Оцінювання знань з теми «Умови життя на планеті Земля»

Оцінювання знань з теми «Умови життя на планеті Земля»

Мета: перевірити засвоєння матеріалу теми «Умови життя на планеті Земля».

Тип уроку: контролю й корекції знань.

Письмова робота

(Виконання завдань І—II рівнів є обов’язковим, ІІІ—IV — за вибо­ром учня. Кожен рівень оцінюється в 3 бали.)

Варіант 1

І рівень

1.    Необхідні умови існування живих істот на Землі:

а)    сонячне тепло;

б)   грунт;

в)    мінеральні речовини.

2.    Атмосфера — це:

а)    газоподібна оболонка планети;

б)   водна оболонка;

г)    тверда оболонка.

3.    Прості та складні речовини, що перебувають здебільшого у твер­дому стані:

а)корисні копалини;

б)    мінерали;

в)    родовища.

II рівень

1.    Великі маси солоної води, що заповнюють западини в поверхні землі:

а)    океани і моря;

б)    річки;

в)    озера.

2.    У повітрі найбільше:

а)    Оксигену;

б)    Нітрогену;

в)    Гідрогену.

3. Підвищені ділянки землі від 200 до 500 м над рівнем моря — це:

а)    височини;

б)   низовини;

в)    гори.

III рівень

1.   Яке значення повітряної обо­лонки для життя на Землі?

2.    Закінчіть речення:
Родючість ґрунту зумовлена…

3.    Назвіть основні чинники формування рельєфу.

IVрівень

1.Складіть розповідь і схему колообігу води у природі.

2.Обгрунтуйте, чому виникла потреба в раціональному викорис­танні корисних копалин.

 

Варіант 2

І рівень

1.    Серед речовин, що входять до складу тіла людини і тварин, перше місце належить:

а)    поживним речовинам;

б)    воді;

в)    мінеральним речовинам.

2.    Скупчення водяної пари в повітрі — це:

а)    хмари;

б)    сніг;

в)     правильна відповідь від­сутня.

3.    Твердий зовнішній шар нашої планети утворений:

а)    гірськими породами;

б)    рослинами;

в)     правильна відповідь від­сутня.

II рівень

1.   Водойми суходолу, які без­посередньо не сполучені з морем:

а)   річка;

б)   океан;

в)   озеро.

2.   Прилад для вимірювання атмосферного тиску:

а)   манометр;

б)   барометр;

в)   термометр.

3.    Форма рельєфу поверхні Землі, для якої властива поступова незначна зміна висот:

а) гори;

б)височини;

в) рівнини.

III рівень

1.Повітряна оболонка Землі —це надійний захист планети від…

2.Дайте визначення поняття «корисні копалини». Наведіть при­клади корисних копалин.

3.Дайте визначення поняття «рельєф». Які форми рельєфу вам відомі?

ІVрівень

1.   Доведіть необхідність охоро­ни вод від забруднення.

2.    Завдяки яким чинникам на різних ділянках земної по­верхні існують різні умови для
життя?

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Оцінювання знань з теми Умови життя на планеті Земля (14.6 KiB, Завантажень: 12)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,311sec