевих атомів. Така будова пептидного звязку обмежує можливості просторових конформацій пептидів. (див .малюнок)

Наявність пептидного звязку визначають біуретовою реакцією про яку ми дізнаємось на пізніше.

4. Вперше гіпотезу про амідний зв’язок амінокислотних залишків у білках висунув російський вчений біохімік О.Я.Данилевський у 1891 році. Пізніше німецький вчений Е.Фішер підтвердив цю гіпотезу. Фішеру вдалося синтезувати поліпептиди, тобто сполуки, в молекулах яких амінокислотні залишки звязані між собою угрупуванням –СО-NH-.

Пептиди – проміжні продукти розкладання білка тваринних і рослинних організмів. Під дією ферментів пептидний зв’язок у пептидах розривається і утворюються вільні амінокислоти.

5. Це цікаво. Відомо багато пептидів, що виконують важливі біологічні функції. Наприклад, глутатіон (g-глутаміл-цистеїніл-гліцил). Цей пептид, на відміну від білків, містить g- амінокислотний залишок. У біологів та медиків він викликає великий інтерес, оскільки є найбільш поширеною низькомолекулярною речовиною в клітині. Він виконує біля ста функцій в життєдіяльності майже всіх істот, бере участь в захисті клітин від токсичних хімічних речовин, продуктів радіоактивного розпаду, впливає на активність багатьох ферментів і стан субклітинних структур.

Останні роки інтенсивно вивчаються нейроолігопептиди (НОП) – невеликі пептиди (5-9 амінокислотних залишків), що виробляються в головному мозку. Вони регулюють психічну діяльність: викликають страх, роздратування,біль, виділяються під час сну. Наприклад , мет – енкефалін (тир-глі-глі-фен-мет) виникає в нервовій тканині і послаблює больові відчуття, звязується з тими ж рецепторами , що і антибіотик морфін, і діє більш ефективно.

ІУ. Закріплення вивченого.

Завдання 1.Скільки трипептидів можна отримати з трьох амінокислот: цистеїну, аланіну, лізину? Наведіть структури хоча б двох можливих трипептидів. (всіх 6)

Завдання 2. Напишіть формулу природного трипептиду, в молекулі якого на чотири атоми Оксигену припадає три атоми Сульфуру.

У. Підсумок уроку. Оцінювання роботи учнів на уроці.

УІ.Домашнє завдання.

1.Опрацювати параграф.

2. Запишіть формулу пептиду глутатіону (g-глутаміл-цистеїніл-гліцил).

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

17 Пептиди і пептидний зв'язок (17.0 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,527sec