Кучка.інфо

Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)

Тема. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно) Мета: формувати в учнів текстотворчі вміння: вміння осмислювати тему, визначати межі теми та головну думку майбутнього тексту, добирати й систематизовувати матеріал для твору...

Складні слова. Сполучні о, е в словах

Тема. Складні слова. Сполучні о, е в словах Мета уроку: розширити уявлення учнів про способи словотворен­ня в українській мові; поглибити знання про складні слова, особливості їх творення; виробити навички правильного написання та вимови складних...

Контрольний диктант. Навчальне аудіювання

Тема. Контрольний диктант. Навчальне аудіювання Мета: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів; перевірити рівень розуміння прослуханого незнайомого тексту; розвивати пам’ять, увагу Тип уроку:урок оцінювання навчальних досягнень учнів Хід уроку  Організаційний момент. Повідомлення мети...

Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті. Контрольне читання мовчки

Тема. Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті. Контрольне читання мовчки Мета: формувати вмiння аналiзувати допущені помилки, вдосконалювати вміння застосовувати   вивчені правила, самостійно працювати з текстом; розвивати пам’ять, логiчне мислення; сприяти вихованню позитивного мислення, оптимістичного...

Усний твір-опис приміщення в науковому стилі на основі власних спостережень

Тема. Усний твір-опис приміщення в науковому стилі на основі власних спостережень Мета: навчити шестикласників складати усні твори-описи приміщення на основі особистих вражень, дотримуючись відповідного типу і стилю мовлення; формувати в учнів поняття про твори-описи та їх...

Написання слів з niв- разом, через дефіс, з апострофом

Тема. Написання слів з niв- разом, через дефіс, з апострофом Мета уроку: поглибити знання учнів про способи словотворення в українській мові; розкрити особливості творення та написання слів з niв-; виробити навички правильного написання та...

Творення і правопис складноскорочених слів. Написання складних слів разом, окремо і через дефіс

Тема. Творення і правопис складноскорочених слів. Написання складних слів разом, окремо і через дефіс Мета уроку: поглибити знання учнів про складні слова, особливос­ті їх творення;  про способи словотворення в українській мові; виробити навички правильного...

Тематична контрольна робота №3. Словотвір. Орфорафія

Тема. Тематична контрольна робота №3. Словотвір. Орфорафія Мета: перевірити рівень засвоєння учнями розділу «Словотвір. Орфографія» і сформованості відповідних орфографічних навичок; удосконалювати вміння виконувати словотворчий розбір слова, обґрунтовувати написання слів із вивченими орфограмами; редагувати написане;...

Загальна характеристика частин мови

Тема. Загальна характеристика частин мови Мета:ознайомити учнів з поняттям про морфологію,дати загальну характеристику самостійних та службових частин мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови;розпізнавати їх у реченні; пояснювати різницю між самостійними та службовими частинами мови;розвивати ...

Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Тема. Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Мета:  поглибити знання учнів про іменник як частину мови, його  значення,    морфологічні   ознаки   та синтаксичну роль у реченні; розвивати логічне  мислення, усне й писемне мовлення; виховувати...

WordPress: 22.84MB | MySQL:21 | 0,939sec