ПАМ’ЯТЬ

ПАМ’ЯТЬ

Мета:
дати учням тлумачення поняття пам’яті, показати її роль у виборі й освоєнні професії.

Матеріали:
завдання на визначення типу пам’яті.

Психолог.
Сьогодні на занятті ми ознайомимося з поняттям «пам’ять», її особливостями й закономірностями.

Отже, що ж ми розуміємо під «пам’яттю»? Пам’ять — «це психофізіологічний процес, при якому людина здатна фіксувати (запам’ятовувати), зберігати й відтворювати в потрібний момент раніше закладену інформацію, минулий досвід». У пам’яті розрізняють основні процеси: запам’ятовування, збереження, подальше відтворення, забування.

Головна функція пам’яті полягає в тому, що вона забезпечує спадкоємний зв’язок часів, передачу суспільно-історичного досвіду від покоління до покоління, стабільність свідомості й цілісність особистості. Пам’ять допомагає переносити знання в нові ситуації й, отже, навчає і розвиває творче мислення.

Розглянемо, які існують види пам’яті:

а) за характером психічної активності, що переважає в діяльності:

• емоційна;

• образна;

• словесно-логічна;

б) за метою діяльності:

• мимовільна;

• довільна;

в) за тривалістю фіксації й збереження матеріалу:

• короткочасна;

• довгострокова;

• оперативна;

г) за продуктивністю роботи аналізатора:

• зорова;

• слухова;

• рухова;

• змішана.

Запам’ятовування — це закріплення в пам’яті певних знань. Розрізняють запам’ятовування механічне й осмислене, мимовільне й довільне.

Відтворення — це процес згадування певних знань і виклад їх у логічній послідовності. Воно може бути мимовільне й довільне.

Забування — процес втрати інформації. Обсяг пам’яті здорової людини дорівнює 7 ± 2, тобто запам’ятовується від 5 до 9 стимулів.

Типи пам’яті:

• наочно-образний;

• словесно-абстрактний;

• проміжний.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Що таке пам’ять, яке значення вона має в житті людини?

— Які основні характеристики пам’яті?

— Які види пам’яті розрізняють?

— Завдання — виявіть ваш тип пам’яті.

Вправа «Слухова пам’ять»

Зачитуються наведені нижче ряди слів, після цього учні повинні письмово їх відтворити:

а) липа, ножиці, лампа, яблуко, олівець, гроза, обруч, млин, папуга, листок;

б) сіно, терпіння, окуляри, річка, зошит, закон, ложка, фантазія, птах, вогонь.

Інтерпретація результатів

Слухова пам’ять на слова =(а+б):2.

Вправа «Зорова пам’ять»

Протягом 10 с учням показують фігури, вписані у 10 квадратів. Потім їх ховають, а учні повинні відтворити те, що вони побачили.

 

 

 Обсяг зорової пам’яті обчислюють за формулою:

Пам’ять зорова =(а+б):2.

Підбиття підсумків заняття

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,546sec