Ознайомлення з будь-яким бiогеоценозом i пристосуван­ням до життя в ньому живих істот

Тема: Ознайомлення з будь-яким бiогеоценозом i пристосуван­ням до  життя в  ньому живих  істот.

 

Мета: закрiпити основнi поняття: “рослиннiсть, рослиннi угруповання”,

“бiогеоценоз”, “яруснiсть”  (наземна i пiдземна), “ланцюги жив­

лення” тощо;  показати на прикладі одного з угруповань його

структуру;рiзноманiтнiсть видiв  бiогеоценозу; формувати i

розвивати поняття про  взаємозв’язки рiзних явищ  природи;

виховувати бережливе i cвiдoмe став­лення до  природи; вказати на

правила поведiнки в природних угрупован­нях, зокрема в лiсi.

 

Обладнання: блокноти, олiвцi, ручки.

 

Мicце nроведення: лiс (гай, парк).

 

Пiдготовка вчителя до eкскypcii

Головне завдання – своечасно ви­значити строки проведення екскур­сії .Перед від­вiдуванням лicу доцiльно звернутися до лiтератури та вiдновити в пам’ятi бiологiчнi особливостi  рослин.

Складаючи план – маршрут екскурсiй, слiд передбачити вiдвiдування мiсць з рiзною рослиннicтю.

Оскiльки збирання рослин забороне­но, спостереження, опис, замальов­ки, визначення стають головними видами самостiйної роботи учнiв пiд час екскурсії.

Прищепити любов до природи й ес­тетичне ставлення до неї вчителю до­поможуть твори лiтератури та мисте­цтва

 

 

Підготовка учнів до екскурсії

ознайомлення iз завданнями eкcкypciї; роз’яснення ходу i порядку

роботи; ознайомлення з вимогами до оформлення результатiв спостере­жень; подiл учнiв на групи (ланки).

Розмовляючи з учнями про охорону природи, познайомте їx з рослинами, що перебувають пiд охороною. У ка­бiнетi корисно оформити яскравий  стенд «Рослин пiд охороною закону»,  де розташувати’ зображення рослини своєї областi, якi охороняються.

 

Проведення екскурсії

Перед виходом на екскурсiю необ­хiдно згадати

правила поведiнки на природi, заборонити будь-якi зби­рання рослин i ловлю комах. Слiд за­писати план письмового звiту. Серед учнiв проводиться конкурс на лан­ку спостережливих, кмітливих, ор­ганiзованих.

 

 

План екскурсії

– коротка характеристика природного 6iогеоценозу – лicy (гаю, парку); – визначення типу лiсу, його назва; .

– самостiйна робота учнiв. .

 

Самостійна робота учнів за завданнями

 

Визначення рослин на певній ділянці, їх кількісне співвідношення.

опис складу ярусів і виявлення екологічно рівноцінних рослин як в кожному ярусі, так і в різних ярусах.

 

Ознайомлення з пристосувальними особливостями рослин одного ярусу і різних ярусів.

 

Охарактеризувати грунти, вологість повітря на певній ділянці, її освітленість.

встановити, представники яких царств проживають на цій ділянці.

Зібрати листки невідомих вам дерев і кущів. Визначити їхні назви у класі.

знайти серед трав”янистої рослинності рослини, які ви вивчали. Встановити, до якого класу вони належать, як вони пристосувались до сумісного проживання в біогеоценозі.

 

Вкажіть, які тварини проживають на цій ділянці. Який зв”язок існує між ними і рослинами даної ділянки.

 

Підведення підсумків екскурсії.

Узагальнення результатів спостережень, формулювання висновку про взаємозв”язки тварин, рослин, грибів у даному біогеоценозі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

69 Ознайомлення з будь-яким бiогеоценозом I пристосуванням до (14.3 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 23.01MB | MySQL:28 | 2,594sec